Autoři

Série

Vysněný dům

od
Coulter, Catherine
 • Pět let poté, co odjel z Anglie do Baltimoru k Wyndhamům, jedné z předních rodin chovatelů dostihových koní v této oblasti, se jednoho rána Jason Sherbrooke probudil pohledem do šeredné tváře mopslíka Horáce a pochopil, že je čas vrátit se domů.  Anglii bude chovat a trénovat dostihové koně, především svého vlastního plnokrevníka Dodgera, který je rychlejší než baltimorský kapsář. Když ho jeho dvojče James odveze do Lyon's Gate, kdysi proslulého hřebčína poblíž rodného domu, Jason ihned pochopí, že tuhle nemovitost chce ze všeho na světě nejvíc. Naneštěstí Hallie Carricková, která také miluje koně, touží po Lyon's Gate stejně jako Jason a je ochotna přemoci ho jakýmikoli prostředky, aby statek získala. V této chvíli se ale dostávají ke slovu život a osud, a ti dva dostanou nakonec něco, co žádný z nich nečekal.

 • 1.

  Baltimore, Maryland

  Duben 1835

  Jason Sherbrooke pochopil, že je nejvyšší čas odjet domů,

  když se odkulil od Lucindy Frothingaleové, zadíval

  se do tlusté ošklivé tváře jejího mopslíka Horáce, který

  na něj vrčel, a znenadání, úplně bez varování, uviděl své

  dvojče, jak mu s očima lesklýma slzami mává na rozloučenou

  z mola v přístavu Eastbourne. Bratr mával, dokud

  loď nebyla tak daleko, až ho Jason neviděl. Jason cítil,

  jak se mu hrdlo svírá slzami a bolest proniká tak hluboko,

  jako by se mu srdce mělo rozskočit vedví.

  Jason se díval, jak se pes ukládá do klubíčka po boku

  své paničky, pak se otočil na břicho a poslouchal Lucindin

  i Horácův dech. Pravda, ještě před pár minutami si

  připadal nasycený a uspokojený od hlavy až k patě,

  a pak ho najednou zaplavila tato konkrétní vzpomínka

  a bolest z ní. Nyní, o pouhou chvilku později, byl netrpělivý,

  tak neklidný, že se jen stěží dokázal udržet v klidu.

  Toužil zcela jednoduše vyskočit z Lucindina vyhřátého

  lože, skočit do Atlantiku a přeplavat ho.

  Po téměř pěti letech Jason Sherbrooke zatoužil vrátit

  se domů.

  Toho dne v osm hodin ráno snídal Jason u velkého stolu

  ve Wyndhamově jídelně. Hleděl na dva lidi, kteří ho

  před tolika lety uvítali ve svém domově, a na jejich dva

  chlapce a dvě holčičky, které si tolik zamiloval. Odkašlal

  si, aby upoutal všeobecnou pozornost. Modlil se,

  aby mu ty krásné, plynulé myšlenky vyšly z úst bezchybně,

  což se přirozeně nestalo. V hrdle měl knedlík

  o velikosti dostihové dráhy v okrese Crack, když řekl:

  „Už je čas.“

  Jason si neuvědomil, že vypadá jako slepec, kterému

  se náhle vrátil zrak. V duchu se ptal, proč nenalézá jiná

  slova, jen ta tři, která mu vyskočila z úst a zůstala viset

  uprostřed Wyndhamovy jídelny.

  James Wyndham, který viděl výraz v Jasonově tváři,

  ale nechápal ho, zvedl tmavě plavé obočí. „Čas na co?

  Chceš zase závodit s Jessií? Copak jsi od ní ještě dost

  nezkusil, Jasi? Ani na Dodgerovi nebudeš mít šanci.“

  Jason skočil na známé vnadidlo. „Jak vždycky říkáš,

  Jamesi, je hubená, neváží víc než tuhle Constance,

  a právě proto nás obvykle porazí. Se schopnostmi to nemá

  nic společného.“

  „Ha ha,“ řekla Jessie Wyndhamová. „Oba jste chudáci,

  pořád melete dokolečka tytéž staré výmluvy. Však

  jste mě oba viděli jet na Dodgerovi – Jasonovu koni –

  jsme jako vítr. Jason na Dodgerovi zvedne všehovšudy

  mírný vánek.“

  To byla výborná ťafka, pomyslel si Jason a zazubil se

  na Jessii.

