Autoři

Série

Jatka na řece Odon

od
Kessler, Leo
 • Spojenci se před několika dny vylodili v Normandii a v okolí města Caen, dosud drženého Němci, zuří krvavé boje. Oslabený pluk SS Wotan spolu s jednotkou fanatických dobrovolníků Hitlerjugend má za úkol bránit plochý kopec nad městem. Když se však situace stane neúnosnou, rozhodne se velitel pluku Kuno von Dodenburg v zájmu záchrany životů mladých mužů pod jeho velením pro ústup. Tím však poruší Hitlerův rozkaz bojovat do poslední kulky a posledního muže, za což je „pro zbabělost tváří v tvář nepříteli“ postaven před vojenský soud. Před trestem smrti jej může zachránit jediné – vybojovat ztracenou pozici zpět.

 •  

  ČÁST PRVNÍ

  PEKELNÝ KOPEC

   

  „Možná nevíme jak žit, ale víme,

  jak zemřít.“

  VOJIN GILLES 12. DIVIZE HITLEJUGEND

  K OBERSCHARFUHRERU SCHULZEMU,

  ČERVEN 1944

  1.

  „Jabo!“

  Sturmbannführer von Dodenburg prudce vzhlédl.

  Z kovově modré letní oblohy se na polopásové vozidlo

  řítila dolů šedá silueta s useknutými křídly.

  „Spitfire! Připravte dělo, Schulze!“ rozkázal.

  Obrovitý poddůstojník zahodil láhev francouzského

  koňaku, který lemtal, přes bočnici uhánějícího obrněnce

  a zalezl za dvouhlavňový 20mm kanon.

  „Pustit ptáky a nasadit bodáky!“ klokotal, zatímco

  koňak stékal po jeho zarostlé bradě. Otočil dělem.

  „Pojď, Tomíku, polechtám ti koule!“

  Von Dodenburg se pevněji chytil nejbližší výztuhy

  v kabině desetitunového transportéru a pochmurně

  sledoval letoun. Bylo jasné, že o nich ví. Hnal se zabíjet.

  „Připravte se, Matzi!“ křikl k jednonohému rottenführerovi

  se svraštělou tváří, svírajícímu ze všech sil volant,

  jak vozidlo zběsile uhánělo rovnou francouzskou silnicí.

  „Víte, co máte dělat.“

  „Ano, sturmbann,“ zahromoval Matz a odplivl si

  z okénka.

  Sturmbannführer von Dodenburg, stojící zpříma v kymácející

  se kabině, pozoroval rychle se blížící spitfire.

  Letěl přímo proti nim – jako novodobý David a Goliáš,

  nedokázal si pomoci. Zpocenýma rukama sevřel vzpěru.

  Stačí sebemenší chyba a bude konec, nedostanou druhou

  šanci.

  Spitfire vysunul podvozek a viditelně se ve vzduchu

  zakymácel, jak jeho rychlost prudce poklesla. Von Dodenburg

  věděl, že vysunutý podvozek pilotovi posloužil

  jako brzda. Každou chvíli teď začne střílet.

  „Pojď k taťkovi!“ vrkal vzadu Schulze. „Pojď k taťkovi,

  ty zubatej ptáčku. Taťka tě pěkně nakope do tvý

  drzý anglický prdele!“

  Stíhací bombardér byl jen dvě stě metrů od nich

  a těsně nad stromy. Von Dodenburg zadržel dech. Podél

  křídel letounu zablikala divoká fialová světélka

  a směrem k vozidlu vylétly hladové kulky.

  „Vyhoďte kotvu, Matzi!“ zvolal.

  Matz dupl dřevěnou nohou na brzdu. Obrněnec sebou

  mohutně škubl a plechy zadrnčely. Matz bojoval

  s řízením, aby těžké vozidlo nesjelo do příkopu. Na

  silnici před nimi vyšívaly kulky zlostný modrý vzor.

  Oblohu nad nimi zastínila šedá křídla. Ráno naplnilo

  vražedné vrčení leteckého motoru.

  Von Dodenburg se instinktivně sehnul. Ne tak Schulze.

  S širokou tváří staženou v krutém odhodlaném šklebu

  stiskl spoušť.

