Autoři

Série

Vévodkyně

od
Deveraux, Jude
 • Když nezkušená Claire potká skotského vévodu, je okamžitě fascinována jeho krásou a šarmem, a na vrcholu štěstí, když ji vévoda požádá o ruku. Odjíždí na jeho tajemstvími opředené rodinné sídlo na pochmurnou skotskou vysočinu. Zde se seznámí se slavným cestovatelem kapitánem Bakerem, a ten v ní teprve vzbudí skutečnou lásku. Claire trápí nejen kapitánova tajemná minulost, ale i vévodova sobecká lhostejnost a jeho despotická matka. Kapitán však nabídne řešení - požádá Claire, aby se rozhodla mezi ním a vévodou.

 • 1. KAPITOLA

  Londýn 1883

  Slečna Claire Willoughbyová se do Harryho, jedenáctého

  vévody z MacArranu, zamilovala hned na první

  pohled – jako ostatně všechny další ženy v salonu. Nebyla

  to však pouze jeho neuvěřitelná krása, co v Claire

  probudilo lásku. Nebyla to ani jeho ramena, široká jako

  násada zahradnické motyky, ani hustá plavá hříva či zářivě

  modré oči. Nemohly za to ani jeho nohy s mocně

  vypracovanými svaly po mnohaletém zvládání jankovitých

  koní, svůdně vykukující zpod jasně zeleného kiltu.

  Kdepak, Claire neztratila půdu pod nohama kvůli tomu,

  co viděla, nýbrž co slyšela.

  Při pohledu na kilt, koženou brašnu se stříbrným kováním

  zavěšenou u pasu, na dýku s rukojetí ze slonoviny

  v mohutném pouzdře, na tartan přehozený přes rameno

  a připnutý sponou s rodovým znakem, zaslechla

  tesknou hudbu dudáka. Zaslechla vítr nad vřesovišti

  a bručení dud. Zaslechla děla u Cullodenu a pláč vdov

  naříkajících nad padlými muži. Slyšela výkřiky radosti

  nad vítězstvím, ticho zoufalství z porážky. Zaslechla tóny

  naděje nad vzestupem prince Charlieho a slyšela žal

  nad jeho prohrou. Slyšela zradu Campbellů a zaslechla

  dlouhý, předlouhý nářek Skotů v jejich po staletí přetrvávající

  bitvě s Brity.

  Všechno tohle jí zaznělo v hlavě, když sledovala, jak

  Harry, potomek dlouhé řady generací MacArranů, kráčí

  přes sál. Ostatní ženy viděly pouze pohádkově pohledného

  a elegantního mladého muže, ale Claire hleděla hlubo-

  ko pod povrch, takže nejenom viděla, ale i slyšela. Uměla

  si představit, jak tenhle plavý obr sedí v čele mohutného

  dubového stolu, stříbrnou číši v ruce, na tváři odlesky

  tančícího ohně, a vyzývá muže, aby ho následovali. Byl to

  rozený vůdce.

  Harry zas viděl mladou Američanku malé postavy,

  zato s velkými ňadry, jež byla hezká, pravda, ale výraz

  v její tváři jí dodával téměř krásu. Vypadala dychtivě,

  jako by ji zajímalo všechno a všichni. Jakmile očima zavadila

  o Harryho, měl pocit, že je nejdůležitější na světě.

  Z velkých hnědých očí jí zářila zvědavost a inteligence.

  K jejímu drobnému pružnému tělu jaksi samozřejmě

  patřily prudké pohyby a z chůze jí vyzařovala cílevědomost,

  kterou většina žen postrádala.

  Harrymu se velmi rychle zalíbilo zjištění, že Claire

  je dívka činu. Nedokázala ani na chvíli posedět klidně,

  jako by měla ustavičné nutkání všechno si prohlédnout

  a všude zajít. Claire vždy navrhla nějaký výlet a předem

  objednala oběd, takže Harrymu a jeho přátelům

  zbývala jediná povinnost, a sice včas se objevit. Uměla

  ho rozesmát a připadala mu zábavná. Občas sice přehnaně

  rozebírala skotské dějiny, ale Harryho nesmírně

  bavila i skutečnost, že hovor o bitvě, jež se odehrála

  před více než stovkou let, jí dokázal vehnat slzy do očí.

