Autoři

Série

Ďáblovo oko

od
McDevitt, Jack
 • Vynikající román z daleké budoucnosti, jeden z příběhů amatérského detektiva Alexe Benedikta, je plný živých detailů, vzrušujících příhod i politických alegorií. Když Alex dostává zoufalý vzkaz od autorky hororů Vicki Greenové, cítí se být zavázán zjistit, co se jí vlastně přihodilo. Vydává se se svou pilotkou Chase Kolpathovou doslova na konec galaxie, na záhadou planetu, kde si Vicki připravovala materiál pro svou novou knihu. Zde zjišťuje, že planeta je v obrovském ohrožení, které již po léta vládnoucí byrokracie zatajuje. Nyní však nastává panika a evakuace se zdá být beznadějnou.

 • prolog

  SALUD AFAR

   

  Edward Demery byl toho večera, kdy se to stalo, sám.

  Seděl doma v obýváku, trochu podřimoval, zatímco

  v holovizi běžely výjevy z asteroidu Sabel, což bylo

  kdesi v horoucím pekle uprostřed ničeho.

  Dvanáct lidí v tlakových oblecích postávalo kolem

  památníku na planině bez vzduchu a jeden z nich něco

  vykládal o Bohu, a jak budoucí generace budou vždy

  znovu putovat na tohle místo, v dojetí hledět na tento

  památník, a jak si budou připomínat své povinnosti vůči

  Nejvyššímu. Byla to žena, ten řečník, ale nedokázal by

  rozeznat, kdo z té dvanáctky přednáší tohle vznešené

  kázání.

  „A možná, až přijdou,“ říkala, „vzpomenou také na

  nás.

  V tlakovém obleku vychází potlesk dost chabě. A tak

  prostě jen pozvedli pěsti nad přilby.

  Demery se zvedl a přešel k oknu. V dáli na obloze vyrazil

  trs blesku. Salud Afar byl na okraji Galaxie. Přesněji:

  byl dvacet světelných let od vnějšího okraje. Za

  jasných nocí mohl člověk zahlédnout svit, který vyznačoval

  hranici Mléčné dráhy. V téhle chvíli ale byl ten

  svit ještě pod horizontem.

  „Chci poděkovat Vasho Colunisovi za odhodlání, se

  kterým prosazoval tento projekt…“

  Zahleděl se na jedinou hvězdu na obloze, Callistru.

  Jemným modravým svitem změkčovala noc, inspirovala

  básníky, svítila svatbám. A někdy také vábila lidi prodchnuté

  náboženským citem. Jako třeba ty muže a ženy,

  kteří právě zbudovali svůj pomník na onom vzdáleném

  asteroidu.

  Byl třicet šest světelných let daleko, součást moře kamení

  unášeného sem tam nocí, které nepatřilo k žádné

  určité soustavě. Až nadejde čas, dodriftuje to kamení zase

  nazpět do Galaxie. Dnes večer vystupovala Callistra

  v roli náboženského symbolu. Asteroid, na němž Rodina

  Boží vztyčila pomník, byl zvolen proto, že ležel přímo

  mezi světem a tou velkou modrou hvězdou.

  Pomník se skládal z mnohostěnného krystalu upevněného

  na vrchlíku koule, a to celé bylo usazeno na kvádru.

  Mnohostěn vyjadřoval různorodost tváří člověčenstva,

  kulová podstava zastupovala neúhybnou podporu

  boží.

  „A Jaře Capisové, která přišla s námětem motivu…“

  Popravdě, na obloze bylo ještě jedno světlo. Planeta

  Naramitsu nízko nad horizontem. Ale ta byla snadno

  k přehlédnutí.

  „V neposlední řadě Kiře Macaraové, která vytvořila

  návrh tohoto pomníku.“ Jedna z postav se uklonila.

  Ostatní pochvalně pozvedly pěsti.

  Demery bydlel v domě s vyhlídkou na moře. V tuto

  roční dobu to byla pěkná scenérie, s letními blesky na

  západě a osamělou hvězdou nad hlavou. První osadníci,

  kteří před tisíci lety dorazili na Salud Afar, nepochybně

  zahořeli láskou k téhle tehdejší předsunuté vartě. Místo,

  kam se člověk uchýlí, když chce být sám. Nejenže bylo

  odlehlé, ale noc co noc jim připomínalo, jak daleko se

  dostali od přelidněných oblastí Konfederace.

  „Požádat pana reverenda Garika o požehnání.“

  Narodil se pod opulentními nebesy Rimwaye. Tam,

  v nitru Galaxie, se hvězdy jakoby navzájem překřikova-

  ly. Zářily jako táborové ohně dávnověké armády, jak to

  jednou kdosi popsal, a tak člověk nevnímal žádnou

  z nich samostatně. Prostě tam byly.