  „Papá má pravdu,“ řekla sedmiletá Constance. „Ačkoliv,“

  dodala se zamyšleným pohledem na matku,

  „mamá asi váží o trošičku víc než já, ale strýčku Jasone,

  ty jsi úplně jako papá, jsi moc velký na závodění, málem

  zaryješ koně do hlíny. Žokejové musí být malí. I když

  babička říká, že je to ostuda, když se mamá opičí po mužích

  a nezůstane tady v salonku u zašívání, ale stejně si

  všímá, jak je mamá hubená, i když porodila čtyři děti,

  a říká, že to není ani trochu spravedlivé.“

  Jonathan Wyndham, téměř jedenáctiletý a nejstarší

  z Wyndhamových dětí, přikývl. „Bylo to od tebe kapánek

  hrubé, že to říkáš tak neomaleně, Connie, a babička

  by neměla o matce tak ošklivě mluvit, ale zůstává faktem,

  že matka je žena a ženy nemají závodit s muži.“

  Jessie hodila po nejstarším synovi plátek toastu.

  Jonathan se smíchem uhnul. „Mamá, víš přece, že pánové

  nesnášejí, když je porazíš. Jednou jsem viděl, jak

  papá skoro plakal, když jsi ho v poslední chvíli předhonila.“

  „Na druhé straně,“ řekl Jason, „každý, koho znám, si

  myslí, že ses na koni narodila, tak jsi dobrá, a komu sejde

  na tom, jestli má nejlepší žokej v Baltimore pr-…

  ehm, to je vedlejší.“

  „Přesně to jsem měl na mysli, mamá.“

  „Dobrotivý bože, to doufám ne,“ řekl Jason.

  „Taky doufám, že ne,“ souhlasila Jessie. „Ne, neptej

  se, to už stačilo.“

  Jonathan si začal obírat drobečky toastu z rukávu kabátu

  a jen jeho sestřička Alice pozorovala uličnický lesk

  v jeho sklopených očích. „Jak jsem říkal, máti, jsi úžasná

  jezdkyně, lstivá jako had, když je třeba, ale stejně,

  není snad pro tebe úhledně zalátané prostěradlo daleko

  lepším naplněním než…“

  „Už po tobě nemám co hodit, Jone. Á, vida, tady mi

  přímo skočila do ruky pěkně těžká vidlička.“ Jessie namířila

  na syna vidličkou. „Doporučuji ti, abys mi přestal

  brnkat na nervy, jinak budeš čelit velmi ošklivým následkům.“

  „Už jsem skončil,“ řekl Jonathan, roztáhl dlaně na

  znamení zřejmé kapitulace, na tváři široký úsměv. „Odcházím

  do ústraní.“

  „Na co je čaf, stvýčku Jafone?“ zeptala se čtyřletá

  Alice, šlapajíc si kouzelně na jazyk. Nakláněla se k němu

  a Jason věděl, že kdyby neseděli u snídaně, už by

  mu vlezla na klín a přitulila se k němu, tak jak to dělala

  od svých šesti neděl. Když hned nepromluvil, protože

  nenalézal slov, zaleskly se jí v krásných očích obrovské

  slzy. „Něfo fe ftalo, viď? Uf náf nemáf vád. Chfeš zastfelit

  mamá, pvotože tě povazila?“

  Jason se zahleděl do té drahé tvářičky a hledal správná

  slova, ale z úst mu vyšlo jen: „Všechny vás vřele miluji.

  Totiž…“ A pak z něj pravda vyhrkla naráz. „Chci

  jet domů. Už je čas. Odjíždím v pátek na Smělé plavbě,

  jedné z lodí Genny a Aleca Carrickových.“

  Nad stolem zavládlo okamžité a naprosté ticho.

  Všichni na něj zírali, včetně Wyndhamova kuchaře Joshui,

  který podával Jessii čerstvý toast. Lucy, jejich

  služka, byla tak zděšena slovy úžasně krásného mladého

  pána Jasona, až hrozilo, že vylije kávu panu Wyndhamovi

  do klína. James zachytil její ruku právě včas.

