Autoři

Série

Nejistá koruna

od
Plaidy, Jean
 • Příběh krále Jindřicha VII. a Alžběty z Yorku

   

  Jindřich Tudor se nenarodil pro anglický trůn. Dosáhl plnoletosti v nebezpečné době politického zmatku a strávil čtrnáct let ve vyhnanství v Bretani. Až potom se s malou armádou vítězoslavně vrátil na dorsetské pobřeží a přesvědčivě zvítězil v bitvě u Bosworthu – čímž jednou provždy ukončil Válku růží a založil neblaze proslulou tudorovskou dynastii.

  Protože byl Jindřichův nárok na trůn poměrně slabý, jeho svatba s Alžbětou z Yorku, dcerou a přímou dědičkou krále Eduarda IV., nejen spojila válčící rody, ale také Jindřichovi pomohla zajistit trůn pro sebe i příští generace. Ačkoli se jejich svazek zrodil z politické nutnosti, změnil se v úžasný milostný příběh, jehož následkem bylo sedm dětí a šťastných dvacet společných let.

  Kniha svižným a poutavým způsobem přenáší čtenáře do počátečního období slavné tudorovské říše: od nesnadného nástupu Jindřicha a Alžběty na trůn k jejich manželství a vládě, přes hluboký žal způsobený smrtí jejich syna Artura až ke korunovaci mladšího syna králem Jindřichem VIII.

 • Princovo narození

   

  V mlžném zářijovém dni roku 1486 nastalo ve

  Winchesterském paláci obrovské zděšení – královna

  měla rodit až za měsíc, a přece jí začaly bolesti.

  Bylo to překvapivé, poněvadž od svatby uplynulo

  teprve osm měsíců. Všichni měli z královniny plodnosti

  radost a porod devět měsíců po svatbě by byl

  velmi vítaným znamením, ovšem pouze osmiměsíční

  těhotenství bylo zneklidňující. Přesto nikoho ani na

  okamžik nenapadlo, že by to mohlo znamenat něco jiného

  než narození nedonošeného dítěte.

  Královna Alžběta poklidně seděla se svými sestrami,

  sedmnáctiletou Cecílií a teprve jedenáctiletou Annou,

  a vyšívala oltářní přikrývku. Králova matka, kterou

  všichni chovali ve značné úctě, totiž rozhodla, že

  v době, kdy potřebují veškerou přízeň nebes, to pro ně

  bude vhodná činnost. Dokonce i Anna věděla – protože

  se o tom neustále mluvilo – že je nanejvýš důležité,

  aby královna porodila zdravého chlapce.

  Královna a její sestry prožily těžké časy, na které nikdy

  nezapomněly. Jejich velkolepý a všemocný otec je

  hýčkal a rozmazloval, ale také strádaly ve westminsterském

  svatostánku, kde musely vyhledat útočiště ve

  strachu o svůj život. Jednou z lekcí, kterou se v mládí

  naučily, bylo, že život je plný nejistot a během několika

  dní se může drasticky změnit.

  Nakonec se Alžběta provdala za krále, a ačkoli

  v jistém období přemítaly, zda Jindřich Tudor svému

  slibu dostojí, nyní se cítily poměrně v bezpečí. Pokud

  dítě, které se brzy narodí, bude zdravý chlapec, jejich

  šance, že se dobře vdají, povedou pohodlný život –

  a hlavně přežijí – se značně zvýší.

  Cecílie šila modrou hedvábnou nití lem Madonina

  roucha a přemítala, kdy přijde řada na ni, aby se provdala.

  Doufala, že se jejím manželem stane někdo od

  králova dvora, protože nechtěla opustit domov. Kdysi

  se domnívala, že ji pošlou do Skotska, aby se stala

  skotskou královnou, ale nakonec z toho navrhovaného

  sňatku jako z mnoha podobných sešlo. Sama Alžběta

  byla kdysi určena pro francouzského dauphina a jejich

  matka dlouho trvala na tom, aby ji všichni oslovovali

  Madame la dauphine. Skutečností bylo, že člověk

  nikdy nevěděl, kde skončí. Koho by napadlo, že

  se Alžběta po ponižující zkušenosti a ztrátě dauphina

  stane díky sňatku s Jindřichem Tudorem anglickou

  královnou?

  Ačkoli o tom nyní nikdo nemluvil, správně měl být

  králem jejich bratr Eduard. Jenže kde mu teď byl konec?

