Autoři

Série

Marťanská kronika

od
Bradbury, Ray
 • Stěžejní dílo science fiction za více než padesát let od svého vzniku neztratilo nic na svém významu. Soubor volně navazujících povídek, z nichž většina jsou samy o sobě literárními skvosty, zasazený do let 1999 – 2053, vytváří fiktivní dějiny kolonizace Marsu Pozemšťany a vývoje civilizací na obou planetách jako děsivou vizi budoucnosti odrážející lidského ducha v celé jeho kráse i zrůdnosti. Na Rudou planetu startuje ze Země jedna raketa za druhou, s úkolem prozkoumat neznámá území planety. Expedice se setkávají s původní civilizací, která si vybudovala v průběhu věků vyspělou společnost plnou výstavných měst, umění a vědy. Avšak Marťanská kronika je více kronikou lidské povahy, než osidlování blízké planety, a lidská neschopnost tolerance a nepochopení k čemukoli neznámému ukazuje i zde své neblahé důsledky.

   

  Nově autorem doplněné vydání s upraveným překladem.

 • Leden 2030

  Raketové léto

  Nejdřív to byla pravá ohijská zima – dveře zavřené,

  okna utěsněná, tabulky slepé námrazou, všude

  na střechách krajky rampouchů, děti lyžovaly na

  svazích a hospodyně zachumlané do kožichů opatrně

  našlapovaly jako velicí černí medvědi v zledovatělých

  ulicích.

  A pak se městečkem rozlil táhlý závan tepla. Lavina

  horkého vzduchu, jako by někdo nechal otevřené

  dveře pekárny. Vedro se chvělo mezi domky, v křovinách

  i mezi dětmi. Rampouchy opadaly, roztříštily

  se a začaly tát. Dveře se otevřely dokořán. Okna se

  rozlétla. Děti odhodily vlněné oblečení. Hospodyně

  se zbavily medvědích kostýmů. Sníh roztál a odkryl

  zvadlou zeleň trávníků z loňského léta.

  Raketové léto. V domcích zotvíraných čerstvému

  vzduchu nesla se ta slova od úst k ústům. Raketové

  léto. Teplý vzduch z pouště pokřivil květy, které vykouzlil

  na oknech mráz, a zničil tak umělecké dílo.

  Lyže a rohačky byly najednou k ničemu. Sníh, který

  z mrazivé oblohy padal na město, se proměnil v horký

  déšť, dřív než se dotkl země.

  Raketové léto. Na verandách, z nichž crčela voda,

  se vykláněli lidé a pozorovali zardívající se oblohu.

  Raketa byla připravená na odpalovací rampě a vypouštěla

  mohutná růžová oblaka ohně a vedra jako

  sálající pec. Raketa stála v chladném zimním ránu

  a přinášela léto každým výdechem obrovitých výfuků.

  Raketa změnila podnebí a do kraje se na chvíli

  sneslo léto…

   

  Únor 2030

  Ylla

  Měli dům z křišťálových sloupů na břehu vyschlého

  moře planety Marsu a den co den bylo ráno vidět paní

  K, jak jí zlaté plody rostoucí na křišťálových zdech

  nebo jak čistí dům hrstmi magnetického prachu, který

  odstranil všechnu špínu a odletěl pak s horkým větrem

  pryč. Odpoledne, kdy zkamenělé moře žhnulo

  nehybným vedrem, keříky vinné révy trčely na dvorku,

  vzdálené martské městečko vyprahle leželo pod

  krunýřem tetelivého vzduchu a nikdo ani dveře nepootevřel,

  bývalo vidět i pana K, jak si čte v pokoji z kovové

  knihy s plastickými hieroglyfy a jemně se jich

  dotýká rukou, jako by hrál na harfu. A když knihu

  zlehka přejížděl prsty, zpíval z ní hlas, měkký starodávný

  hlas, a vyprávěl pověst o době, kdy se moře vinulo

  jako rudá pára kolem břehů a dávno zemřelí mužové

  táhli do bitev ozbrojeni mračny kovového hmyzu

  a elektrických pavouků.

  Manželé K bydleli u mrtvého moře už dvacet let

  a jejich předkové žili v témž domě, který se jako květina

  otáčel za sluncem, už po deset století.

