Autoři

Série

Milenka pout zbavená
(Série - Bratrstvo černé dýky - 9)

od
Ward, J. R.
 • Payne, Vishousovo dvojče, je ze stejně temného válečnického těsta jako její bratr. Protože je od přírody bojovnice a navíc rebelka, co se týče tradiční role Vyvolených žen, není pro ni na Druhé straně místo... a nenajde se pro ni role ani na válečné frontě. Když utrpí zranění, po kterém ochrne, je povolán lidský chirurg, doktor Manuel Manello, aby ji léčil, jak to dokáže jen on – a zanedlouho je vtažen do jejího nebezpečného, tajného světa. Ačkoliv nikdy dřív nevěřil na tvory, kteří bloudí nocí – jako upíři – shledá, že je víc než ochoten dát se svést výraznou ženou, která ho poznamená na těle i na duši. Zatímco ti dva nalézají mnohem víc než jen erotické souznění, dojde ke srážce lidského světa s upířím… a navíc Payne dožene několik set let starý čin, který znamená pro její lásku i život smrtelné ohrožení.

 • Devátý díl

  románového cyklu

  BRATRSTVO ČERNÉ DÝKY

   

  Prolog

  1761, STARÁ ZEMĚ

   

  Xcor byl svědkem násilné smrti svého otce pouhých pět

  let po své proměně.

  Došlo k tomu přímo před jeho očima, a přesto, i když

  vraždu pozoroval zblízka, nedokázal pochopit, co se

  vlastně událo.

  Ta noc začala jako každá jiná, tma padla na lesní

  krajinu i jeskyni, mraky zakrývaly před měsíčním svitem

  jeho i ty, kteří jeli koňmo spolu s ním. Jeho skupina

  čítala šest vojáků: Throea, Zyphera, tři bratrance a jeho.

  A pak tu byl jeho otec.

  Bloodletter.

  Původem z Bratrstva černé dýky.

  Toho večera je vyvedlo ven to, co je volalo do služby

  po každém západu slunce: hledali bezduché, ty Omegovy

  zbraně bez duše, které uznal za vhodné k zabíjení

  upíří rasy. A nalézali je. Často.

  Jenže těch sedm nepatřilo k Bratrstvu.

  Na rozdíl od té velebené, tajnůstkářské skupiny válečníků

  byli v téhle bandě gaunerů vedených Bloodletterem

  všeho všudy jen vojáci: žádné obřady. Žádné

  uctívání ze strany upírů. Žádné pověsti a chvalozpěvy.

  Jejich původ byl sice aristokratický, ale rodiny se jich

  zřekly, protože se narodili s nějakou vadou nebo byli

  počati mimo posvátný svazek.

  Nikdy nebudou víc než nahraditelné maso v širší válce

  o přežití.

  I když to všechno byla pravda, přesto byli elitními vojáky,

  nejdivočejšími, nejsilnějšími, těmi, kteří se v prů-

  běhu času osvědčili nejtvrdšímu veliteli rasy: Xcorovu

  otci. Vybral je osobně a moudře, byli smrtonosní v boji

  s nepřítelem a bez skrupulí, pokud šlo o upíří společnost.

  Netrpěli pochybnostmi, ani když došlo na zabíjení:

  bylo jim jedno, zda je kořistí zabiják, člověk, zvíře,

  nebo vlkodlak. Krev tekla ze všech stejně.

  Byli vázáni jedním jediným slibem věrnosti: jejich

  pánem byl Xcorův otec a nikdo jiný. Kam šel on, tam

  šli i oni, a bylo to. O mnoho jednodušší než složitá pravidla

  Bratrstva i kdyby Xcor připadal v úvahu z hlediska

  svého původu, neměl zájem stát se bratrem.

  Nestál o slávu, protože nesahala ani po kotníky sladkému

  uvolnění vraždy. Lépe přenechat takové zbytečné

  tradice a marné rituály těm, kteří se odmítají ohánět

  něčím jiným než černou dýkou.

  On používal všechny zbraně, které se naskytly.

  A jeho otec byl stejný.

  Dusot kopyt se zpomalil a pak utichl, když válečníci

  vyšli z hustého lesa a ocitli se v háji dubů a keřů. Vítr

  přinášel kouř z komínů, ale bylo tu i další potvrzení toho,

  že se konečně ocitli u městečka, kam měli namířeno:

  vysoko nad nimi, na ostrém útesu, trůnil opevněný

  hrad jako orlí hnízdo, základy zaklesnuté do skály jako

  pařáty.

  Lidé. Válčící mezi sebou.

  Jaká nuda.

  A přesto ta stavba budila respekt. Jestli se Xcor

  někdy usadí, možná zmasakruje tamní dynastii a tuto

  pevnost ovládne. Je daleko efektivnější loupit než

  stavět.

  „Do vesnice,“ zavelel otec. „Vzhůru za zábavou.“

  Povídalo se, že jsou tam bezduší, bledé šelmy se prý

  mísí a spojují s vesničany, kteří si vymýtili kousky země

  a zbudovali kamenné domy ve stínu hradu. To bylo typické

  pro náborovou strategii Společnosti: infiltrovat

  městečko, postupně se zmocnit mužů, pomordovat nebo

  rozprodat ženy a děti, vybavit se zbraněmi a koňmi

  a v rozšířeném počtu postupovat dál.