  Co se s ním a jeho bratrem Richardem stalo?

  Podle některých byli oba zavražděni v Toweru. Zřejmě

  to tak skutečně bylo, jelikož jinak by seděl na anglickém

  trůnu buď Eduard V., nebo Richard IV. – nikoli

  Jindřich VII.

  Jejich matka říkala: „Raději o tom nebudeme mluvit.

  Musíme být opatrné, abychom nerozrušily královnu,

  která je ve velmi choulostivém stavu.“

  Přesto bylo zvláštní nezmiňovat se o vlastních

  bratrech. O čem si tedy měly sestry povídat? O počasí?

  O tom, zda bude po porodu Alžběta korunována?

  O křtu?

  „Moc o tom dítěti nehovořte,“ varovala je matka.

  „Mohlo by to přinést neštěstí.“

  Tak o čem si tedy měly vyprávět?

  Cecílie však byla nakonec ušetřena nutnosti hledat

  vhodný námět k rozhovoru, protože Alžběta najednou

  zbledla jako stěna, položila si ruce na břicho a vyhrkla:

  „Myslím, že mi začínají bolesti. Okamžitě dojděte

  pro naši matku.“

  Cecílie upustila svou část oltářní přikrývky a chvatně

  odběhla, zatímco Anna zůstala sedět a zděšeně

  sestru pozorovala.

   

  ***

   

  Královna Alžběta Woodvillová, královna matka, byla

  ve svých komnatách sama. Nemohla se dočkat, až

  uplyne další měsíc a bude držet v náručí zdravého

  vnuka.

  Byla si jistá, že to bude chlapec. Pokud ne, bude

  muset její dcera Alžběta znovu rychle otěhotnět. Nepochybovala,

  že Alžběta bude stejně plodná jako ona.

  Blahopřála si k návratu blahobytu. Ona i její rodina

  prožily velmi obtížné časy, které téměř skončily pohromou.

  Král Richard ji neměl rád a odjakživa odsuzoval

  bratrův sňatek se ženou, která, jak říkával, ho

  nebyla hodna. Za Eduardova života se proti ní pochopitelně

  neodvážil cokoli říct a i po Eduardově smrti

  zůstával vůči bratrovi loajální. Dokonce i když ji přistihl,

  že proti němu kuje pikle s Jane Shoreovou, zachoval

  se shovívavě. Teď se však všechno změnilo.

  Zemřel – padl na poli u Bosworthu a novým králem

  se stal její zeť.

  Přála si, aby na hradě nebyla Jindřichova matka.

  Hraběnka z Richmondu svou nadřazeností Alžbětu

  Woodvillovou popuzovala. Byla pravda, že Markétě

  Beaufortové kolovala v žilách královská krev, ačkoli,

  jak si Alžběta často připomínala, pocházela z nesprávné

  strany přikrývky. Všichni sice věděli, že Jan z Gen-

  tu Beauforty legitimizoval, ale to neměnilo nic na

  skutečnosti, že se zrodili z nemanželského svazku. Je

  však běžné, že lidé, kteří si nejsou jisti svými nároky,

  je velmi energicky prosazují. Alžběta Woodvillová to

  dobře věděla, protože mezi ně patřila. Od chvíle, kdy

  okouzlila krále Eduarda natolik, že se s ní oženil a povznesl

  ji do závratných výšin, musela zajistit, aby na

  úctu vůči ní nikdo nezapomínal.

  U Markéty Beaufortové, hraběnky z Richmondu, to

  bylo stejné a teď, když se její syn stal králem, se mírně

  povznesla nad královninu matku. Přesto, přemítala

  Alžběta, nemůže nikdo pochybovat, že mladá královna

  jako dcera zesnulého krále Eduarda IV. má na korunu

  větší právo než Jindřich Tudor, který ji nezdědil,

  nýbrž dobyl.

  Neměla by o tom přemýšlet, protože teď seděl Jindřich

  jistě na trůnu a svatbou s nejstarší dcerou Eduarda

  IV. naplnil dohodu, že sjednotí dynastie Yorků

  a Lancasterů.

  V jakých dobách to žijeme! říkávala si královna

  matka často a snila o době své slávy, kdy ji vášnivý

  mladý král poprvé spatřil v lese Whittlebury a pronásledoval

  ji tak zaníceně, že ji pozvedl z poníženého

  postavení a učinil z ní královnu.