  Dvojče zařvalo. K obloze zasvištěly projektily. Na

  tuto vzdálenost nemohl Schulze minout. Všude kolem

  létaly kousky hliníku. První mohutná dávka utrhla obě

  kola. Zpocený Schulze otočil kanonem a sledoval zasažený

  letoun, který ztrácel výšku. Znovu vystřelil.

  Z rozbitého motoru Merlin začal stříkat glykol a pilotní

  kabina zmizela v proudu tekutiny.

  Umírající a oslepený pilot s roztrhanými zády z první

  salvy se pokoušel udržet stroj ve vzduchu. Přeletěl malý

  hájek za stojícím transportérem a v obrovitém gejzíru

  drnů dopadl do pole za ním. Pozorovatelé si chvíli

  mysleli, že to pilot zvládne, ale pak se ozval hlasitý

  zvuk trhajícího se kovu. Spitfire udělal dva přemety,

  chvíli se komíhal na místě, téměř zahalený zvířenou

  hlínou, načež vybuchl a k nebi se vznesl velký hřib

  hustého černého kouře.

  Schulze si posunul přilbu ze zpoceného čela a zašklebil

  se na drsně pohledného velitele, jehož černá

  kožená bunda byla prosta jakéhokoli vyznamenání

  kromě Rytířského kříže Železného kříže.

  „No, sturmbann, takže to je další Anglán, kterej nedoletí

  zpátky přes rybníček, aby se zakousl do švestkovýho

  pudinku, co tam jí k snídani.“

  Sturmbannführer von Dodenburg, velitel toho, co

  zbylo z úderného praporu SS Wotan po zničující obraně

  Monte Cassina v Itálii, pochmurně pokýval blonďatou

  hlavou.

  „Ničeho se nebojte, vy velkej raubíři, je jich ještě

  dost.“ Odpoutal zrak od hořícího vraku. „Dobrá, Matzi,

  pohněte prdelí! Rozhýbejte tu hromadu plechu, než

  nás začnou nahánět kamarádi tamtoho chlapíka.“

  Přibližně stovka přeživších zWotanu se již tři dny probojovávala

  přes Francii, aby se hlásila u 12. obrněné

  divize SS na nové invazní frontě. Nejprve na ně na

  každém kroku v údolí Jury a Loiry líčili pasti francouzští

  partyzáni, ale když von Dodenburg nařídil, že

  každou další vesnici, z níž na ně budou střílet, srovná

  se zemí, měli od partyzánů pokoj.

  „Žabáci radši šoustaj než bojujou, sturmbannführere

  – a kdo by se jim divil?“ prohlásil Schulze s doutníkem

  v ústech a náručí plnou ukradených lahví koňaku,

  když do vesnického bistra házel zápalný granát.

  Ale jakmile minuli Paříž, téměř okamžitě vyvstalo

  jiné nebezpečí – nepřátelské jabos. Britské a americké

  střemhlavé bombardéry se zdály být všude a střílely na

  vše, co se na severofrancouzských silnicích pohnulo.

  Motorizovaný přesun na západ se stal noční můrou,

  všude se tvořily zácpy. Nepřátelské bombardéry měly

  žně. Se řvoucími motory nalétávaly nízko a jejich kanony

  a kulomety chrlily oheň. Ze země nepřetržitě

  stoupaly sloupy kouře po výbuších palivových nádrží.

  Vybuchující střelivo létalo sem a tam letní oblohou.

  Koně bez jezdců, mnozí zranění, jiní s hořícími hřívami,

  splašeně utíkali granáty rozrytými poli.

  Von Dodenburg se brzy vzdal snahy přesouvat se

  ve dne. Jeho oddíl se prodíral na západ po vedlejších

  silnicích za nocí a za denního světla zůstával v úkrytu.

  Když nebylo kde se ukrýt, rozkázal von Dodenburg

  svým mužům vyhnat civilisty z nejbližší vesnice

  a přinutit je zaujmout místa na kapotách jeho

  obrněných vozidel, aby je nepřátelští piloti nemohli

  přehlédnout.