  „Domů?“ řekla Alice. „Ale ty jfi doma, stvýčku Jafone.“

  Usmál se na tu malou vílu, věrnou podobu své matky,

  která se narodila až po jeho příjezdu sem do Baltimoru.

  „Ne, srdíčko, tady nejsem doma, ačkoliv jsem tady déle

  než ty. Můj domov je Anglie, kde jsem se narodil v jednom

  krásném domě zvaném Northcliffe Hall. Tam žije

  má rodina a já tam strávil pětadvacet let života.“

  „Ale ty jsi náš, strýčku Jasone,“ řekl devítiletý Benjamin

  Wyndham, přičemž podal křupavý plátek slaniny

  Trhákovi, rodinnému ohaři, který se narodil týden před

  Benjaminem. „Už jim tam v té cizí zemi nepatříš. Koho

  vůbec zajímá Northcliffe Hall? Mohli bychom přejmenovat

  náš dům – aby to znělo všelijak velkolepě – kdybys

  chtěl.“

  „My už máme jméno, tupoune,“ řekl bratrovi Jon.

  „Jsme Wyndham Farm.“

  „Máš v Anglii pěkných pár příbuzných,“ řekl synovi

  James Wyndham, ale očima pátral v Jasonově tváři. Pak

  se usmál. „Víš, je na čase, abychom Anglii také navštívili.

  Měsíce a léta utíkají, že? Čas prostě letí, a to moc

  rychle. Skoro pět let. To je úžasné, Jasi. Jako by to bylo

  včera, co jsme na tebe čekali na molu v Inner Harbor,

  a Jessie od tebe nemohla odtrhnout oči a říkala, že jsi

  ještě krásnější než Alec Carrick, což je dozajista nejkrásnější

  muž, jakého kdy bůh stvořil. Prý máš identické

  dvojče, a to znamená, že existuje ještě jeden takový, jako

  jsi ty. Řeknu ti, byl jsem rád, že neomdlela.“

  „Ty si pamatuješ, co všechno jsem říkala?“ vyklenula

  Jessie tmavě rudé obočí.

  „Zajisté. Pamatuju si každičké slovo, které jsi kdy

  pronesla, má milovaná.“

  Jessie vydala přidušený zvuk, který její čtyři děti rozesmál.

  James cítil v tom okamžiku současně nesmírný smutek

  i radost. Jason se evidentně konečně vypořádal s minulostí.

  „Strýček Jason je hezčí než teta Glenda,“ řekla Constance

  a v širokém úsměvu ukázala chybějící přední zub.

  „Když na něj nezírá, kouká do zrcadla a snaží se přijít na

  to, co udělat, aby se mu víc podobala. Jednou jsem jí řekla,

  ať už toho nechá. Hodila po mně kartáčem.“

  James si odkašlal. „Strýček Jason se bude červenat,

  Connie, takže pokračujme. Marcus a vévodkyně tady

  byli vloni a North a Caroline Nightingaleovi rok předtím.

  Ano, teď je řada na nás, abychom jeli do Anglie

  a všechny navštívili, včetně tvé rodiny, Jasi. Chci vidět,

  jak má žena bude omdlévat, až se setká s tvým dvojčetem,

  a dětem jsi vyprávěl tolik historek o Hollisovi, že

  od něj určitě očekávají učiněné divy. A samozřejmě taky

  tvůj otec a matka.“

  „Ale lidi tam mluví divně,“ řekl Benjamin. „Jako

  strýček Jason. „Já tam nechci jet.“

  „Ber to jako dobrodružství,“ podotkla matka……………….

 • Autor: Coulter, Catherine
  Překladatel: Pacnerová, Jana
  Název: Vysněný dům
  Původní název: Lyon´s Gate
  Žánr: | Rozebráno - již nebude skladem
  ISBN: 978-80-7384-284-0
  Vazba: vázaná
  Formát:120.00 x 195.00 mm
  Počet stran: 360
  Vydání: 1.
  Datum vydání: 20.3.2010
 •  

  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.