Autoři

Série

Pochoduj nebo zemři

od
Kessler, Leo
 • Úderný pluk SS Wotan, který utrpěl těžké ztráty u Monte Cassina, byl doplněn na plný stav a právě se přesouvá Francií na normandskou frontu. Jakmile ale Spojenci zahájí invazi do jižní Francie, je okamžitě přesunut na toto bojiště. Zaprvé se totiž zrovna nachází příhodně blízko operační oblasti, za druhé Wotan je vždy tam, kde nejvíce hoří. Jenže frontová linie se hroutí a navíc na francouzském venkově tou dobou ve velkém operují partyzáni, a tak von Dodenburgovým mužům nezbude, než překonávat nastražené pasti a bojovat proti všem najednou.

 • PROLOG

  VOLÁNÍ DO ZBRANĚ

   

  Obloha měla barvu olova. Vzduch byl těžký a vlhký.

  V borovicích hlasitě cvrkaly cikády. Nad nehybnou

  hladinou moře se v modrých vlnách tetelil horký

  vzduch. Všude panovalo napjaté očekávání.

  Čekali, až přijdou, už skoro tři měsíce, od června,

  kdy se Angloameričané vylodili v Normandii, zakopaní

  na horkém pobřeží, u něhož si před válkou užívali

  milionáři. Protože přijít museli. Přijdou z moře, prorazí

  tenkou linii obrany a kvapem zamíří na sever, aby se

  spojili se svými krajany v Normandii. Od okamžiku,

  kdy polní maršál Rommel nařídil vybudování Jižního

  valu, překypovalo celé toto francouzské pobřeží horečnou

  aktivitou. Každý hotel, restaurace i soukromá

  vila s výhledem na moře byly obestavěné cihlami

  a přeměněny v opěrný bod. V každé zátoce, ústí řeky

  či na pláži byl natažen ostnatý drát, položené miny

  a byly zajištěny kulometnými hnízdy, protitankovými

  děly a plamenomety. Na každý kilometr připadly tři

  bunkry a jedna baterie těžkých děl. Všude byla vysázena

  obrovská minová pole, táhnoucí se od pláží až ke

  strmým bílým útesům.

  Ovšem nejen pobřeží bylo opevněné proti útočníkům.

  Vnitrozemí za obrannou linií bylo také připraveno

  na útok. Ploché pásy země byly poseté protitankovými

  překážkami, potažené ocelovým drátem, který

  utrhá křídla kluzákům, a byly vztyčeny špičaté kůly,

  na něž se nabodnou nic netušící parašutisté. Do hloub-

  ky dvaceti kilometrů v prostoru od italských hranic až

  po španělské se na ně připravovala celá jižní Francie.

  A nyní přicházeli. Rozvědka hlásila shromažďování

  armád v Itálii. Vzdušný průzkum odhalil invazní plavidla

  na Korsice. Americká flotila byla zpozorována, jak

  plnou parou proplouvá Gibraltarskou úžinou. Churchill

  se vypařil z nepřátelské metropole Londýna a všichni

  věděli, co to znamená – ten starý ožrala vyrazil osobně

  přihlížet vylodění.

  A tohoto horkého úsvitu 15. srpna 1944 konečně přišli.

  Začalo to čímsi jako řevem rozzuřené obludy na moři,

  hlubokým vrčením nepodobajícím se ničemu jinému

  na světě. Jako pokřik lovců se to vracelo s mnohonásobnou

  ozvěnou. Důstojníci vztyčili ruce, připravení dát

  znamení. Poddůstojníci našpulili rty k píšťalkám. Ve velitelských

  bunkrech se štábní důstojníci hrbili nad telefony.

  Další ztuhli s očima rozšířenýma strachem u poplachových

  tlačítek.

  Ozvalo se zakvílení jako z rozladěných varhan. Odstřelovači

  se instinktivně stáhli ze střech i se svými

  puškami. Střelci minometů se choulili k sobě jako zasažení

  náhlou vichřicí. Rozkazy zmrzly důstojníkům

  na rtech. Nekonečné dusivé ticho. V dálce na moři zablikala

  červená světélka. A stále žádný zvuk. Copak to

  nikdy nezačne?

