Autoři

Série

 • Jack McDevitt vyniká mezi současnými autory klasické SF svou schopností spojit mezigalaktická dobrodružství s novými nápady. V tomto příběhu zkušené pilotky mezigalaktických výprav se skupina odvážných lidí vydává na dalekou výpravu - zachránit neprozkoumané světy, jež jsou ohroženy všeničícím oblakem Omega putujícím vesmírem.

 • „Vědci dnes potvrdili, že jeden z mraků omega se

  skutečně přibližuje k Zemi. Předně chci každého ubezpečit,

  že pro nás nepředstavuje žádné nebezpečí. Jeho

  přílet do naší blízkosti se nečeká dřív než za téměř tisíc

  let. Takže my, naše děti, ani děti našich dětí se nemusíme

  bát.

  Nyní však víme, že tyto objekty Zemi v minulosti navštívily

  v intervalech přibližně osmi tisíc let. Zřejmě ničí

  města a napadají jiné druhy staveb. Nikdo neví proč. Nikdo

  neví, zda jsou to přirozené objekty nebo výtvory nějaké

  zvrácené vědy.

  Naší generaci hrozí jen jedno nebezpečí, totiž to, že

  bychom si mohli říct, že to není náš problém, a že to

  přenecháme vzdálené budoucnosti. Že bychom mohli

  pokrčit rameny a říct si, že tisíc let je dlouhá doba. Že

  podlehneme sebeuspokojení a usoudíme, že tento problém

  se vyřeší sám.

  Já vám ale říkám, že bychom se neměli spokojit se

  skutečností, že my sami ve fyzickém ohrožení nejsme. Je

  to riziko pro náš svět, pro všechno, co bychom chtěli

  předat budoucím generacím. A je jasné, že bychom měli

  jednat teď, dokud máme čas.

  Proto nařizuji, aby byly využity veškeré zdroje Rady

  národů. Zjistíme, jak tento mrak funguje, a skoncujeme

  s ním.

  – Margaret Ishiro, generální tajemnice SRN.

  9. září 2213.

  prolog

  Na povrchu planety Brinkman IV

  („Moonlight“) v IC4756,

  1300 světelných let od Země.

  Podzim 2230.

   

  Byly to nejmajestátnější stavby, jaké kdy David Collingdale

  spatřil. Z ledu a sněhu vyrůstaly špičaté věže,

  kopule a mnohoúhelníky. Mezi věžemi nebo jejich pozůstatky

  se vznášely visuté lávky. Mnohé se zřítily. Byly

  tam pyramidy a otevřená prostranství, kdysi možná

  parky nebo nádvoří. Střed města se vázal na obelisk.

  Bylo to místo mimo čas, zamrzlé, uchovávané celé věky,

  krajina, jakou mohl vytvořit Montelet. Místo křišťálu

  a skla a v příznivějších časech také kvetoucích stromů,

  tvarovaných živých plotů a vábivých lesů. Pokud je

  člověk zastihl ve správnou chvíli, kdy byl na obloze jeho

  obří měsíc o polovinu větší než Luna, mohl si myslet,

  že před sebou vidí nebeské město, Valhallu, Argolidu

  nebo El Dorado v noci.

  Město vypadalo příliš étericky, než aby skutečně sloužilo

  jako domov prosperující populaci. Collingdale se

  nemohl zbavit pocitu, že bylo svými staviteli zamýšleno

  spíš jako umělecké dílo, které má zůstat nevyužívané,

  spíš jako památník než město. Několik věží se zřítilo

  a jejich rozlámané trosky trčely ze silné vrstvy sněhu. Jeho

  jméno nikdo neznal, a tak mu říkali Moonlight, městu,

  planetě a pocitu něčeho ztraceného.

  Ostrý vítr skučel v prázdných ulicích a studil ho dokonce

  i v e-pouzdře, které zřejmě nefungovalo, jak mělo.

  Až se vrátí do kopule, nechá si je seřídit. Určitě nechtěl,

  aby se tady, ve dvaceti pod nulou, pokazilo.

  Slunce se snažilo vyškrábat nad plochý horský hřbet.

  Před několika tisíci lety se v něm něco pokazilo. Abrams

  mu to vysvětlil – příliš mnoho kovů nebo něco ta-

  kového. Tvrdil, že je to jen dočasná záležitost. Předpokládal,

  že se za dalších několik tisíc let vrátí k normálu.

  Ne že by na tom záleželo.

  Byl na rovníku, kam uprchli ti, kteří z civilizace, kdysi

  celoplanetární, zůstali. Měst bylo víc, většinou v oblastech,

  jež byly kdysi rovníkové, některá pohřbená ve

  sněhových pláních, další zase zamrzlá za hradbami ledu.