  „V této povznesené chvíli skloňme své hlavy před Bohem

  všech…“ Byl to opět ženský hlas, ale ne tak sebevědomě

  naléhavý. Zněla v něm rituální zpěvná melodika,

  kterou si nejspíš osvojí každý kazatel. „Přijměme

  v pokoře…“

  Ještě se díval na moře a na oblohu, když ten hlas náhle

  ustal. Pak si uvědomil, že se světlo holovize změnilo.

  Tedy, pohaslo. Otočil se a spatřil uprostřed pokoje

  jenom třpytivě šedavé mihotání. Pak se objevil nějaký

  člověk oblečený jako moderátor ze studia. „Vážení přátelé,“

  řekl, „zdá se, že máme závadu na signálu u zdroje.

  Snažíme se spojení obnovit a budeme v přenosu pokračovat,

  jakmile to bude možné. Prozatím se s vámi

  přepojujeme na přenos koncertu z Baylissovy síně v Old

  Marinopolis.“

  Pokoj zaplnila tichá hudba. Nějaký hlas mu sdělil, že

  poslouchá „zlaté nápěvy“ v podání Frontrunners. Díval

  se před taneční parket na pět hudebníků na pódiu. Hráli

  cosi, co si pamatoval z mládí. „My Time with You.“

  Přesně tak, to je ono.

  Znovu se posadil. Frontrunners hráli dál, dohráli

  a pak spustili něco dalšího. Zvuk zeslábl. A zmizel.

  Ozval se hlas a informoval ho, že se stále snaží obnovit

  spojení s obřadem u památníku na Sabelu. Ujistil ho, že

  to nebude dlouho trvat.

  Nakonec holovizi vypnul a otevřel místo ní knížku.

   

  jedna

  Civilizace spočívá v budování a udržování

  smysluplné časové návaznosti na minulost.

  Abychom chápali, kdo jsme a kam

  směřujeme, musíme si pamatovat, kde

  jsme byli předtím, a jak jsme se tam dostali.

  – ETUDA V ČERNÉ

   

  O TŘICET TŘI LET POZDĚJI

  Atlantický oceán,

  směrem do afrického pobřeží

   

  Atlantida přes všechny ty velké řeči nebyla nic zvláštního.

  Chci říct, jak by asi mohla, po dvanácti tisících let na

  dně mořském? Okny kajuty jsme s Alexem pozorovali

  rozvaliny, byly to víceméně jen pahrbky stopené v tiché

  a průzračné vodě. Tu a tam člověk ještě rozeznal zeď. To

  bylo asi tak všechno. Během staletí se opakovaně mluvilo

  o rekonstrukci, ale pokaždé převládl názor, že pokud by

  k nějaké rekonstrukci došlo, zmizí tím Atlantida nadobro.

  Jak jsme se pohybovali nad podmořskou krajinou,

  rozzářila se navigační světla. Lákala ryby a úhoře, kteří

  nám zvědavě nahlíželi dovnitř. Nad námi sestupovalo

  výletní plavidlo.

  Ani jeden z nás tu nikdy předtím nebyl. Alex zamyšleně

  hleděl na zbytky proslulé civilizace a já jsem naprosto

  přesně věděla, nač myslí – jak tato místa vypadala

  kdysi v sluneční záři, když si ještě na dvorcích hrály

  děti a stromy stínily chodníky. A věděla jsem také, že by

  si pár pozůstatků odtud rád odvezl s sebou.

  Z interkomu se ozval hlas kapitána, upozorňoval nás

  na tu a onu haldu suti. „Dámy a pánové, právě míjíme

  chrám Akivy.“

  „Má se za to, že stavba přímo před námi bývala hlavní

  knihovnou.“

  „Po levém boku, přímo za tím velkým návrším…“

  Netěšilo ho, že má dělat průvodce dvěma mlčoňským

  pasažérům, ale musím uznat, že to zvládal dobře. Z hlasu

  nebylo patrné, že by byl nějak nesvůj.

  Ale popravdě musím přiznat, že ani já jsem nebyla

  tak úplně uvolněná. Jedním z mlčoňů byla Selotta, ředitelka

  Muzea cizích forem života na Borkaratu, jedné

  z hlavních mlčoňských planet. Doprovázel ji její partner

  Kassel (přízvuk na druhé slabice, prosím). Selotta

  mě před rokem zachránila během mé cesty do Společenství.

  Slíbily jsme si navzájem, že se znovu setkáme.

