Autoři

Série

Oceány vášně

od
Feehan, Christine
 • Vědma Abigail, třetí ze sedmi sester Drakeových nadaných mimořádnými duševními schopnostmi, která je od útlého mládí milovnicí vodního živlu, si vytvořila silné pouto k delfínům, s nimiž dokáže komunikovat. Při koupání v moři se však stane svědkyní brutální vraždy a její snaha o pomoc jedné z obětí z ní udělá další cíl vrahů. Napoprvé sice unikne, ale stále zůstává ve smrtelném nebezpečí. Proto přijme pomoc svého bývalého přítele Aleksadra, který kdysi zlomil její srdce, nyní agenta Interpolu pátrajícího po vrazích svého kolegy.

 • Kapitola 1

  Slunce zapadalo a oblohu nad hladinou křížem krážem

  protkávaly šmouhy ohnivých barev. Oranžová,

  růžová a rudá proměnily oceán ve výbuch hořících

  plamenů. Šest metrů pod mořskou hladinou Adéla

  Drakeová náhle znehybněla, očarovaná neuvěřitelnou

  nádherou žhnoucího světla, proudícího do vody

  jako roztavená láva.

  Delfíni, plavající kolem ní v dlouhých líných kruzích,

  působili najednou úplně jinak, když se proplétali

  mezi chvějivými oranžovými stuhami paprsků probleskujících

  vodou a vrhali stíny kolem sebe. Najednou si

  naléhavě uvědomila blížící se noc i nebezpečí, které se

  může snadno skrývat v temném šeru jen pár metrů od

  ní. Měla mít víc rozumu a nechodit se potápět sama.

  Byla to jedna z největších hloupostí, co kdy provedla.

  Jenže den byl překrásný, a když zpozorovala divoké

  delfíny a věděla, že k ní přijdou, nedokázala odolat.

  Adéliným domovem byl Mořský ráj na severním

  pobřeží Kalifornie. Byla jednou ze sedmi sester, kte-

  ré se narodily sedmé dceři z magické rodiny Drakeových,

  a každá z nich byla nadána zvláštní mocí.

  V Mořském ráji je všechny dobře znali, chránili je

  a vážili si jich, a tak to bylo jediné místo, kde se

  mohly uvolnit a být samy sebou. Kromě Adély. Pro

  ni bylo jediným takovým místem moře, jen tam dokázala

  nalézt opravdový klid.

  Severní kalifornské pobřeží je také domovem několika

  druhů delfínů, a Adéla téměř všechny znala.

  Ne však jen podle vzhledu, ale rovněž podle jejich

  specifického hvízdání. Toto hvízdání je pro každého

  jedince typické, a mnozí vědci jsou přesvědčeni, že

  je delfíni mezi sebou používají jako jméno. Delfíní

  hejno, které ji nyní obklopovalo, mělo dokonce

  zvláštní druh hvízdnutí pro Adélu. Když stála na terase

  jejich rodinného domu, slyšela, jak ji volají. Celé

  měsíce byla pryč, pracovala na oceánologických

  výzkumech ve světě, ale když se teď vrátila, delfíni ji

  okamžitě opět přivítali jako pokaždé.

  Před pár lety pracovala na doktorátu právě s tímhle

  hejnem delfínů. Každého z nich přesně popsala, zaznamenala

  každý kontakt, i pouhé zahlédnutí, a zvlášť

  se zaměřila na jejich způsob dorozumívání. Nesmírně

  ji zaujal jejich jazyk a toužila naučit se jim rozumět.

  Dva ze samců se snažila naučit některé prvky ze znakové

  řeči. Pokaždé, když během roku přijela domů,

  znovu je navštívila, aby se pouto mezi nimi nepřetrhlo.

  A tak ani dnes nemohla odolat volání „svých“ delfínů

  a odjela na lodi za nimi, přestože ji žádná ze sester

  nemohla doprovodit.

  Federální zákon ve Spojených státech k potápění

  s divokými delfíny požaduje zvláštní povolení a Adéla

  měla to štěstí, že se jí ho pro svůj výzkum u kalifornského

  pobřeží povedlo získat už podruhé za se-

  bou. Dbala však na to, aby kolem sebe nedělala velký

  rozruch, neboť si nepřála k delfínům přitahovat více

  pozornosti, než bylo nutné. Ne že by bylo nějak

  zvlášť snadné je objevit – tito úžasní mořští savci dokáží

  snadno zdolat za den vzdálenost větší než padesát

  mil.