  On i jeho tým zatím věděli málo o tvorech, kteří tady

  žili, kromě toho, že už byli dávno mrtví a že jejich architektura

  snesla srovnání se vším, co vytvořil člověk.

  Křišťálové mosty rozkročené přes mohutné řeky, hyperbolické

  dómy, široké lávky po obloze. To všechno teď

  bylo zamrzlé, mosty stejně jako řeky, křišťál stejně jako

  duch.

  Bylo možná krutou ironií, že Moonlight, který se dostal

  na vrchol rozmachu a zahynul přibližně ve stejné

  době, kdy lidé tahali z lomů kameny na stavbu prvních

  pyramid, by pravděpodobně zůstal neobjeven ještě neurčitě

  dlouho, nebýt toho, že měl dostat nevítanou návštěvu.

  Průzkumná loď Harry Coker sledovala omegu, jeden

  z nestvůrných oblaků, jež vyplouvaly ve vlnách

  z galaktického jádra, zřejmě s odhodláním zničit každou

  civilizaci, kterou na své cestě najdou. Posádka Cokeru

  se těšila na to, jak se oblaku povede v komplikovaném

  gravitačním poli planetární soustavy, když na čtvrté planetě

  zpozorovala důkaz o existenci měst.

  Collingdale zašilhal k nevlídné šedé obloze. Mrak bylo

  vidět od pozdního odpoledne do doby krátce po půlnoci.

  Teď byl nahoře, částečně schovaný v záři slunce.

  Ve dne vypadal naprosto neškodně, snad jako velká

  tmavá bouřka, podobný milionu jiných, které za svůj život

  viděl. Tento však vycházel a zapadal spolu s oblohou

  za atmosférou. Vždy opisoval po obloze stejnou cestu

  a stále se zvětšoval.

  Mraky omega byly starou novinkou. Poprvé byly pozorovány

  před čtvrtstoletím. Nikdo je sice neviděl útočit

  na město, byly však spojené s obrovskými starověkými

  zkázami na Quraqui, Betě Pacifica III a dvou dalších

  planetách. V rámci výzkumu byly před omegy vyslány

  objekty s širokým spektrem geometrických tvarů, takže

  teď lidé nezpochybnitelně věděli, že přitažlivost pro

  blesky se dá očekávat u těch tvarů, které se v přírodě nevyskytují.

  Nikdo nechápal, jak se to děje nebo proč. Nikdo

  nevěděl, odkud přišly. A podle všeho bylo jen málo

  těch, kteří považovali za pravděpodobné, že se to někdy

  dozvíme.

  Až doposud nikdo neviděl, jak oblak změnil směr

  a vplul do planetární soustavy. Nikdo neviděl město vystavené

  útoku.

  Bylo štěstí, že na Moonlightu nikdo nežil. Obyvatele

  zřejmě zabila doba ledová způsobená nestabilitou jejich

  slunce. Nejpřesnější odhady říkaly, že tam nikdo nebyl

  asi dva tisíce let.

  Collingdale vyrostl v Bostonu s matkou alkoholičkou

  a bez otce, o němž matka až do dne své smrti v slzách

  tvrdila, že služebně odjel a každým dnem se vrátí. Dva

  roky strávil v sirotčinci, než byl adoptován párem náboženských

  fanatiků; utekl tolikrát, že mu nakonec implantovali

  sledovací čip, a nakonec – všemu navzdory

  – získal stipendium od Massachusettské univerzity.

  Vystudoval archeologii, z rozmaru si soukromě udělal

  kurz pilotování, a jak o tom s oblibou přemýšlel, už nikdy

  se nedotkl země. Nakonec došel k závěru, že lety

  mezi Chicagem a Bostonem jsou příliš omezující. Naučil

  se pilotovat nadsvětelníky, dělal kapitána pro několik

  významných firem a Akademii, a když ho znudilo

  převážet lidi a materiál prázdnotou sem a tam, vrátil se

  do školy a zaměřil se na obor, který v té době postrádal

  obsah: xenologii.

  Mezitím se zúčastnil pohřbu obou nevlastních rodičů,

  kteří zemřeli rok od sebe, jak nedokázali jeden bez druhého

  žít. Odmítli kůry dlouhověkosti s odůvodněním, že

  to není boží záměr. Nikdy s ním nepřerušili styky, přestože

  nesouhlasili s kurzem, jaký jeho život nabral.

  V posledních letech jejich života přestal jezdit domů,

  18

  protože mu pořád opakovali, že mu odpustili, a byli přesvědčení,

  že Bůh mu odpustí také.

  Nevěděl, proč se mu cpou do myšlenek, když se rozhlíží

  po tom městě. Byl by rád, kdyby Moonlight viděli.

  Jeho majestátnost by je určitě uchvátila a možná by pochopili,

  o co mu v jeho životě jde.

