Autoři

Série

Kastilie pro Isabelu
(Série - Isabela a Ferdinand - 1)

od
Plaidy, Jean
 • Španělsko je v patnáctém století zmítáno intrikami a ohroženo občanskou válkou. Mladá Isabela se stává figurkou své duševně vyšinuté matky a posléze prakticky vězeňkyní u prostopášného dvora svého nevlastního bratra Jindřicha IV. Opravdu je již v pouhých šestnácti letech předurčena k tomu, aby se stala obětí královniny pomsty, arcibiskupovy ctižádostivosti a žádostivosti chlípného dona Pedra Giróna? Ačkoli je ochromená zármutkem a strachem, zůstává odhodlaná provdat se za Ferdinanda, pohledného mladého aragonského prince, svého jediného pravého snoubence.

 • Cyklus

  Isabela a Ferdinand

  1. část

   

  Obsah

  I Útěk na hrad Arévalo 11

  II Joanna Portugalská, kastilská královna 31

  III Isabeliny zásnuby 53

  IV Skandál u kastilského dvora 69

  V La Beltraneja 86

  VI Vražda na hradě Ortes 111

  VII Alfonso Portugalský – Isabelin nápadník 118

  VIII Za hradbami Ávily 138

  IX Don Pedro Girón 158

  X Alfonso v Cardeńose 179

  XI Dědička trůnu 197

  XII Ferdinand v Kastilii 217

  XIII Isabelina svatba 237

  XIV Jindřichova smrt 247

  XV Isabela a Ferdinand 278

   

  KAPITOLA I

  ÚTĚK NA HRAD ARÉVALO

  Vysoko na útesu, z něhož bylo vidět vzdálené vrcholky

  Guadarrama Sierras a pláň zavlažovanou

  řekou Manzanares, stála působivá kamenná budova,

  která vyrostla na místě kdysi mohutné pevnosti postavené

  maurskými dobyvateli. Nyní to byl jeden z paláců

  kastilských králů.

  U okna paláce stála čtyřletá dívenka a dívala se do

  dálky na zasněžené štíty hor. Nevnímala však nádhernou

  přírodní scenerii, nýbrž přemýšlela o událostech,

  které se odehrávají uvnitř žulových zdí.

  Ačkoli měla strach, nedala to na sobě znát. Navzdory

  mládí působily její modré oči vážně. Naučila se už

  skrývat emoce, především strach.

  V paláci se dělo něco mimořádného a velice zneklidňujícího.

  Isabela se zachvěla.

  Stále někdo přicházel do královských komnat a zase

  odcházel. Viděla, jak poslové spěchají po nádvoří, zastavují

  se ve velkých místnostech, šeptem si povídají

  s dalšími a vrtí hlavami, jako by prorokovali strašlivou

  pohromu. Jejich vzrušené výrazy znamenaly, že pravděpodobně

  nesou špatné zprávy.

  Neodvažovala se zeptat, co se děje. Tou otázkou by

  si vysloužila leda tak pokárání, které by potupilo její

  důstojnost, na niž musela neustále dbát. Matka jí to tak

  říkala.

  „Neustále si pamatuj,“ kladla královna Isabela dceři

  mnohokrát na srdce, „že jestli tvůj nevlastní bratr Jindřich

  zemře bez dědiců, stane se tvůj mladší bratr Alfonso

  kastilským králem, a pokud ani on nezanechá následníka,

  budeš kastilskou královnou ty, Isabelo. Po

  právu ti připadne trůn a běda každému, kdo by se ti ho

  pokusil vzít.“ Malá Isabela si živě vybavovala, jak se

  matka celá třásla, zatínala pěsti a hrozila jimi. Malá

  Isabela by nejraději vykřikla: „Vaše Výsosti, nemluvte

  prosím o takových věcech,“ avšak neměla k tomu odvahu.

  Bála se každého tématu, které matku vyvedlo

  z míry, protože její vzrušení nahánělo hrůzu. „Mysli na

  to, dítě,“ pokračovala, „a kdyby tě někdy lákalo upustit

  od dobrého vychování, zeptej se sama sebe: Je to hodno

  ženy, která se může stát kastilskou královnou?“

  Isabela při takových příležitostech vždy přitakala:

  „Ano, Vaše Výsosti, budu na to myslet. Budu.“ Slíbila

  by cokoli, aby matka přestala hrozit pěstmi a z jejích

  očí zmizel divoký pohled.