  Xcor byl v tomto ohledu s nepřítelem zajedno: když

  dobojoval, vždycky bral z dobytého majetku, co se dalo,

  než zamířil do další bitvy. Noc za nocí tak Bloodletter

  a jeho vojáci postupovali zemí, které lidé říkali

  Anglie, a když dosáhli cípu území Skotů, otočili se

  a spěchali zpátky dolů, na jih, na jih, na jih, dokud je

  podpatek italské boty nepřiměl znovu se obrátit. A pak

  všechny ty míle prošli nanovo. A zas. A znova.

  „Zásoby si necháme tady,“ oznámil Xcor a ukázal ke

  kmeni tlustého stromu, který ležel spadlý přes potok.

  Zatímco přesouvali své skrovné zásoby, nebylo slyšet

  nic než vrzání kůže a občasné zafrkání hřebců. Když

  bylo všechno uloženo v zátiší padlého dubu, znovu

  nasedli a shromáždili své čistokrevné koně což byly

  kromě zbraní jediné cenné věci, které vlastnili. Xcor

  nespatřoval žádný užitek v předmětech, skýtajících

  pohodlí či krásu to byla všeho všudy jen zátěž, která

  táhla ke dnu. Silný kůň a dobře vyvážená dýka? Předměty

  nevýslovné ceny.

  Když těch sedm vjíždělo do vesnice, nikdo z nich se

  nenamáhal tlumit dusot kopyt svých ořů. Nevydávali

  však žádný válečný pokřik. To by bylo plýtvání energií,

  neboť nepřátele nebylo třeba valně vyzývat, aby jim vyšli

  vstříc a uvítali je.

  Namísto uvítání vykouklo pár lidí ze dveří a pak se

  všichni rychle zamkli ve svých příbytcích. Xcor si jich

  nevšímal. Místo toho přejížděl pohledem nízké kamenné

  domky a náves a opevněné řemeslnické dílny, pátral

  po dvojnožci, který byl bledý jako duch a páchl jako

  mrtvola obalená v melase.

  Otec k němu přijel a zlovolně se usmál. „Potom si

  možná užijeme plodů zdejších zahrad.“

  „Možná,“ odpověděl Xcor polohlasem a jeho hřebec

  pohodil hlavou. Příliš ho nezajímalo spát se ženami

  ani nutit muže k povolnosti, ale jeho otci nebylo radno

  odporovat v jeho rozmarech, ani když šlo o zábavu.

  Pomocí signálů, dávaných rukama, nasměroval Xcor

  tři členy tlupy doleva, kde se nacházela malá stavba

  s křížem na vrcholku špičaté střechy. Sám se s ostatními

  dal napravo. Otec si bude dělat, co se mu zlíbí. Jako vždy.

  Přimět hřebce, aby šli krokem, byl úkol náročný i pro

  ty nejmohutnější paže, ale on byl na to zvyklý a držel se

  v sedle pevně. S chmurnou umanutostí pronikaly jeho

  oči stíny, vrhané světlem měsíce, hledaly, pátraly…

  Skupina zabijáků, která vystoupila ze závětří kovárny,

  měla zbraní habaděj.

  „Pět,“ zavrčel Zypher. „Požehnána budiž tato noc.“

  „Tři,“ přerušil ho Xcor. „Dva jsou ještě lidé ačkoliv

  zabít tu dvojici… to bude také rozkoš.“

  „Kterého si bereš, můj pane?“ zeptal se jeho bratr

  ve zbrani s úctou, kterou si Xcor musel vysloužit, neplynula

  mu z nějakého dědičného práva.

  „Ty lidi,“ řekl Xcor, posunul se v sedle dopředu

  a připravoval se na okamžik, kdy popustí hřebci otěže.

  „Jestli jsou kolem nějací bezduší, vyláká je to z děr.“

  Nasadil zvířeti ostruhy, pevně se držel v sedle

  a usmál se tomu, jak bezduší stojí na místě, ozbrojení

  a v drátěných košilích. Ti dva lidé po jejich boku však

  nezůstali tak pevně stát. Ačkoliv byla dvojice podobně

  vybavena k boji, otočila se a dala se na útěk při prvním

  zablýsknutí tesáků, vyplašená jako pár tažných koní od

  pluhu, když uslyší výstřel z děla.

  Právě proto prudce odbočil doprava, sotva ujel tryskem

  pár kroků. Za podkovářovým domkem přitáhl otěže

  a seskočil ze sedla. Jeho hřebec byl divoch, ale poslušný,

  když došlo na sesedání, a bude čekat…

  Ze zadních dveří vyrazila lidská žena, bílá noční košile

  jako zářivá šmouha ve tmě, jak vrávoravě hledala

  v bahně pevnou půdu pod nohama. V okamžiku, kdy ho

  uviděla, ztuhla hrůzou.

