Autoři

Série

Let osamělého ptáka

od
Hejcman, Pavel
 • Iluze nastávajícího dlouhého míru po konci první války a touha po zbohatnutí zavála dobrodruha Stanislava Píseckého až do americké jednotky chránící Panamský průplav. Zde navazuje styky s ruským emigrantem Trentem, které mu otevřou cestu do světa zpravodajských služeb. Stává se agentem japonským i americkým, obchodníkem se zbraněmi, i účastníkem útoku na vzducholoď Hindenburg. Bojuje ve španělské občanské válce a končí ve Frankově zajetí. Když se sen o míru rozplynul, vrací se i jeho štěstěna. Nabídka německé tajné služby jej vysvobodí z vězení a on se ocitá v Americe.

 • I.

  „NĚCO TI POVÍM, SANDY,“ řekl tiše poručík Constantin

  Trent ze vzdálené strany obrovské široké postele.

  Tma byla horká, vlhká, nasáklá pachy ryb a hnijícího

  pralesa. „Jak jednou přestanou člověka bavit

  ženský, stojí všechno za starou bačkoru.“

  Stanley Sandy pootevřel oči. Vedro teď k ránu trochu

  polevilo a dalo se dýchat. Obě okna byla otevřená a do

  té díry, kterou si nestačili večer ani prohlédnout, vnikal

  konečně chladnější vzduch z Limonského zálivu.

  Constantinův hlas se dral do Stanleyova podvědomí

  z neskutečna, ze zlého snu, z veliké dálky, ale nebylo

  to tím, že ležel na druhé straně té obrovské postele

  a mezi nimi dvě černé holky.

  V rejdě už zářila jen barevná poziční světla spících

  lodí a Cristóbal dole na pobřeží také mžikal z posledního.

  Okamžik před svítáním byl jedinou snesitelnou

  chvílí v téhle zatracené, prokleté zemi.

  „Hm…,“ vydechl Stanley, protože se na to nic jiného

  říci nedalo a odpovědět musel. Constantin Trent byl

  přece jeho nadřízeným, i když teď leželi v jedné posteli

  a on mluvil šeptem ukrajinsky, jako vždycky, kdykoli

  chtěl něco závažného říci. V noci se s holkama pobavili,

  proboha, tak proč fňuká? Každá stála zlatý dvacetidolar

  a dohodil jim je doktor Connor, plukovní lékař

  a největší sviňák z celé panamské strážní posádky.

  „Chlapci,“ řekl otcovsky večer v armádním klubu

  „U Fulvie“, když už sotva viděl na oči. „Tady je všechno

  jeden svrab, balíme krám a jde se. Nemám chuť vám

  kurýrovat příjici.“ Pokusil se vstát, ale nohy se mu podlomily.

  „Jenom dvě dámy v tomhle městě jsou opravdu

  bezpečné.“ Zvedli ho a vlekli z klubu ven. „Debora

  a Cartagena, ty ženský jsou zázrak,“ blábolil opile,

  když se octli na chodníku. „Já je obě vyšetřoval, ale

  jsou stříbrný, na barvu kůže nesmíte být hákliví.“

  Ne, ani Constantin Trent, ani on na tyhle maličkosti

  nikdy hákliví nebyli. Doktora Connora naložili do taxíku,

  jak jim kázalo přátelství a povinnost, a poslali do

  hotelu, protože na základnu nebylo v noci spojení. Sami

  vyrazili do Santa Miguel, nejstarší čtvrti Cristóbalu.

  „Docela to ušlo,“ zívl Stanley ospale. „Ale jsou to

  mazaný mrchy, každý dvacetidolar vysolit nic jinak

  než ve zlatě, papírový jim nevoní, do smrti to nepochopím.“

  Chápal však docela dobře. Svět TADY byl rozdělen

  na dvě části. Zlatý a stříbrný. Takoví byli i lidé, zlatí

  a stříbrní. Ke zlatým patřili příslušníci posádky strážní

  služby průplavu, všichni Yankeeové a Francouzi.

  Stříbrní byli ti ostatní. Černoši z Jamajky, indiáni, Japonci,

  Italové, Španělé, Číňané, mestici i mulati i ty

  dvě nádherné nahé holky s kakaovou kůží.