  Mraky omega obyčejně metaly blesky po pravých

  úhlech. Každý předmět, který byl vytvořený s pravými

  úhly nebo s ostrými odchylkami od přirozených oblin

  přírody, mohl očekávat, že se stane cílem.

  Když dorazily první historky tohoto druhu, vypadalo

  to jako babské povídačky. Collingdale si pamatoval, že

  vědecká komunita se té zprávě vysmívala, téměř do jednoho.

  Představa, že by mraky mohly nějakým způsobem

  samy manévrovat, působila absurdně. Že by mohly zařadit

  vyšší rychlost ještě absurdněji. Většina vědců tu

  představu nepřijala, dokud ten, který se blížil k Moonlightu,

  Brinkmannův oblak, nezměnil směr, nezačal zpomalovat

  a nezamířil do soustavy. To bylo před čtyřmi

  lety.

  Ta tvrzení byla natolik fantastická, že je nikdo, komu

  záleželo na jeho reputaci, ani neprověřil. Ale jakmile

  Brinkman prokázal schopnost manévrovat, přiletěli vědci

  a započala snaha o vysvětlení nemožného. Začala objevem

  nanotechnologií ve vzorcích, které byly z omegy

  odebrány.

  Byla oblaka přírodní útvary? Nebo umělé? Byl vesmír

  proti inteligentnímu životu? Nebo někde existovala

  nějaká šílená síla? Anebo, jak se domnívali jeho rodiče,

  posílal Bůh své varování?

  „Jdeš, Dave?“

  Prořezali si cestu do základu severovýchodní věže.

  Jerry Riley se postavil stranou a přenechal Davovi čest

  být prvním, kdo do stavby vstoupí. Poplácal několik

  lidí po rameni, prošel mezi náspy odkopaného sněhu,

  u vstupu se zastavil, strčil dovnitř hlavu a posvítil si

  lampou.

  Vnitřek byl velký jako newyorský hlavní terminál.

  Strop byl několik pater vysoko. Uvnitř byly poházené

  lavice. Štíhlé kovové sloupy podpíraly balkony a ochozy.

  Do stěn zabíhaly výklenky, ve kterých kdysi mohly

  být obchůdky. A stála tam socha.

  Udělal několik kroků dovnitř, ohromený tak, že se

  skoro neodvažoval dýchat. Věděli, jak místní obyvatelé

  vypadali, protože našli jejich pozůstatky. Ale nikdy neviděli

  žádné jejich vyobrazení. Žádné sochy, žádné kresby,

  žádné rytiny. Bylo to velice zvláštní, že jim druh, který

  si tak zakládal na umění, neposkytl žádné kopie své podoby.

  Ostatní vešli po jednom dovnitř a rozestoupili se kolem

  něho, uchvácení tou sochou stejně jako on. Jerry

  pomalu zvedl svítilnu, skoro až uctivě, a přejel po ní

  světlem. Měla rysy kočkovité šelmy. Drápy nahradily

  prsty schopné manipulace, ale čenich a ostré zuby zůstaly.

  Vpředu úzké oči. Dravec. Měl však pokrývku hlavy,

  podobnou baretu umělců, šikmo nasazenou přes jedno

  oko. Vyšňořený byl v kalhotách, košili s dlouhými načechranými

  rukávy a sakem, které by v Bostonu nevypadalo

  nemístně. Na krku měl přivázaný ochranný šátek.

  A nesl si hůl. Jedna z žen se zahihňala.

  Samotný Collingdale nedokázal potlačit úsměv, ale

  i když měl tvor svou komickou stránku, vyzařovala z něj

  značná důstojnost.

  Na soklu byl nápis, jediná řada znaků vyvedených stylem,

  který připomínal starou angličtinu. Pravděpodobně

  to bylo jediné slovo. „Jeho jméno?“ nadhodil někdo.

  Collingdale přemýšlel, co ta osoba dokázala. Byl to

  Washington? Churchill? Francis Bacon? Možná Mozart.

  „Architekt,“ řekl Riley, malý a zpravidla cynický.

  „To je ten chlap, který to tady postavil.“ Riley nebyl rád,

  že je tady venku, ale potřeboval tuto poslední výpravu,

  aby si udělal dobré oko u kterési univerzity doma na Zemi.

  Měl být inspirací pro studenty……………………………..

 • Autor: McDevitt, Jack
  Překladatel: Kotrle, Petr
  Název: Omega
  Původní název: Omega
  Žánr: | Rozebráno - již nebude skladem
  ISBN: 978-80-7384-407-3
  Vazba: brožovaná
  Formát:120.00 x 195.00 mm
  Počet stran: 552
  Vydání: 1.
  Datum vydání: 15.6.2011
 •  

  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.