  S drsným triumfálním jekem se přiřítilo čtyři sta projektilů

  a udeřilo do země, až se pod tou krutou ranou

  otřásla. Hrozivé napjaté ticho bylo během okamžiku

  přerušeno. Začalo předinvazní ostřelování a všude se

  náhle rozpoutalo peklo.

  Byl to nekončící a mnohohlasý rámus. Dunění děl.

  Zlověstné vytí střel nad hlavou. Zuřivé, mnohokrát zesílené

  staccato šrapnelů vpředu. Oheň, střelný prach,

  kousky kovu velké jako pěst, hlína, písek, kamení –

  a mrtvoly. Tato lidmi působená smršť se pomalu plazila

  vpřed – od pláží vzhůru po útesech do krajiny za nimi

  –, trhala vše, co jí stálo v cestě a pohlcovala všech-

  no za silného vzteklého vytí, jež znamenalo smrt. Po

  pláži běžel splašený kůň s hořící hřívou. Do růžova

  uvařený kuchař plaval v kotli vlastní polévky. Pomocná

  rota, všichni v naleštěných botách a s vyčištěnými

  zbraněmi, narovnaná jako sardinky v plechovce

  po straně přístupové cesty bez jediné známky zranění.

  Bezruký desátník snažící se ošetřit důstojníka, z jehož

  nohou zbývaly krvavé pahýly. Mrtví a umírající, všude

  oheň a spoušť…

  Ve všech velitelských bunkrech vyzváněly telefony.

  Důstojníci s popelavými obličeji a vyděšenými pohledy

  běhali sem a tam. Kurýři ujížděli krajinou se špatnými

  zprávami. Plage de Rayol dobytá… Nepřátelské

  jednotky se vyloďují na Cap Negre… Loďstvo u Cannes…

  Útočné oddíly míří na St. Tropez… Hlášení štábních

  důstojníků se mísila se zoufalým voláním o pomoc,

  podporu, rozkazy.

  „Plamenometný útok na bunkr B… Nemůžeme je

  zastavit, od pláže se jich valí stovky… Máme posledních

  pět granátů… žádáme o povolení se stáhnout…

  Všichni důstojníci kromě mne mrtví – co mám dělat…

  co mám dělat, pane generále?“

  Důstojníkům generála Wieseho připadala velká

  vzdušná flotila, chystající se zaútočit na týlové pozice

  německé 19. armády, zlověstná, nicméně majestátní.

  Dlouhé řady bombardérů, o nichž věděli, že za sebou

  mají dlouhou cestu přes Středozemní moře z Itálie, házely

  ve vycházejícím slunci prasátka jako čarovná světélka.

  Značkovači cílů před nimi už shodili světlice

  a nyní se v ladných křivkách otáčeli na zpáteční cestu.

  Světlice se pomalu snášely v rozšiřujících se fontánách

  jako drahokamy neochotně se poddávající zemské

  přitažlivosti. Konečně se probudil flak a poďobal

  oblohu hnědými a šedými obláčky vybuchujících střel,

  mezi nimiž prolétaly obrovské letouny zdánlivě netknuté.

  Na nevlídném nebi rozkvetly padáky parašutistů.

  Bílé, červené, zelené, žluté, byly jich stovky, tisíce.

  Také kluzáky se odpoutaly. Velké neohrabané krabice

  ze dřeva a plátna se v děsivém tichu snášely k zemi,

  aby vyložily svůj náklad mužů a materiálu. Jeden ze

  strojů přistál v aleji cypřišů, o něž si utrhal křidla, a trhaně

  zastavil. Další tvrdě narazil do velkého dubu,

  udělal přemet a dopadl na záda jako mrtvý brouk. Nikdo

  se nedostal ven. Někteří z pilotů se pokusili použít

  naostřené kůly, které pokrývaly pole okolo velitelství,

  jako brzdy. Naletěli do nich rychlostí osmdesáti kilometrů

  za hodinu a v obrovském mračnu prachu a s bušením

  vyklepávajícím kosti z těla zastavili. Jiní neměli

  tolik štěstí. Jejich kluzáky se napíchly na kůly nebo je

  roztrhal ocelový drát. Ležely na polích jako utýraní

  ptáci s ulámanými křídly a z rozervaného plátna trupů

  jim čouhaly polámané vzpěry.

  Ale ani kluzáky, ani parašutisty nebylo možné zastavit.