  Dělení na zlaté a stříbrné platilo ostatně vždycky.

  Za Vasca Núńeze Balboy stejně jako za Stevense,

  když budoval průplav. Američané byli vypláceni ve

  zlatých dolarech amerických a ti ostatní ve stříbrných

  panamských. I voda k pití byla zlatá a stříbrná, a běda,

  když se stříbrný napil ze zlatého pramene.

  Ale hustá, pralesy i mořem páchnoucí předjitřní

  tma všechno skryla. Hedvábná čokoládová těla Debory

  a Cartageny i prošedivělé vlasy poručíka Trenta

  a široká bílá záda seržanta Sandyho.

  „Poslyš, Sandy,“ řekl zase z toho vzdáleného konce

  ukrajinsky Trent a Stanley se definitivně probudil. Už

  dávno si zvykl, že se z jeho příjmení stala přezdívka

  i křestní jméno současně. Nikdo mu jinak neřekl. Byl

  prostě jenom „Sandy“.

  „Hm?“ zeptal se tázavě. Ten chlap ho nenechá spát,

  zase potřebuje žvanit! Někde daleko nad Limonským

  zálivem a ještě dále, nad Karibským mořem, se rodilo

  svítání. Ptáci v džungli je okamžitě vycítili. Byly to

  chvíle, kdy člověk musel mluvit, vypovídat se, ověřit

  si, že existuje, že ještě žije, ujistit se, že také něco znamená,

  přiznat se třeba k vraždě a všem neřestem světa.

  Prostě slyšet svůj hlas, vypustit páru z přetopeného

  kotle.

  „Hrom do toho,“ myslel si Stanley, „každý navalíme

  dvacetidolar, holky chrápou a my budeme brečet.“

  S povzdechem se posadil a Constantin mu podal balíček

  cigaret.

  „Mám prima džob,“ řekl stále stejně tiše Trent, aby

  ty dvě pohodlně rozvalené krásky nevzbudil. „Prima,

  Sandy, každý den zlatý dvacetidolar a můžeme sem

  chodit do soudnýho dne.“

  „Jsem pro,“ řekl Stanley polsky a napadlo ho, že

  vlastně mají obrovské štěstí. Dík svým uniformám

  jsou oba zlatí. Proto neměl rád, když Constantin začínal

  mluvit ukrajinsky a on musel odpovídat polsky.

  Česky poručík neuměl. Ale teď a tady mohl vzít

  všechny obavy čert. Jenom on a kartotéka amerických

  námořních sil věděli, že poručík Trent není

  Trent, ale Konstantin Jurjevič Lukjanov, dělostřelecký

  inženýr a námořní důstojník carského válečného

  loďstva. Když ve dvacátém začínalo být všem jasné,

  že s bolševiky v Rusku nesvedou definitivně nic,

  opustil Konstantin Jurjevič Lukjanov palubu své lodi

  nakládající válečný materiál v New Yorku a do vlasti

  se už nevrátil. Měli vlastně téměř stejný osud a to je

  sbližovalo.

  Stanley Sandy, napůl Čech a napůl Polák Stanislav

  Písecký, zůstal v New Yorku už v šestnáctém roce na

  začátku války. Jako chlapec se přihlásil dobrovolně

  k rakouské obchodní maríně, ale neměl mnoho času

  poznat ten obrovský nádherný svět, který si vysnil,

  protože při první dálkové plavbě, ještě dříve než Amerika

  vstoupila do války, zběhl a zůstal ve Státech.

  Když válka skončila, přihlásil se do školy pro navigační

  důstojníky obchodního loďstva a dveře k úspěchu

  se mu otevřely dokořán. Ale nakonec skončil před

  dvěma lety tady v Panamě ve strážním oddílu amerického

  válečného námořnictva, složeného z dobrovolníků

  a ztracenců ze všech koutů světa.

  „Co je to za práci?“ zeptal se pomalu. Dým z cigaret

  se nechtěl rozplynout, převaloval se nad lůžkem

  a dusil. Venku byla ještě tma a ticho, ale kdo tady žil

  déle, dovedl neomylně rozeznat chvíli, kdy vypukne

  ranní běsnění. Kdy se probudí pralesy na obou stranách

  průplavu a hlasy ptáků přikryjí celou vodní cestu

  neprostupnou clonou.