  Kdykoli byla v pokušení přestat se ovládat, nebo se

  dokonce vyjadřovat příliš svobodomyslně, pokaždé si

  představila matku, jak se blíží k děsivému hysterickému

  záchvatu, a to ji zastavilo.

  Její husté kaštanově hnědé vlasy nikdy nesměly být

  rozcuchané, modré oči byly vždy vážné a učila se chodit,

  jako by už nosila na hlavě korunu. Sloužící v dětském

  královském pokoji si šuškali: „Princezna Isabela

  je hodné dítě, ale vypadala by přirozeněji, kdyby se

  naučila chovat trochu lidsky.“

  Kdyby to nebylo pod její důstojnost, vysvětlila by

  jim: „Nemám se učit být člověkem. Musím se naučit být

  královnou, protože tou se možná jednoho dne stanu.“

  Proto se nyní, třebaže toužila znát důvod napětí

  v paláci, neustálého pobíhání či netrpělivých výrazů

  dvořanů a poslů, na nic neptala, jen poslouchala.

  Bylo to užitečné. Neviděla sice smrt otcova přítele

  Álvara de Luna, ale slyšela, že ho vezli ulicemi oblečeného

  jako zločince a lidé, kteří ho kdysi tolik nenáviděli

  a volali po jeho smrti, při pohledu na kdysi mocného

  muže sraženého tak hluboko ronili slzy. Slyšela,

  že vystoupal na popravní lešení tak klidně a povýšeně,

  jako by přijel do paláce popovídat si s Isabeliným otcem,

  kastilským králem. Věděla, že ho popravčí bodl

  do hrdla nožem a uřízl mu hlavu. Tělo pak bylo rozřezáno

  na kusy a veřejně vystaveno, aby se lidé třásli

  strachy a připomněli si osud muže, který byl ještě

  přednedávnem královým nejdražším přítelem.

  Tohle všechno se dozvěděla z pouhého poslouchání.

  Sloužící říkali: „Byla to královnina práce. Král by

  v poslední chvíli přijal Lunu zpátky do přízně, ale neodvážil

  se královnu urazit.“

  Tehdy se Isabela dozvěděla, že není jediná, kdo se

  bojí matčiných podivných nálad.

  Milovala svého otce. Byl to nejlaskavější muž na

  světě. Chtěl, aby se učila a dokázala tak v životě ocenit

  to, co je nejhodnotnější.

  „Knihy jsou nejlepšími přáteli člověka, dítě,“ říkával

  jí. „Kéž bych to zjistil dřív! Myslím, že z tebe vyroste

  moudrá žena, dcero, a proto si tuto mou zkušenost

  budeš pamatovat.“

  Isabela, jak bylo jejím zvykem, mu vážně naslouchala.

  Chtěla otce potěšit, protože jí připadal velmi

  unavený. Domnívala se, že oba mají strach, o němž ani

  jeden z nich nemůže mluvit.

  Byla hodná a dělala všechno, co se od ní očekávalo,

  aby matku nerozladila. Zdálo se, že její otec král dělá

  totéž, dokonce poslal svého nejlepšího přítele na popraviště,

  protože to manželka vyžadovala.

  Isabela si často říkala, že kdyby její matka dokázala

  zůstat klidná a něžná, byli by velice šťastní. Vroucně

  svou rodinu milovala. Bylo velmi příjemné mít mladšího

  bratříčka Alfonsa, jistě nejveselejší nemluvně na

  světě, a dospělého, byť nevlastního bratra Jindřicha,

  který se k ní vždy choval velmi přátelsky.

  Měli by být šťastní, a taky by byli, nebýt všudypřítomného

  strachu.

  „Isabelo!“ ozval se matčin hlas, trochu pronikavý

  tím ostrým tónem, který v Isabelině mozku vždy rozezněl

  varovné signály.

  Dívenka se beze spěchu otočila. Viděla, že její vychovatelka

  a sloužící diskrétně odcházejí. Kastilská

  královna naznačila, že si přeje zůstat s dcerou o samotě.