  Selotta mi vysvětlila, že si vždycky přála navštívit Zemi,

  a proto jsme tu nyní byli. Během těch dvou společných

  neděl jsem s radostí konstatovala, že už mě neděsí

  jejich vzhled tolik, jako když jsem poprvé vpadla do ashiyyureánského

  světa. Bylo by přehnané tvrdit, že vypadají

  jako obří rejnoci, ale velicí jsou víc než dost

  a pokožku mají jako mrtvou slupku. Jako nějakou kůži

  na boty. Kůži napuštěnou až příliš olejem. Tváře mají

  vzdáleně podobné lidským, s démantovýma, do oblouku

  zešikmenýma očima. Dá jim práci pokusit se vyloudit

  něco jako lidský úsměv. Úsměv je to toporný, takže

  samozřejmě stejně nepůsobí, tím spíš, že je rozčísnutý

  špičatými zuby.

  Jestli jste se s některým mlčoněm už někdy setkali,

  víte, že na nás lidi působí tak, že nás mrazí morek v kostech,

  což ani není dáno tolik jejich vzhledem jako tím,

  že vidí do lidské mysli jako do otevřené knihy. Když je

  v místnosti mlčoň, není žádné tajemství bezpečné.

  Během cesty na Borkarat jsem se s Kasselem nesetkala.

  A doba, kterou jsem strávila se Selottou, se ve skutečnosti

  počítala na pár minut. Ale pokud je něco takového

  ve vztahu s mlčoněm možné, zdá se, že jsme si

  padly do oka. A Alex, který si nikdy nedá ujít novou

  zkušenost, zvlášť když ho zavede na mateřskou planetu

  lidstva, se k nám přidal.

  Jako výchozí bod jsme si zvolili Washington, D. C.,

  a odtamtud se vydali na cestu kolem světa. Napřed jsme

  navštívili hlavní město světa Corysel. Odtamtud přes

  Pacifik do Mikronésie. A byla to Selotta, která kvůli

  svému zájmu o archeologii navrhla Atlantidu.

  Nejdříve jsem váhala. Mimo jiné bylo nutné nechat

  do ponorného člunu nainstalovat speciální sedadla. Ale

  jak prohlásil Alex, který chtěl být vtipný, nemá smysl

  navštívit Zemi a nezastavit se přitom v Atlantidě.

  Přes to, co obsahují prapůvodní mýty, nedisponovala

  Atlantida žádnými vyspělými technologiemi. Obyvatelé

  zvládli konstrukci vodovodu a ústředního vytápění. Což

  ovšem staří Řekové dokázali také.

  O historii Atlanťanů není známo doslova nic. Město

  asi po šest století vzkvétalo. Vystavěno bylo samozřejmě

  na ostrově, na žádném kontinentu. Platon správně

  podal zprávu o tom, že říše zaměstnávala své sousedy

  opakovanými válkami. Dosvědčují to dochované sochařské

  výtvory. Ale kdo byli zdejší králové? Oč usilovali?

  Nemáme představu.

  Město bylo objeveno na sklonku třetího milénia. Naneštěstí

  nebylo vynaloženo žádné seriózní úsilí k zabezpečení

  jeho archeologických skvostů. A tak bylo v průběhu

  následujících století vybrakováno. Ke dnu se

  spouštěli zlatokopové a brali vše, nač přišli. Byli to samo

  sebou Alexovi předchůdci, což by on sám ovšem nikdy

  nepřiznal, a já zase ze své strany neviděla důvod,

  proč foukat do popela, když mé příjmy měly původ v téže

  činnosti. Než byl konečně nainstalován bezpečnostní

  systém, uběhlo od objevu tak jako tak přes tisíc let, což

  znamenalo opravdu pořádné zpoždění.

  „Pokud vím,“ pronesl Kassel, „nic srovnatelného

  s tímhle v celém Společenství neexistuje.“ Mluvil přes

  voicebox, který zároveň fungoval jako překladač. Voicebox

  byl konstrukčně řešený do podoby stříbrného medailonu,

  jenž visel Kasselovi na krku na řetízku. „Absolutně

  nic srovnatelného.“ ……………………………………..

 • Autor: McDevitt, Jack
  Překladatel: Janda, Jiří
  Název: Ďáblovo oko
  Původní název: The Devil´s Eye
  Žánr: | Rozebráno - již nebude skladem
  ISBN: 978-80-7384-356-4
  Vazba: brožovaná
  Formát:120.00 x 195.00 mm
  Počet stran: 424
  Vydání: 1.
  Datum vydání: 3.11.2010
 •  

  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.