  Existovalo pár desítek již dávno zemřelých lidí, jež

  Claire považovala za hrdiny, kteří byli stateční a sehráli

  v dějinách významnou roli. Kdykoli o nich hovořila,

  v očích se jí objevil zasněný a rozostřený pohled –

  a tyhle chvilky Harry věnoval pozorování jejího rozkošného

  poprsí.

  Když se zmínila, že mezi její hrdiny patří i Harryho

  zemřelý bratr, leknutím vdechl třešňový bonbon a málem

  se udusil. Slečna Claire Willoughbyová, jež si vždy

  věděla rady, ho ohnula přes židli, takže opěradlo mu tlačilo

  na břicho, a potom ho tak tvrdě udeřila mezi lopatky,

  až bonbon přeletěl přes celou místnost a se šplouchnutím

  přistál v míse s punčem.

  A byl to právě tento pohotový zásah, jenž Harryho

  přesvědčil, že Claire je pro tu roli ta pravá. Sídlo Bramley

  House potřebovalo paní, jež myslí a jedná jako blesk.

  A celé Harryho panství potřebovalo paní s Claiřiným

  věnem.

  Pokud šlo o Claire, byla celá unešená z vědomí, že se

  jí dvoří skotský vévoda. V Harryho přítomnosti se úctou

  málem neodvažovala dýchat. Pozorně mu naslouchala

  a upírala na něho zbožný pohled a usmívala se na něho.

  Říkala jen to, co podle jejích představ od ní chtěl slyšet,

  a dělala, co podle ní chtěl, aby dělala. A když s ním nebyla,

  myslela na něho a vzdychala.

  Když se Claiřina matka dozvěděla, že její dcera touží

  po skotském vévodovi, mohla se radostí pominout.

  „A kromě toho je i skotským zemanem,“ dodala Claire,

  ale matce to nic neříkalo.

  Arva Willoughbyová bývala kdysi proslulou kráskou

  a nyní si zřejmě ani neuvědomila, že tučné tělo se jí

  zpod korzetu směšně vydouvá. Nehodlala dovolit dceři,

  podle Arvina vkusu zabrané až příliš do studia, aby takovou

  příležitost propásla, a ze všech sil ji učila umění

  získat mužovo srdce i ruku.

  Kupříkladu Arva nedovolila, aby mladý pár zůstával

  o samotě. Tvrdila, že mužův zájem podněcuje odloučení,

  takže nebylo ani vhodné, aby se vídali denně. Podle

  jejího soudu si žena užije manželovy přítomnosti dost

  po svatbě, takže je zbytečné, aby se s ním často vídala

  i před svatbou.

  „Matko,“ namítala Claire podrážděně, „vévoda mě

  přece nepožádal o ruku, tak jak si mám ověřit, jestli

  o manželství s ním vůbec stojím, když nemám možnost

  poznat ho trochu blíž?“

  Jako obvykle měla Arva odpověď na všechno. „Možná

  si namlouváš, dceruško, že víš o životě první poslední,

  když jsi strávila pár let s nosem zabořeným do knih,

  ale pokud jde o vztahy mezi muži a ženami, tvoje vědomosti

  se rovnají nule.“

  Claire však prožívala příliš velké štěstí, než aby si ho

  nechala pokazit matčiným pesimismem. S úsměvem si

  představovala Harryho a jeho předky, jak rázují po Skotské

  vysočině.

  Teprve po měsíci jejich známosti začala mít Claire

  jisté pochybnosti. „Matko, mám dojem, že s Harrym

  nemáme vůbec o čem mluvit. Poslouchá, co vykládám,

  usmívá se na mě, ale k tomu, co řeknu, nikdy nedodá

  jedinou poznámku. Občas mám podezření, že

  Jeho Milost nemá ani potuchy, kdo byl Bonnie princ

  Charlie.“

  „Dítě zlaté, na co si pořád stěžuješ? Ten mladý muž je

  krásný jako sám anděl a je to vévoda! Co víc bys mohla

  chtít?“

  „Aby si se mnou povídal…“

  „Pcha!“ odfrkla si Arva. „Copak v manželství záleží

  na nějakém povídání? Po prvním roce soužití mu stejně

  nebudeš říkat o moc víc než: ‚Podej mi to máslo!‘ A pokud

  budete mít sloužící, možná ani to ne. Tvůj otec a já

  jsme si nepovídali dlouhé roky a přitom jsme se hluboce

  milovali.“

  Claire mlčky hleděla do knihy.