  Isabela pomalu a s co největší důstojností, jaké je

  čtyřleté dítě schopno, došla ke královně a půvabně se

  uklonila až k podlaze. U dvora vládla přísná etiketa,

  dokonce i v rodinném kruhu.

  „Drahá dcero,“ promluvila královna, a jakmile Isabela

  vstala, zaníceně ji objala. Holčička, přitisknutá

  k živůtku posázenému šperky, nepohodlí sice vydržela,

  ale její strach ještě vzrostl.

  Matka ji konečně pustila z pevného objetí a odtáhla

  si ji na délku paží. Oči se jí zalily slzami. Pláč byl zneklidňující,

  skoro tak jako výbuchy smíchu.

  „Jste moc mladí,“ zamumlala, „čtyřletá Isabela a Alfonso

  ještě v kolébce.“

  „Je velice inteligentní, Vaše Výsosti. Jistě je to nejchytřejší

  dítě v celé Kastilii.“

  „Určitě to tak bude. Moje ubohé děti! Co si počneme?

  Jindřich si najde způsob, jak se nás zbavit.“

  Jindřich? podivila se Isabela. Vlídný a veselý Jindřich,

  který sestřičce nabízel sladkosti, vozil ji na ramenou

  a říkal jí, že z ní jednou vyroste krásná žena?

  Proč by se jich měl chtít zbavit?

  „Něco ti povím,“ pravila královna. „Budeme připravení…

  až přijde čas. Nesmí tě překvapit, pokud ti povím,

  že musíme okamžitě odjet. Stane se to brzy. Nemůže

  to už dlouho trvat.“

  Isabela se bála položit matce další otázku, poněvadž

  by si tím možná vysloužila výtku. Ze zkušeností věděla,

  že když počká, často odhalí stejné množství informací,

  ne-li víc, jako kdyby se vyptávala.

  „Možná odjedeme už zakrátko… zakrátko!“ Královna

  se rozesmála a přitom měla stále v očích slzy.

  Isabela se v duchu modlila ke všem svatým, ať se nesměje

  tolik, aby to už nedokázala zastavit.

  Tentokrát však nemělo dojít k jedné z těchto děsivých

  scén, protože královna se přestala smát a položila si prst

  na rty. „Buď připravená,“ zašeptala. „Přelstíme je.“ Potom

  se naklonila ještě blíž k dívčinu obličeji. „Nikdy

  nebude mít dítě,“ pravila. „Nikdy… nikdy!“ Znovu se

  přiblížila k tomu děsivému smíchu. „Může za to život,

  jaký vede. Tohle je jeho odplata. Zaslouží si ji. Nevadí,

  naše příležitost ještě přijde. Můj Alfonso usedne na kastilský

  trůn… a kdyby nějakou náhodou nedospěl v muže,

  stále tu zůstává moje Isabela. Je tady, viď? Je tady?“

  „Ano, Vaše Výsosti,“ zamumlala dívenka.

  Matka uchopila dětskou naducanou tvář mezi palec

  a ukazováček a štípla tak silně, že bylo těžké, aby holčičce

  do modrých očí nevhrkly slzy. Věděla však, že je

  to projev náklonnosti.

  „Buď připravená,“ dodala královna.

  „Ano, Výsosti.“

  „Teď se musím vrátit. Kdoví, k jakým intrikám dochází,

  když je k nim člověk obrácený zády? Kdoví?“

  „Kdoví, Výsosti,“ opakovala Isabela svědomitě.

  „Budeš připravená, Isabelo?“

  „Ano, Výsosti, budu.“

  Matka ji znovu objala tak zaníceně, že vyžadovalo

  značné úsilí, aby dívenka nevykřikla na protest. …………………..

 • Autor: Plaidy, Jean
  Překladatel: Zvěřinová, Zdeňka
  Série: Isabela a Ferdinand
  Pořadí v sérii: 1.
  Název: Kastilie pro Isabelu
  Původní název: Castile for Isabella
  Žánr: | Rozebráno - již nebude skladem
  Vazba: vázaná
  Formát:120.00 x 195.00 mm
  Počet stran: 288
  Vydání: 1.
  Datum vydání: 26.10.2011
 •  

  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.