Autoři

Série

Odhodlaná nevěsta
(Série - Černá kobra - 2)

od
Laurens, Stephanie
 • Boj s přívrženci kultu Černé kobry se přitvrzuje! Když major Gareth Hamilton uvidí v Adenu Emily Ensworthovou, pochopí, že úkol, s nímž odjel z Indie, musí ustoupit povinnosti půvabnou dívku chránit. A to i přesto, že Emily chce, aby jí přidělil její vlastní roli v nebezpečné intrice, o kterou se původně pokoušel – nalákat na sebe krvežíznivé kultisty a v boji snížit jejich počet. Co Gareth ale netuší, je to, že stejně jako on má svůj plán i Emily. Že se rozhodla, že právě on se stane jejím vyvoleným džentlmenem, s nímž stráví zbytek života. A že tento svůj plán trpělivě naplňuje. Emily se stává jeho spolehlivou partnerkou – sdílené nebezpečí oba sbližuje a jen těžko odolávají rodící se vášni. Oba ale musejí vynaložit všechny síly, aby jejich láska měla nějakou budoucnost.

 • Prolog

  2. září 1822

  Silnice z Poony do Bombaje

   

  „Ul-ul-ul-ul-ul!“

  Bojový pokřik pronásledovatelů na chvilku zeslábl,

  když se Emily Ensworthová a její doprovod

  prohnali další zatáčkou. Upírala oči na uježděnou

  prašnou cestu a snažila se přimět klisnu k ještě

  vyšší rychlosti – aby prchala po horské silnici jako

  o život.

  Emily měla strach, že jim o život vážně jde.

  Nacházeli se zhruba v polovině horské cesty z Poony,

  která v sezóně monzunů sloužila za hlavní město

  vyšším vrstvám Britů, ovládajícím Bombaj. Bombaj

  samotná ležela ještě několik hodin rychlé jízdy před

  nimi. Obvykle poklidnou krásu kopců s majestátnými

  jedlemi a svěžím chladným vzduchem znovu narušilo

  vytí jezdců, kteří je pronásledovali.

  Předtím si je stačila pořádně prohlédnout. Byli odění

  v tradičních domorodých úborech, za symbol jim

  sloužily černé hedvábné šály, ovázané kolem hlavy.

  Dlouhé konce za nimi vlály, šavle se blýskaly, zatímco

  se divoce hnali v jejich stopách.

  Ti pronásledovatelé byli příslušníci kultu Černé

  kobry. Slyšela o nich strašlivé zkazky a netoužila účinkovat

  v jejich pokračováních.

  Ona a její doprovod, vedený mladým kapitánem

  MacFarlanem, prchali prudkým tryskem, ale kultisté je

  přesto doháněli. Zprvu byla přesvědčená, že jim se

  svým oddílem vojáků unikne. Teď už si tak jistá nebyla.

  Kapitán MacFarlane jel vedle ní. Upírala pohled na

  prudce se svažující cestu, vycítila, že se ohlédl, pak se

  podíval na ni. Užuž se chystala vyštěknout, že je vynikající

  jezdkyně, jak už si mohl všimnout sám, ale

  kapitán se zahleděl dopředu a ukázal tam.

  „Tamhle!“ MacFarlane mávl na svého zástupce.

  „Ty dvě skály před námi. Vezmu si dva muže a zadržím

  je tam tak dlouho, aby se slečna Ensworthová

  a vy ostatní dostali do bezpečí.“

  „Zůstanu s vámi!“ houkl zástupce přes hlavu Emily.

  Memsahib můžou doprovodit Binta a ostatní.“

  Memsahib – Emily – hleděla na skály, o kterých

  byla řeč. Byly to dva vysoké mohutné balvany, lemující

  cestu, na jedné straně se tyčila strmá skalní stěna

  a na druhé stejně strmý svah. Nebyla žádný generál,

  ale věděla, že i když tam tři muži mohou pronásledovatele

  zdržet, nikdy je nezastaví.

  „Ne!“ Pohlédla na MacFarlanea, zatímco se hnali

  dál. „Zůstaneme všichni, nebo pojedeme všichni dál.“

  Modré oči se přimhouřily a zahleděly se na ni. Zvedl

  bradu. „Slečno Ensworthová, nemám čas se s vámi hádat.

  Pojedete dál s většinou jednotky.“

  Jistěže se chtěla hádat, ale on ji neposlouchal.