  Dokud žil, byla jako anglická královna v bezpečí

  a její rodina díky ní vzkvétala. Bohužel však ve věku

  čtyřiačtyřiceti let náhle zemřel, ačkoli se až do té doby

  těšil téměř dokonalému zdraví. Potom dopadla největší

  rána ze všech – šokující prohlášení, že Eduard

  byl ženatý s Eleanor Butlerovou, která v době, kdy si

  vzal Alžbětu, stále ještě žila – a tudíž Alžbětino manželství

  žádným manželstvím nebylo a všechny její děti

  jsou nelegitimní.

  Kde teď jsou její milovaní synové – malý Eduard,

  který se nakrátko stal Eduardem V., a jeho bratr, vévoda

  z Yorku? Jako by se po nich slehla zem. Kolo-

  valy klepy, že je jejich strýc Richard III. nechal

  v Toweru zavraždit. Ale proč by to považoval za nutné?

  Sdělil světu, že jsou nelegitimní. Kvůli čemu by

  je tedy zabíjel? Ať se však jejím drahouškům stalo

  cokoli, pro ni byli navždy ztraceni. Hluboce kvůli

  nim truchlila, protože ačkoli byla marnivá a sobecká

  žena, byla zároveň dobrá matka a všechny své děti

  vroucně milovala. Vzpomínala na dlouhé bezútěšné

  dny a chladné bezesné noci ve westminsterském svatostánku,

  kdy den za dnem netušila, co se jí a její rodině

  stane.

  Později se k ní Richard zachoval poměrně vlídně.

  Dokonce kolovaly klepy o tom, že by se oženil s mladou

  Alžbětou. Samozřejmě to nebylo míněno vážně.

  Jak by si mohl strýc vzít vlastní neteř? Přesto byla

  mladá Alžběta předurčena k tomu, aby se stala spasitelkou

  svého rodu, poněvadž teď se s ní oženil Jindřich,

  nový král. To znamenalo, že ji nepovažuje za

  nelegitimní… a přece by v tom případě nebyli nelegitimní

  ani mladí princové… a pokud stále žijí, jaké by

  měl Jindřich právo na trůn?

  Bylo to příliš složité a děsivé, než aby se tím trápila.

  Musela se přenést přes minulost a říct si: Zatím žijeme

  a jsme v takovém bezpečí, v jakém může v tomto

  neustále se měnícím světě někdo být. Moje dcera je

  anglickou královnou. O chlapce jsem navždy přišla.

  Možná je skutečně Richard v Toweru zavraždil, jak říkaly

  některé klepy, a přesto nechápala, proč by to dělal,

  pokud byli prohlášeni za nelegitimní.

  Nyní však spěli k lepším časům. Na minulost musela

  zapomenout.

  Pokud se brzy narodí chlapec, lidé budou spokojení.

  Přijmou novou dynastii Tudorovců a dítě jako živý

  článek spojí rody Yorků a Lancasterů a navždy vyřeší

  jejich spory.

  Proto bylo nanejvýš důležité postarat se o mladou

  královnu a přivést na svět důležitého prince. Ještě měsíc

  a únavné čekání skončí.

  Do místnosti vtrhla Cecílie. Královna matka se

  chystala dceru pokárat, aby nezapomínala, že je nejen

  sestrou vládnoucí královny, ale také dcerou slavného

  krále Eduarda, kterého poddaní stále tak hluboce

  oplakávali…

  Tohle však nebyla vhodná chvíle na kázání o nevhodném

  chování. Cecílie sotva popadala dech.

  „Paní… pojďte rychle… jde o mou sestru. Má bolesti.“

  Královnu matku ochromil strach.

  „Ne… to nemůže být pravda…“

  Co nejrychleji vyběhla z pokoje a zamířila do dceřiny

  komnaty.

  Jediný pohled na Alžbětu jí stačil. „Pošlete pro porodní

  bábu!“ vykřikla.

  Potom s pomocí svých žen přemístila královnu do

  místnosti, která již byla naštěstí pro porod připravena.

 • Autor: Plaidy, Jean
  Překladatel: Zvěřinová, Zdeňka
  Název: Nejistá koruna
  Původní název: To hold the Crown
  Žánr: | Rozebráno - již nebude skladem
  ISBN: 978-80-7384-535-3
  Vazba: vázaná
  Formát:120.00 x 195.00 mm
  Počet stran: 392
  Vydání: 1.
  Datum vydání: 15.8.2012
 •  

  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.