  „No tak je ze mě válečnej zločinec,“ křičel vztekle

  na britského pilota, který se přihnal těsně nad vrcholky

  stromů a zase zlostně odletěl, když si všiml ochranného

  opatření Wotanu, „ale to byste mě nejdřív museli

  chytit!“

  „Přijde ten den, sturmbannführere,“ ucedil Matz

  a vytáhl špinavou ruku zpod černé sukně francouzské

  vdovy.

  Nakonec dorazili do Caen, sídla velení 12. obrněné

  divize SS, kde dostal von Dodenburg rozkaz hlásit se

  u zástupce velitele divize standartenführera Meyera,

  známého ve Zbraních SS jako Panzermeyer, nejmladší

  a nejodvážnější plukovník německé armády. Nyní mířili

  na velitelství, kde měl standartenführer Kurt Meyer

  jednání s veliteli dvou divizí wehrmachtu.

  Von Dodenburg si zachmuřeně uvědomil, že první

  dvě německé divize, které se střetly s nepřítelem z moře,

  dopadly krutě. Bojem zničená francouzská rovina

  po obou stranách silnice byla posetá německými mrtvolami.

  Těla byla ztuhlá a již nafouklá, obličeje voskově

  bledé nebo mramorově zelené jako figuríny oblečené

  pro nějaký ohavný živý obraz v pochybném muzeu.

  Většinu z nich zabily nepřátelské střemhlavé bombardéry,

  které je zastihly při konečném projevu poslušnosti

  – přikrčené v příkopu za připraveným kulometem

  opětovat palbu. Jejich skelné oči už byly plné

  hladových masařek a ústa měli stažená v pochmurném

  náznaku lstivého úsměvu, jako by si v okamžiku smrti

  mysleli, že je britští piloti nenajdou.

  Všude byli vojáci s nosítky v zakrvácených gumových

  botách, kteří unaveně sbírali další a další raněné

  a s ohnutými rameny klopýtali přes hromady mrtvých

  na obvaziště.

  „Nic hezkýho, sturmbann,“ odtušil Schulze a odvrátil

  pohled od ponurého výjevu s polámanými stromy,

  jejichž kmeny vypadaly jako hnijící košťály zelí

  na opuštěném pozemku v jeho rodném Hamburku.

  „Angláni tyhle polní myši fakticky načapali s kalhotama

  dole.“

  Von Dodenburg zasmušile přikývl a pozoroval skupinku

  otrhaných zaprášených vojáků, zvedajících se

  z rýhy v zemi jako mrtví z hrobu. Tiše jako náměsíční

  vyrazili na západ na schůzku se smrtí. Jeho zkušené

  oči mu řekly, že už jsou zlomení. Zamračil se a přemýšlel,

  jaká asi bude situace na divizním velitelství.

  Cynický hlas v jeho hlavě v tom měl jasno – na hovno.

  Panzermeyer s černými vlasy ulízanými dozadu, zasmušilou

  přísnou tváří a puškou sevřenou v obou rukou,

  kývl hlavou, když se von Dodenburg prodral mezi

  raněnými, mačkajícími se v podzemní chodbě proti

  velitelskému stanovišti. Zamračeně mu naznačil, aby

  nepřerušoval unaveného generála wehrmachtu u mapy,

  který shromážděné štábní důstojníky seznamoval

  se situací. Von Dodenburg Panzermeyerovi, kterého

  znal z působení Wotanu v Rusku v roce 1941, věnoval

  chápavý pohled a přidal se ke skupině naslouchajících

  důstojníků.

  „Má divize,“ říkal chraptivě generál Richter se zarudlýma

  očima, „je zničena – a to doslova. Sedmsetšestnáctá

  už neexistuje. Mezi pátým a šestým červnem

  na nás plnou silou útočila RAF. Pak v tom pokračovali

  Američané – poslali na nás každičký bombardér 8. letecké

  armády, umístěný v Anglii.“ …………………………….

   

 • Autor: Kessler, Leo
  Překladatel: Lusk, Jan
  Název: Jatka na řece Odon
  Původní název: Slaughter Ground
  Žánr: | Rozebráno - již nebude skladem
  ISBN: 978-80-7384-481-3
  Vazba: vázaná
  Formát:120.00 x 195.00 mm
  Počet stran: 216
  Vydání: 1.
  Datum vydání: 7.12.2011
 •  

  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.