  Arva vzala svou dceru za bradu. „Vím, jaké to je, když

  je člověk mladý a zamilovaný. Pochybuješ, nemáš jistotu.

  To jsme si ve tvém věku prožili všichni. Ale věř mi,

  že je zbytečné dělat si starosti. Tvůj mladý vévoda je pohledný,

  laskavý a pozorný – jen si vezmi ty květiny, které

  ti poslal minulý týden – zosobňuje všechno, co si jen

  žena může přát. A pokud je trochu málomluvnější, tím

  líp pro tebe. Říkáš, že tě poslouchá? Dceruško moje,

  muž, který vyslechne ženu, by zasloužil vyvážit zlatem!“

  Claire se na matku pousmála a Arva jí vzala z rukou

  knihu. „Vždyť si tím věčným čtením úplně zničíš oči.“

  Podívala se na obálku. „Kdo je ten kapitán Baker?“ přečetla

  autorovo jméno.

  „Badatel. Největší badatel, kterého kdy země nosila.

  Prý to je vévodův příbuzný.“

  Arva zahlédla v dceřiných očích zář a zamračila se.

  „Děvče, já vím, jak krásné je snít. Já také měla své sny,

  ale pak mě život poučil. Veškerá ženina budoucnost závi-

  sí na jejím manželovi. Ti muži, o kterých sníš, ti…“ Rozhlédla

  se po Claiřině ložnici plné knih, jež ji v bednách

  doprovázely pokaždé, když se Willoughbyovi stěhovali.

  „Ti vynálezci a umělci a spisovatelé a tenhle, ten badatel,

  nejsou muži, s nimiž by mohla žena spokojeně žít. Na

  světě jsou muži, s nimiž žena žije, a muži, s kterými…

  No, to necháme být, o téhle stránce života se dozvíš dost,

  až se sama vdáš. Je zbytečné, abych ti něco říkala, a nepochybuji,

  že mladý Harry je sám dost chytrý, aby to pochopil.“

  Claire si nebyla jistá, o čem to matka vlastně hovoří,

  věděla jen, že se jí to nezamlouvá. „Já chci svého muže

  milovat.“

  „To je pochopitelné. A Harryho přece miluješ, viď?

  Copak to jde ho nemilovat?“

  Claire si představila Harryho, jak mu to sluší v tom

  kiltu, jak na ni hledí těma modrýma očima.

  Arva se na dceru usmála. „A měla bys vzít v úvahu

  ještě jiné věci. Jen si, Claire, představ, jaké to bude být

  vévodkyní. Každý tvůj rozmar se vyplní dřív, než si ho

  vůbec stačíš pomyslet. Budeš se moci setkat se všemi těmi

  bohémskými osobami, o nichž zatím jenom čteš. Copak

  by mohli odmítnout pozvání od vévodkyně? Budeš

  mít svobodu, Claire, svobodu dělat všechno, co si umaneš

  a kdy si to umaneš.“ Náhle zvážněla. „A pak je tady

  ten problém s dědečkovou závětí. Tvůj otec a já mladého

  Harryho schvalujeme, a pokud se za něho vdáš, dostaneš

  své dědictví. Jestli ne…“ Opět se usmála. „Ne

  snad že bych ti vyhrožovala, milá moje, udělej to, co považuješ

  za vhodné, ale neměla bys zapomínat na svou

  malou sestřičku.“

  Po těch slovech Arva vyplula z pokoje a nechala Claire

  o samotě. Občas jí matka připadala jako pošetilá povrchní

  naivka, jako nevzdělaná žena se zakrnělým mozkem.

  Ale občas šla z matky skoro hrůza………………………….

 • Autor: Deveraux, Jude
  Překladatel: Klůfová, Petra
  Název: Vévodkyně
  Původní název: The Duchess
  Žánr: | Rozebráno - již nebude skladem
  ISBN: 978-80-7384-309-0
  Vazba: vázaná
  Formát:120.00 x 195.00 mm
  Počet stran: 392
  Vydání: 2.
  Datum vydání: 26.5.2010
 •  

  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.