  Její hejno, stejně jako mnohá ostatní, ji často samo

  vyhledalo a používalo k tomu vždy stejný druh hvízdání.

  Fakt, že ji poznávali a dali jí dokonce vlastní

  „jméno“, bylo krajně neobvyklé. Adélu proto velice

  potěšilo, když ji po tak dlouhé nepřítomnosti poznali

  a zjistili, že je zpátky doma.

  Převalila se a plavala bok po boku s Kiwim, dospělým

  velkým delfínem, jež si během času vytvořil

  zvláštní pouto s Boscoem, dalším samcem. Obvykle

  pluli vedle sebe v dokonalé synchronizaci, a jejich

  pohyby tak připomínaly úchvatné představení jakéhosi

  podmořského baletu. Boscoeovo tělo se vlnilo

  v perfektní souhře s Kiwim těsně vedle Adélina,

  a všichni tři společně kroužili v dlouhém volném oblouku,

  zatímco ostatní delfíni pluli v kruhu kolem

  nich, jako by pečlivě nacvičili složitou choreografii.

  Tanec s delfíny byl úchvatný. Adéla jej pokaždé

  nadšeně pozorovala, fotografovala a natáčela, ale

  tentokrát se mu pouze radostně oddávala. Všechno

  vybavení, jež s sebou vždycky brala, teď leželo téměř

  zapomenuto v lodi skoro celých čtyřicet minut, co si

  vychutnávala jejich podivuhodné taneční představení.

  Narudlé paprsky zapadajícího slunce proměnily

  jejich těla v tekuté zlato, ale jak začal padat soumrak

  a vzduch nad mořem potemněl, začalo být čím dál

  obtížnější v tanci pokračovat.

  Ačkoliv se Adéle chtělo ještě zůstat, zvolna zamířila

  vzhůru k hladině a zaujala polohu, aby se mohla

  vynořit. Delfíni plavali kolem ní v úzkých těsných

  kruzích. Jejich pružná svalnatá těla prozrazovala neobyčejnou

  sílu. Bylo úžasné pozorovat, jak dokáží

  rozrážet vodu a potápět se tak hluboko, třebaže přitom

  spotřebovávali tak málo kyslíku. Adéle to nepřestávalo

  připadat fascinující.

  Vynořila se nad vodu a posunula si potápěčskou

  masku navrch hlavy. Položila se na záda a chvíli se

  jen tak vznášela na hladině, aby se podívala na obrovský

  zářivý kotouč nad obzorem. Přes hladinu se

  nesl do dálky její tichý šťastný smích. Houpala se na

  vlnách a nechávala si jimi omývat tvář. Pak ponořila

  nohy a chvíli šlapala vodu, aby se pokochala jejich

  stříbřitými čepičkami, které svit vycházejícího úplňku

  proměnil v zářivé diamanty.

  Vedle ní se vynořil jeden z delfínů skákavých a několikrát

  ji obloukem obeplul. Přitom se pokaždé zastavil,

  pohyboval hlavou ze strany na stranu a vydával

  přitom sled typických zvuků – kvíkaní a klapání.

  Adéla zvolna zamířila ke svému člunu a přitom zdravila

  delfíny krátkými, švitořivými hvizdy, jež vždycky

  užívala k rozloučení.

  Za pár minut na to už byla u člunu. Nejprve opatrně

  uložila kameru a magnetofon, pak do ní vlezla

  a znovu se podívala na hodinky. Otřásla se, sestry už

  si o ni jistě budou dělat starosti a ona si bude muset

  vyslechnout přednášku, kterou si ovšem zaslouží.

  Delfíni vystrkovali hlavy z vody, usmívali se na ni

  a jejich černé kulaté oči jiskřily inteligencí.

  „Teď budu mít kvůli vám dvěma pěknou kupu nepříjemností,“

  oslovila oba samce.

  Kiwi i Boscoe zakývali hlavami a naprosto shodnými

  pohyby se ponořili. V jednu chvíli zmizeli pod hladinou,

  ale hned nato se znovu vynořili na opačné stra-

  ně člunu a vzrušeně na ni hvízdali a kvíkali. Adéla se

  snažila zatvářit rozhodně: „Ne! Už je tma – tedy byla

  by tma, kdyby měsíc nesvítil tak jasně. Vy dva mi určitě

  přejete, aby mi Sára zase jednou pořádně vynadala!