  Manželé K nebyli staří. Měli krásnou hnědavou

  pleť rodilých Marťanů, žluté oči jak penízky a jemný

  melodický hlas. Kdysi rádi malovali chemickým

  ohněm obrázky, plavali v kanálech v období, kdy je

  vinná réva napájela zelenou šťávou, a vydrželi si až

  do svítání povídat pod modře světélkujícími portréty

  v hovorně.

  Teď nebyli šťastní.

  Dnes ráno stála paní K mezi sloupy a naslouchala

  sálání pouštního písku, který se tavil v žlutý vosk

  a zdánlivě se roztékal až k obzoru.

  Něco se určitě stane.

  Vyčkávala.

  Pozorovala modrou martskou oblohu, jako by čekala,

  že oblaka se každým okamžikem svinou, smrští

  a vyvrhnou na písek oslnivý zázrak.

  Nestalo se nic.

  Čekání ji unavilo, vracela se mezi zamlženými

  sloupy zpět. Jemný deštík tryskal ze žlábkovaných

  hlavic, chladil žhavý vzduch a jemně dopadal i na ni.

  Za parných dnů měl člověk pocit, že se brouzdá

  v potoce. Podlahy v domě se leskly chladnými potůčky.

  Zpovzdálí slyšela, jak si manžel bez ustání

  přehrává ze své knihy, staré písně mu prsty nikdy neunavily.

  V duchu zatoužila, aby zase jednou i jí věnoval

  tolik času jako těm podivuhodným knihám,

  aby ji objímal a hladil jako tu malou harfičku.

  Ale to ne. Zavrtěla hlavou, shovívavě a sotva znatelně.

  Víčky si měkce přikryla zlaté oči. V manželství

  si lidé zevšední a zestárnou, třebaže jsou dosud

  mladí.

  Položila se do židle, která se tvarem přizpůsobila

  pohybům těla. Oči teď zavřela nervózně a pevně.

  Zjevil se jí sen.

  Hnědé prsty se zachvěly, natáhly, sevřely se naprázdno.

  Hned nato sebou polekaně trhla, posadila

  se a zalapala po dechu. Rychle se rozhlédla, jako by

  čekala, že někdo bude stát před ní. Vypadala zklamaně

  – prostor mezi sloupy byl prázdný.

  V trojúhelníku dveří se objevil její manžel. „Ty jsi

  volala?“ ptal se podrážděně.

  „Ne!“ vykřikla.

  „Měl jsem dojem, že tě slyším volat.“

  „Opravdu? Málem jsem usnula a něco se mi zdálo!“

  „Teď ve dne? To se ti tak často nestává.“

  Seděla, jako by se nemohla probrat ze snu. „Něco

  tak zvláštního, tak strašně zvláštního,“ mumlala.

  „Takový sen.“

  „Co je?“ Zřejmě se chtěl vrátit ke knize.

  „Zdálo se mi o nějakém muži.“

  „Muži?“

  „O nějakém vysokém muži, víc než metr osmdesát.“

  „To je absurdní. Takový obr, takový nepovedený

  obr!“

  „Jenže –“ hledala slova, „on vypadal docela hezky.

  Přesto, že byl tak veliký. A měl – já vím, že ti to

  bude připadat hloupě – měl modré oči!“

  „Modré oči! Bohové!“ zvolal pan K. „Co se tobě

  ještě nebude zdát. Neměl náhodou černé vlasy?“

  „Jaks na to přišel?“ plála vzrušením.

  „Vybral jsem si nejméně pravděpodobnou barvu,“

  odpověděl chladně.

  „Ale on je měl opravdu černé!“ vykřikla. „A pleť

  měl úplně bílou. Byl to strašlivě zvláštní člověk!

  Měl na sobě takovou divnou uniformu, slétl dolů

  z oblohy a mile mě oslovil.“ Usmála se.