  Logická reakce: byl dvakrát větší než ona, ne-li třikrát,

  a nebyl oblečený ke spánku jako ona, nýbrž do

  války. Když zvedla ruku k hrdlu, zavětřil a zachytil její

  pach. Hmm, možná na tom, co říkal otec o potěše ze

  zahrádky, něco bylo…

  Jak ho to napadlo, vydal tlumené zavrčení, které ji

  obrátilo na panický úprk, a při pohledu na to, jak prchá,

  v něm ožil predátor. Krvežíznivé zakručení v útrobách

  mu připomnělo, že už je to kolik týdnů, co se naposled

  krmil od příslušnice vlastního druhu, a ačkoliv

  tato děvečka je pouhým člověkem, pro tuto noc bohatě

  postačí.

  Naneštěstí teď nebyl na takové rozptylování čas

  ačkoliv otec by ji potom dozajista chytil. Jestliže Xcor

  potřebuje trochu krve ke krátkodobé spotřebě, opatří si

  ji od téhle ženy nebo od nějaké jiné.

  Obrátil se zády k prchající ženě, zapřel nohy do země

  a vytasil svou oblíbenou zbraň: ačkoliv dýky měly

  své výhody, on volil raději kosu s dlouhou rukojetí, vytvarovanou

  podle pouzdra, které měl připevněné na zádech.

  Uměl se tou tíhou skvěle ohánět a s úsměvem teď

  natáčel čepel ve větru a čekal, až se v jeho síti ocitne ta

  dvojice ryb, které dozajista připlavou…

  Aha, ano, je velmi příjemné mít pravdu.

  Hned poté, co se z hlavní ulice zablesklo a zazněl

  praskavý zvuk, vyběhli oba lidé s křikem zpoza kovárny,

  jako by je pronásledovali lupiči.

  Jenže to pochopili špatně, že ano. Jejich lupič čekal

  tady.

  Xcor neřval, nenadával jim, ba ani nezavrčel. Dal

  se s kosou do běhu, zbraň rovnoměrně vyváženou

  v obou rukou, zatímco jeho mocná stehna překonávala

  vzdálenost k cíli. Jeden pohled na něj stačil, aby lidé

  smykem zabrzdili; mácháním paží udržovali rovnováhu,

  jako když kachny s plácáním křídel přistávají

  na vodě.

  Čas se zpomalil, když na ně zaútočil: jeho oblíbená

  zbraň opsala veliký kruh a oba je trefila v oblasti

  krku.

  Hlavy se od těl oddělily jediným čistým máchnutím,

  překvapené tváře se zableskly a zmizely, odkulily se,

  krev vytryskla a kapky dopadly Xcorovi na hruď. Bezhlavé

  trupy padaly na zem se zvláštním, vláčným půvabem,

  až neživě přistály ve změti údů.

  Teď vykřikl.

  Xcor se otočil, rozkročil se koženými holínkami v blátě,

  mohutně se nadechl a zařval, přičemž máchal kosou

  před sebou, karmínem zbarvená ocel hladověla po dalších

  soustech. I když mu za kořist padli pouzí lidé,

  vzrušení ze zabíjení bylo lepší než orgasmus ten pocit,

  že vzal život a nechal za sebou mrtvoly, mu proudil

  tělem jako medovina.

  Hvízdl mezi zuby, aby přivolal hřebce, který se k němu

  na ten povel hned přihnal. Jedním skokem byl

  v sedle, kosu v pravé ruce, zatímco levá ovládala otěže.

  Prudce pobídl koně ostruhami do cvalu, řítil se úzkou,

  prašnou uličkou a vrazil přímo doprostřed bitvy.

  Jeho druzi už bojovali naplno, meče řinčely a nocí se

  linuly výkřiky, jak sok nalézal soka. A přesně jak Xcor

  předtím předpověděl, přihnalo se půl tuctu dalších bezduchých

  na hřebcích z dobrého chovu, rozzuření lvi

  bránící své teritorium.

  Xcor se vrhl na přicházející skupinu nepřátel, zahákl

  otěže za hrušku sedla a romáchl se kosou, zatímco jeho

  hřebec se hnal po ostatních koních s vyceněnými zuby.

  Černá krev tryskala a části těl létaly vzduchem, jak tesal

  do svých protivníků, on a jeho kůň pracovali při

  útoku jako jedno tělo.

  Když zasáhl svou ocelí dalšího zabijáka a přeťal ho

  vejpůl v oblasti hrudi, pochopil, že k tomuhle byl zrozen,

  že to je nejvyšší a nejlepší způsob využití jeho pozemského

  života. Je zabiják, ne obránce…………………………………….

 • Autor: Ward, J. R.
  Překladatel: Pacnerová, Jana
  Série: Bratrstvo černé dýky
  Pořadí v sérii: 9.
  Název: Milenka pout zbavená
  Původní název: Lover Unleashed
  Žánr: | Rozebráno - již nebude skladem
  ISBN: 978-80-7384-474-5
  Vazba: vázaná
  Formát:120.00 x 195.00 mm
  Počet stran: 560
  Vydání: 1.
  Datum vydání: 2.11.2011
 •  

  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.