  „Až potom, až ráno,“ zívl Constantin. „Chtěl jsem

  jen vědět, mohu-li s tebou počítat.“

  „To můžeš, ale teď drž konečně hubu!“ Vyhodil oknem

  nedopalek a přitiskl se vlastnicky ke Cartageně.

  Měla příjemnou, chladnou spící pleť. Nebylo mnoho

  okamžiků, kdy by se vracel v myšlenkách domů, ale

  ten chladný dotyk mu něco neočekávaně připomněl.

  Takovou pleť mívala matka, když s ní spával jako

  chlapec v jedné posteli. Otec byl léta nemocen, vlastně

  byl stále nemocen, a teprve když zemřel, dostal jeho

  postel. To už museli opustit Poznaň a odstěhovali

  se do Náchoda. Tam byla maminka doma a on vlastně

  také. Nikdy všem událostem z dětství pořádně nerozuměl,

  dávno je však pustil z hlavy. To jen teď, když se

  dotkl Cartageny a ucítil ten zvláštní uklidňující chlad,

  se octl pojednou ve starém světě.

  Debora vydechla ze sna španělsky několik slov

  a Constantin ji plácl zvučně po zadku, aby se odsunula

  a udělala mu více místa.

  „Vzbudíš, se? Ať nezaspíme,“ zeptal se hlasitě, ale

  to patřilo Stanleyovi. Do gymnázia chodil Stanislav

  Písecký v Náchodě a bůhví, jak by se vytvářel jeho

  osud, kdyby tehdy nejel na prázdniny do Poznaně.

  Člověk nikdy neví, co ho čeká, je slepý jako štěně.

  Slepý a bezmocný. Dokáže samozřejmě vybudovat takovýhle

  průplav a ví, kdy tady nastává skutečné peklo.

  Peklo je každý den, ale největší, když přijdou deště.

  To všechno člověk ví a dokáže, ať je zlatý nebo

  stříbrný, černý nebo žlutý, ale co s nimi bude zítra nebo

  za hodinu, to neví. Kdyby se rozkrájel, tak to neuhádne.

  „Osud je osud,“ říkával doktor Connor, „a proto si

  s ním nelamte hlavu, nás všechny čeká stejný konec.

  Žlutá zimnice, malárie nebo hadi. Jenom si neužeňte

  lepru, chlapečci, to je lepší chcípnout hned.“

  Hadi a lepra byli přízraky pralesa. Osady malomocných

  a trestanecké kolonie sice střežily dnem i nocí

  panamské vojenské hlídky, ale přesto se utíkalo. Směr

  útěku byl stále stejný.

  PÁSMO! Americké vojenské pásmo, táhnoucí se

  deset kilometrů od středu průplavu na obě strany. Jen

  tady bylo možné získat lékařskou pomoc nebo proniknout

  na některou loď, kotvící v Limonském zálivu,

  a uprchnout. Jiná cesta odtud nevedla, kromě té hlavní,

  pod zem! A to už byla pěkně vyježděná dálnice.

  Když Stanley konečně otevřel oči, šplíchal se Constantin

  v umyvadle a všechny zvony cristóbalských

  chrámů zvaly na ranní mši. Panamská neděle. Dusivé

  vlhké vedro zaplavovalo každý kout města a slunce divoce

  vybuchovalo na roztavené obloze. „Hoďte sebou,

  hoďte sebou, přijdeme pozdě na mši!“ ječela Debora

  a stála s Cartagenou v divokých květovaných šatech

  připravená u dveří. Teď byly obě snad ještě krásnější

  než v noci. Nádherná temně zlatá pleť a exotické rysy

  mulatek. Prsa jako zvony chrámů.

  „Prachy, navalte prachy!“ štěkla znovu. ………………….

 • Autor: Hejcman, Pavel
  Název: Let osamělého ptáka
  Žánr: | Rozebráno - již nebude skladem
  ISBN: 978-80-7384-281-9
  Vazba: vázaná
  Formát:120.00 x 195.00 mm
  Počet stran: 320
  Vydání: 1.
  Datum vydání: 30.3.2010
 •  

  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.