  „Z oblohy? Co je to za nesmysl!“

  „Přiletěl v nějaké kovové věci, na slunci se leskla,“

  vzpomínala. Zavřela oči, aby si všechno vybavila

  znovu. „Zdálo se mi, že na obloze něco jiskří, jako

  když se vyhodí do vzduchu peníz, a najednou se to

  zvětšilo a měkce se to sneslo dolů, takové dlouhé

  stříbrné plavidlo, kulaté a cizokrajné. A v boku toho

  stříbrného předmětu se otevřela dvířka a vystoupil

  z nich ten vysoký muž.“

  „Kdybys měla něco pořádného na práci, neměla

  bys takové hloupé sny.“

  „Mně se to docela líbilo,“ odpověděla a znovu si

  lehla. „Ani jsem si nemyslela, že mám takovou představivost.

  Černé vlasy, modré oči a bílá pleť! Byl to

  divný člověk, a přesto – docela hezký.“

  „Přání je otcem myšlenky.“

  „Nebuď jízlivý. Nevymyslela jsem si ho schválně.

  Prostě mi přišel na mysl, když jsem klímala. Nebylo

  to ani jako sen. Bylo to tak nečekané a zvláštní. Podíval

  se na mě a řekl: ‚Přiletěl jsem raketou ze třetí

  planety. Jmenuji se Nathaniel York –‘“

   

  „Hloupé jméno. Vlastně to ani žádné jméno není,“

  ohradil se její manžel.

  „Samozřejmě že je hloupé, vždyť je to sen,“ vysvětlovala

  mu mírně. „A pak řekl: ‚Tohle je první

  meziplanetární let. Jsme v raketě jen dva, já a můj

  přítel Bert.‘“

  „Zase takové hloupé jméno.“

  „A říkal: ‚Jsme z jednoho velkoměsta na Zemi,

  tak se jmenuje naše planeta,‘“ pokračovala paní K.

  „Tohle říkal! Země, ano, tak to říkal. A mluvil cizí

  řečí. Ale nějak jsem mu rozuměla. V myšlenkách.

  Asi to bude telepatie.“

  Pan K se odvrátil. Zastavila ho otázkou. „Ylle?“

  zavolala klidně. „Nenapadlo tě někdy, jestli – prostě

  jestli na třetí planetě nežijí lidé?“

  „Na třetí planetě se žádný život nemůže udržet,“

  vykládal jí manžel trpělivě. „Naši vědci tvrdí, že

  v jejím ovzduší je příliš mnoho kyslíku.“

  „Ale nebylo by to úžasné, kdyby tam byli lidé?

  A kdyby cestovali v nějakých vesmírných lodích?“

  „Nech toho, Yllo, ty přece moc dobře víš, jak

  mám rád takovéhle citové výlevy. Radši se zas pustíme

  do práce.“

  Tu píseň si toho dne začala zpívat později, když se

  procházela mezi šumícími sloupy deště. Zpívala ji

  pořád znovu a znovu.

  „Co je to za písničku?“ vyštěkl nakonec její manžel,

  když vešel dovnitř a posadil se u plamenného

  stolku.

  „Nevím.“ Zvedla oči, překvapená sama sebou. Pozvedla

  ruku k ústům, jako by tomu nemohla uvěřit.

  Slunce zapadalo. V slábnoucím světle se dům uzavíral

  jako obrovská květina. Mezi sloupy zafoukal vítr,

  na plamenném stolku zaklokotal žhavý rybníček

  stříbrné lávy. Vítr jí čechral rusé vlasy a zapěl jí něžně

  do ucha. Stála tiše, hleděla do rozlehlých dálav si-

  vého mořského dna, jako by se na něco rozpomínala,

  v žlutých očích jí stály slzy dojetí. „Připij mi očima

  a já ti hned připiji svýma,“ zpívala dojatě, klidně

  a zvolna. „Polibkem ve sklence mě vlídně pohosti

  a já se pro něj zřeknu vína.“ Teď už si jen pro sebe

  pobrukovala, oči měla zavřené a rukama lehounce

  pohybovala ve větru. Dozpívala tu píseň………………..

   

 • Autor: Bradbury, Ray
  Překladatel: Emmerová, Jarmila
  Název: Marťanská kronika
  Původní název: The Martian Chronicles
  Žánr: | Rozebráno - již nebude skladem
  ISBN: 978-80-7384-366-3
  Vazba: vázaná
  Formát:120.00 x 195.00 mm
  Počet stran: 256
  Vydání: 1.
  Datum vydání: 8.12.2010
 •  

  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.