  Ignoroval její slova tak dokonale, až si najednou

  uvědomila, že MacFarlane , že to nepřežije. Ví, že

  zemře – tady, na této silnici – a bude to hrozná smrt.

  Smířil se s tím.

  Jeho hrdinství ji ohromilo, došla jí řeč. Mezitím

  dojeli ke skalám a zastavili. Koně netrpělivě přešlapovali,

  zatímco MacFarlane chrlil rozkazy.

  „Tady máte.“ Vylovil zpod kabátu složený balíček

  v pergamenu a vtiskl jí ho do ruky. „Vezměte to – odvezte

  to plukovníkovi Dereku Delboroughovi. Najdete

  ho v pevnosti v Bombaji.“ Modré oči se do ní zabodly.

  „Je moc důležité, abyste mu to předala – přímo

  jemu do rukou, nikomu jinému. Rozumíte?“

  Strnule přikývla. „Plukovníku Delboroughovi v pevnosti.“

  „Správně. A teď jeďte!“ Plácl její klisnu po zadku.

  Kůň vyrazil. Emily si zastrčila balíček do jezdeckého

  kabátu a sevřela otěže pevněji. Vojenský oddíl ji

  dohonil a zformoval se kolem ní. Hnali se dál.

  Když zahýbali do zatáčky, ohlédla se. Dva vojáci

  zrovna zaujímali pozici u skal po stranách cesty.

  MacFarlane pouštěl jejich koně, odháněl je pryč.

  Pak se prohnali zatáčkou a zmizel jí z dohledu.

  Musela jet dál. Nedal jí jinou možnost. Pokud se

  nedostane do Bombaje a nepředá ten balíček, bude jeho

  smrt, jeho oběť zbytečná.

  To se nestane. Nedopustí to.

  Ale je tak mladý.

  V očích ji zaštípaly slzy. Prudce zamrkala, aby je

  potlačila.

  Musí se soustředit na tu opuštěnou silnici a na jízdu.

   

  Později toho dne

  Pevnost britské Východoindické společnosti, Bombaj

   

  Emily si přímým, pevným pohledem změřila sepoje,

  střežícího brány pevnosti. „Kapitán MacFarlane?“

  Coby neteř guvernéra Bombaje, která strávila posledních

  šest měsíců na návštěvě u strýce, se mohla

  ptát a očekávat odpovědi.

  Sepoj zbledl i pod olivovou kůží. Pohled, který jí

  věnoval, přetékal smutkem a soucitem. „Je mi to tuze

  líto, slečno, ale kapitán je mrtvý.“

  Čekala to, a přece… sklopila oči, polkla, zvedla

  hlavu a nadechla se. Změřila si strážce ještě pánovitějším

  pohledem. „Přeji si mluvit s plukovníkem Delboroughem.

  Kde ho najdu?“

  Nasměroval ji do důstojnického baru, na uzavřenou

  přední verandu důstojnické jídelny. Emily si nebyla

  úplně jistá, jestli je pro ni – pro ženu – přijatelné, aby

  šla dál, ale to ji nemohlo zastavit.

  Vystoupala po nízkých schodech v doprovodu Idi,

  indické služky, kterou si vypůjčila ze strýcovy domácnosti.

  Vešla na zastíněnou verandu a zastavila se,

  aby oči přivykly šeru.

  Jakmile se tak stalo, přejela pohledem verandu zleva

  doprava. Zaznamenala známé ťukání biliárových

  koulí z výklenku na jednom konci, několik důstojníků

  ve skupinkách po dvou a třech, shromážděných

  u kulatých stolků, a jednu větší skupinu v pravém rohu

  vzadu.

  Samozřejmě si jí všichni všimli v okamžiku, kdy

  vešla.

  Přispěchal k ní obsluhující chlapec. „Slečno?“

  Přesunula pohled od skupiny důstojníků k chlapcově

  tváři a prohlásila: „Hledám plukovníka Delborougha.

  Bylo mi řečeno, že je tady.“

  Chlapec se uklonil. „Ano, slečno.“ Obrátil se

  a ukázal na skupinu v rohu. „Sedí tamhle se svými

  muži.“

  Patřil MacFarlane taky k Delboroughovým mužům?

  Emily chlapci poděkovala a zamířila ke stolu v rohu.