  Zformovali se, sebrali svou výstroj, naložili džípy

  a vyrazili přes pole a pod stromy ověšenými padáky

  do útoku…

  „Shodili jednu parašutistickou divizi, pane generále…

  Části 36. a 45. americké pěší divize jsou také na břehu

  a začínají postupovat na sever. Také jsme zjistili, že

  francouzská první…“

  Generál Wiese, velitel německé 19. armády, hypnoticky

  poslouchal, jak jeho zpravodajský důstojník

  předčítá poznámky ze zápisníku. Zvenčí podzemního

  bunkru slyšel tlumené burácení děl a řev letadel. Hektické

  klapání dálnopisů, neustálé zvonění polních telefonů

  a přebíhání štábu sem a tam uvnitř mu také prozrazovalo,

  že jeho armádě v jižní Francii se krátí čas.

  Nepřítel udeřil, jak už se dlouho očekávalo, ale v síle,

  kterou nepředpokládal.

  „Zkrátka, pane generále,“ uzavřel obrýlený zpravodajec,

  který v civilu býval učitelem, „očekáváme, že

  do dnešní třiadvacáté hodiny vylodí Angloameričané

  devadesát až devadesát pět tisíc vojáků.“ Upravil si

  cvikr, odkašlal si a hleděl na generálovu plešatící hlavu,

  jako by byl zpátky na maloměstském gymnáziu

  a dožadoval se odpovědi od hloupého žáka.

  Wiese nikam nespěchal. Znal rezervní plán vrchního

  velení pro případ invaze. Měl za úkol vydržet co

  nejdéle, ale nesměl nechat svou armádu obklíčit. Vůdce

  nepovažoval jižní Francii za natolik důležitou, aby

  na ni obětoval celou armádu. Devatenáctá měla povolení,

  bude-li to považovat za nezbytné, ustoupit po celé

  šířce francouzského území na sever, kde bude využitá

  pro podporu mohutného protiútoku, který vyžene západní

  Spojence z Normandie zpět do moře, odkud přišli.

  Štáb v Berlíně už triumfálně hovořil o druhém

  Dunkerque. Wiese si zamyšleně třel bradu, jako by

  kontroloval, zda je toho rána správně oholen.

  „Co obrana pobřeží, Dietrichu?“

  „Nesouvislá, pane generále,“ nahlédl důstojník znovu

  do svého bloku. „Na několika místech se naši muži

  drží proti nadlidské přesile vznešeně a hrdinně…“

  „Dost bylo hrdinství, Dietrichu,“ mávl Wiese malátně

  a jako by znuděně rukou. „To nechte Jedovatému

  trpaslíkovi*) pro domácí publikum. Jen fakta, prosím.“

  Dietrich se začervenal a rychle si vyčistil brýle,

  čímž zakrýval svou nervozitu podobně, jako když nějaký

  všetečný inspektor navštívil jeho třídu.

  „Jak 148., tak 242. pěší divize se začaly stahovat, alespoň

  tak tomu bylo, když jsme o nich slyšeli naposledy.“

  „Slyšeli naposledy?“ napřímil se Wiese prudce a jeho

  malátnost byla rázem ta tam. „Co má tohle krucinál

  znamenat?“

  Dietrich těžce polkl.

  „Veškerý rádiový i telefonní kontakt mezi Ruffiacem

  tady,“ měl na mysli hlavní stan, „a velitelstvími

  těchto dvou divizí byl před čtvrt hodinou přerušen.“

  Wiese si přitiskl ruku na čelo jako těžce zkoušený

  člověk a chvíli nebyl schopný reagovat.

  „Ale to nemůžete myslet vážně… To není možné!

  Celý pluk se vzdal… absolut unmöglich!“ zíral

  na druhém konci velké podzemní místnosti nevěřícně

  důstojník s červenými lampasy generálního

  štábu na švech plandavých jezdeckých kalhot na telefon………….

 • Autor: Kessler, Leo
  Překladatel: Lusk, Jan
  Název: Pochoduj nebo zemři
  Původní název: March or Die
  Žánr: | Rozebráno - již nebude skladem
  ISBN: 978-80-7384-362-5
  Vazba: vázaná
  Formát:120.00 x 195.00 mm
  Počet stran: 328
  Vydání: 1.
  Datum vydání: 24.11.2010
 •  

  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.