  Ta když začne, všichni ostatní se jenom krčí!“

  Uvelebila se do polštářovaného sedadla a začala si

  spěšně dělat poznámky ze svých pozorování, dokud

  je měla čerstvě v hlavě. Všechno si nahrávala, aby se

  pak ke svým záznamům znovu vrátila, ale vždycky si

  dělala první poznámky o detailech z pozorování a zápisků

  o tom, zda se v oblasti objevili noví delfíni, zatímco

  řídila člun ke břehu. Pro její práci bylo důležité

  získat vzorky DNA, aby je mohla dát testovat na

  přítomnost pesticidů a dalších lidmi uměle vytvořených

  látek, jež by mohly ovlivnit organismus zvířat.

  Význam měly i pro prokázání přenosných chorob

  a samozřejmě i příbuzenských vazeb mezi delfíny.

  Boscoe znovu zahvízdal nezaměnitelným způsobem,

  jenž jí vždycky vyloudil úsměv na tváři. Adéla

  se vyklonila přes okraj člunu. „Díky, kluci. Ale stejně

  mě už nepřesvědčíte, abych ještě riskovala, že mi Sára

  vynadá. Uvidíme se zase zítra, jestli se nerozhodnete

  změnit vody!“

  Zatímco si dělala poznámky, nedbala na čas, takže

  teď už byla opravdu tma a domů to měla ještě pěkně

  daleko. Zhluboka si povzdechla. Bylo jasné, že tentokrát

  jí to určitě neprojde. Sára, nejstarší ze sester

  Drakeových, už na ni určitě čeká a s rukama založenýma

  v bok nervózně poklepává nohou. Nad tou

  přesnou představou se Adéla musela usmát.

  Měsíční záře se třpytila nad mořem a vytvářela na

  hladině tajuplné ostrůvky tekutého stříbra. Bílé hřebínky

  vln běžely do dálky, kam až dohlédla a jejich

  hra dál zvyšovala půvab okolní scenérie. Nastavila

  tvář lehkému vánku, nahodila motor a za okamžik už

  plnou rychlostí mířila k malému přístavu, kde se

  svým člunem vždycky kotvila. Za delfíny musela vyjet

  několik mil na moře, a tak teď byla vděčná za měsíční

  světlo, díky němuž dobře viděla k pobřeží. Člun

  nabral rychlost a Boscoe s Kiwim se pustili s ní o závod.

  S lehkostí proráželi vodu a ještě přitom hravě

  vyskakovali nad hladinu.

  „Vy se ale vytahujete, co?“ zavolala na ně se smíchem.

  Jejich akrobatické kousky ji nesmírně těšily,

  a navíc věděla, že ji bezpečně provedou úžinami před

  vstupem do přístavu.

  Náhle však oba delfíni bez varování vepluli přímo

  před příď člunu. Zkřížili jí dráhu tak blízko, že musela

  okamžitě ubrat plyn, aby jim neublížila. Měla o ně

  strach a jejich chování ji šokovalo. Delfíni však opakovali

  svůj manévr znovu a znovu, takže nakonec neměla

  jinou možnost, než úplně vypnout motor. Zastavila

  přímo u vjezdu do přístavu, molo už měla na

  dohled.

  „Kiwi! Boscoe! Co to tu vyvádíte? Vždyť se zraníte!“

  zvolala na ně se srdcem bušícím až v krku. Delfíni

  často kroužili a skákali kolem lodi, ale ještě nikdy

  se k ní nepříblížili tak těsně. Oba velcí samci teď byli

  vynoření na hladině, stáli těsně vedle sebe na ocasech

  a ze všech sil švitořili. Nemohla dělat nic jiného

  než člun zastavit, aby jim nezpůsobila zranění.

  Tady v ústí přístavu byly vlny o hodně vyšší a loďka

  se na nich houpala a zmítala sem a tam. V okamžiku,

  kdy motor zmlknul, se Kiwi s Boscoem přiblížili

  těsně k jejímu boku, kývali hlavami a naléhavě otvírali

  tlamu, až jim z nich stříkala voda, jako by jí chtěli

  něco sdělit. Vedle nich okamžitě vykouklo několik

  dalších delfínů, vystrkujících hlavy z vody a ostražitě ……………..

 • Autor: Feehan, Christine
  Překladatel: Selementová, Zuzana
  Název: Oceány vášně
  Původní název: Oceans of Fire
  Žánr: | Rozebráno - již nebude skladem
  ISBN: 978-80-7384-355-7
  Vazba: vázaná
  Formát:120.00 x 195.00 mm
  Počet stran: 464
  Vydání: 1.
  Datum vydání: 3.11.2010
 •  

  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.