  Seděli kolem něj čtyři mohutní důstojníci. Zatímco

  se blížila, všichni se pomalu zvedli. Emily si uvědomila,

  že ji Idi svědomitě následuje, zastavila se a ukázala

  služce na židli po straně verandy. „Počkej tady.“

  Idi, která si přidržovala okraj sárí přes půlku obličeje,

  přikývla a posadila se.

  Emily se nadechla, zvedla bradu a vykročila dál.

  Zatímco se k těm mužům blížila, pozorovala je

  – ne tváře; i bez dívání věděla, že vypadají zachmuřeně.

  Dozvěděli se o MacFarlaneově smrti, téměř jistě

  i o tom, jak zemřel, což ona sama ani nechtěla znát.

  Pátrala po rozložitých ramenou, hledala plukovnické

  výložky.

  Nepřítomně zaznamenala, že mají široké hrudě,

  jsou vysocí a sálá z nich mužná fyzická síla: „tuze působiví“

  džentlmeni, tak by se o nich šeptalo mezi ženami.

  Překvapovalo ji, že je dosud nepotkala v žádném

  ze salonů, které v minulých měsících s tetou

  navštívila.

  Byl tam další kapitán, světlovlasejší než MacFarlane,

  dva majoři, jeden se světle hnědými vlasy… měla

  co dělat, aby od něj odtrhla pohled k tomu druhému

  s módním tmavým sestřihem. Pak mezi nimi konečně

  objevila plukovníka – nejspíš Delborougha. I on byl

  tmavovlasý.

  Zastavila se před ním, zvedla k němu oči, zaťala

  umíněně zuby před emocemi, které se vznášely kolem

  stolu; nesmí se jimi nechat pohltit. Zničit. Rozplakat.

  Naplakala se už dost, když dorazila do strýčkova

  domu, a to MacFarlanea neznala tak dobře jako

  tito čtyři, soudě podle jejich smutku. „Plukovník Delborough?“

  Plukovník pokývl hlavou a temnýma očima jí zapátral

  ve tváři. „Madam?“

  „Jsem Emily Ensworthová, guvernérova neteř.

  Já…“ Vzpomněla si na MacFarlaneovy instrukce – do

  rukou Delborougha a nikoho jiného – a změřila si

  ostatní tři. „Mohla bych vás obtěžovat na slovíčko

  v soukromí, plukovníku?“

  Delborough zaváhal a pak řekl: „Všichni muži u tohoto

  stolu jsou mí staří přátelé a kolegové Jamese Mac-

  Farlanea. Pracovali jsme společně. Pokud se mnou

  chcete mluvit kvůli Jamesovi, požádám vás, abyste

  mluvila přede všemi.“

  Měl unavené a tuze smutné oči. Stačil jí jediný pohled

  na ostatní, na jejich strnulé, tolik ovládané tváře,

  a přikývla. „Dobře.“

  Mezi dvěma majory stála prázdná židle. Ten hnědovlasý

  jí ji přidržel.

  Krátce mu pohlédla do očí, byly zlatohnědé, o něco

  tmavší než její. „Děkuji vám.“ Ignorovala to, co se

  v ní najednou zachvělo, a posadila se. Odhodlaně

  upřela pohled dopředu a přistihla se, jak hledí na ze

  tří čtvrtin prázdnou láhev araku uprostřed stolu.

  Židle zarachotily, muži se znovu posadili.

  Pohlédla na Delborougha. „Já vím, že je to troufalost,

  ale mohla bych požádat o malou sklenku toho…?“

  Pohlédl na ni. „Je to arak.“

  „Já vím.“

  Naznačil chlapci z baru, aby přinesl další sklenku.

  Zatímco čekali, otevřela pod okrajem stolní desky

  taštičku a vytáhla MacFarlaneův balíček.

  Chlapec přikvačil se sklenkou a Delborough jí nalil

  poloviční dávku……………………………………….

 • Autor: Laurens, Stephanie
  Překladatel: Chodilová, Dana
  Série: Černá kobra
  Pořadí v sérii: 2.
  Název: Odhodlaná nevěsta
  Původní název: The Elusive Bride
  Žánr: | Rozebráno - již nebude skladem
  ISBN: 978-80-7384-447-9
  Vazba: vázaná
  Formát:120.00 x 195.00 mm
  Počet stran: 488
  Vydání: 1.
  Datum vydání: 14.9.2011
 •  

  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.