Autoři

Série

Čarodějova dcera

od
Coulter, Catherine
 • Ryder Sherbrooke najde téměř ubité dítě v jedné uličce a vezme je domů. Když holčička konečně promluví, není schopna říci ani jak se jmenuje, a tak ji pojmenují Rosalind de La Fontaine. Během své první společenské sezóny v Londýně roku 1835 se seznámí s Nicholasem Vailem, sedmým hrabětem z Mountjoy, který právě přicestoval z Makaa, a stanou se z nich nerozluční přátelé. Jejich vztah nabude novou intenzitu, když naleznou mystickou knihu psanou šifrou, které rozumí jedině Rosalind, a ukazuje se, že ona je jediným klíčem ke starobylé záhadě.

 • 1

  Dávno, pradávno

  Věděl jsem, že něco není v pořádku. Ležel jsem na zádech

  a nemohl se hýbat. Jediné světlo mi svítilo přímo

  do tváře, ale nebylo tak silné, aby mě oslepovalo. To

  světlo bylo zvláštní, měkké a neurčité, a jako by maličko

  pulzovalo.

  „Jste vzhůru, jak vidím.“

  Temný hlas, hlas, jaký člověk slyší v té nejtemnější

  části noci; dozajista mužský hlas, ale podobný jsem ještě

  nikdy neslyšel. Každý normální člověk by se takového

  hlasu bál, ale já kupodivu zjišťoval, že jsem pouze

  mírně zvědavý. Řekl jsem: „Ano, jsem vzhůru. Nicméně

  se nemohu pohnout.“

  „Ne, ještě ne. Pokud slíbíte udělat, co chci, budete se

  znovu hýbat jako předtím, než jsem vás zachránil a přinesl

  k sobě.“

  „Kdo jste? Kde jste?“

  „Jsem za Krétským světlem. Krása, že? Tetelí se jako

  královské hedvábí, je teplé a měkké, jako když vám po

  tváři přejíždějí ženské prsty. – Zachránil jsem vám život,

  kapitáne Jarede Vaile. Na oplátku žádám službu.

  Budete souhlasit?“

  „Jak znáte mé jméno?“

  Krétské světlo – ať už to bylo cokoliv – jako by se na

  okamžik rozjasnilo a ztvrdlo do sloupce uvězněného

  plamene, pak znovu změklo, zář byla jemná, pulzovala

  jako odpočívající srdce. Nabylo snad přesvědčení, že

  jsem urazil bytost za ním? Snad jeho pána? Ne, to bylo

  směšné; světlo, ať dělá cokoliv, nedýchá ani necítí, nemá

  duši – ne snad?

  „Proč se nemohu hýbat?“

  Kde je ten zatracený muž? Chtěl jsem vidět jeho tvář,

  chtěl jsem vidět člověka, který pronáší všechna ta slova.

  „Protože si to zatím nepřeji. Prokážete mi službu za

  to, že jsem vám zachránil život?“

  „Službu? Chcete, abych někoho zabil? Neodpravil

  jsem žádného piráta ani zlodějskou přístavní krysu už

  tři roky.“ Odkud se vzal ten ubohý pokus o humor?

  Neozval se smích, škoda, neboť to by ten hlas polidštilo,

  a možná právě proto jsem se snažil žertovat.

  Přesto jsem se nebál, i když jistá část mého mozku věděla,

  že bych měl být vyděšen k nepříčetnosti. Ale nebyl

  jsem.

  „Kdo jste?“ opakoval jsem otázku.

  „Jsem váš zachránce. Dlužíte mi za život. Jste ochoten

  splatit svůj dluh?“

  „Platit dluhy protislužbou, to už mě přešlo.“

  „Jakou cenu má váš život, kapitáne Jarede Vaile?“

  „Můj život má cenu všeho, čím jsem. Necháte mě žít,

  když nebudu souhlasit?“

  Krétské světlo na okamžik zaplálo jasnou modří, tak

  zamžikalo, jako by se ho dotkla mávající ruka. Znovu se

  uklidnilo. Tma za ním zůstávala neproniknutelná, jako

  černá opona zakrývající prázdné jeviště. Má představivost

  jen hořela. Hlas mě přivedl nazpátek. „Nechám vás

  žít? Nevím.“ Tíživá pauza. „Nevím.“

  „Pak nemám na vybranou, že? Nechci zemřít, ačkoliv

  už bych byl teď klidně mrtvý, kdybyste mě nezachránil.

  Ale nevím, jak jste to dokázal. Převalila se

  přese mě obrovská vlna, a ta rána v mém boku – od té

  rány bych byl patrně zemřel dřív, než by mě rozdrtila

  voda.“

  V tom okamžiku jsem si uvědomil, že necítím žádnou

  bolest z otevřené trhliny v boku, která mě prve vrhla do

  šílenství agonie. Necítil jsem vůbec nic kromě silného,

  pevného tlukotu vlastního srdce, netřásl jsem se bolestí

  ani strachem, nelapal jsem po dechu.

  „Aha, bolest. To je další dluh, kterým jste mi zavázán,

  nesouhlasíte?“

  Proč se nebojím? Nepřítomnost strachu mě studila na

  duši. Říkal jsem si, že mě to činí méně člověkem, méně

  – živým. Odstranil nějak můj lidský strach? „Jak jste mě

  uzdravil?“

  „Mám mnohé schopnosti,“ řekl temný hlas, nic víc.

  Uchýlil jsem se do své mysli, snažil se zachovat klid

  a soustředění, nedovolit, aby mě nějaké zatoulané děsivé

  myšlenky nutily řvát hrůzou, i když jsem věděl, že

  každý člověk se zdravým rozumem už by teď sotva blekotal.

  Chtěl, abych se mu odvděčil za záchranu svého

  života. To bych rozhodně mohl. Ale zeptal jsem se:

  „Nerozumím tomu. Vy jste mě zachránil způsobem, kterým

  mě nemohl zachránit žádný smrtelník. Pokud to není

  nějaký složitý sen, pokud nejsem mrtev, řekl bych, že

  dokážete cokoliv. Co bych pro vás mohl udělat já, co

  byste sám nedokázal?“

  Chladné mlčení se protahovalo. Krétské světlo zběsile

  tančilo, vystřelovalo modré jiskry, které se rozstřikovaly

  vzhůru do tmy, pak náhle nastal klid. Bylo snad

  světlo zrcadlem pocitů mého spasitele? Hlas řekl: „Přísahal

  jsem, že se nebudu vměšovat. Proklatě, musím dostát

  vlastnímu slovu.“

  „Komu jste to přísahal?“

  „To nepotřebujete vědět.“

  „Jste člověk, jako jsem já člověk?“

  „Nemluvím snad neustále tak jako člověk, abych slyšel

  zvuk vlastního hlasu? Nesmál jsem se jako člověk?“

  Ano. Ne. „Povíte mi, kde jsem?“

  „To není důležité, příteli.“

  Příteli? Pokud je takový přítel, proč se nemohu pohnout?

  Náhle jsem cítil prsty. Trošičku jsem jimi zavrtěl, ale

  stále jsem nemohl zvednout paži, a to bylo zajisté znepokojivé.

  Přesto jsem nebyl znepokojen, abych řekl pravdu,

  cítil jsem pouze zájem a zaujetí, jako vědec při objevu

  čehosi nečekaného. Viděl snad do myšlenek v mém

  mozku? To mě tedy zarazilo.

  Řekl jsem zvolna: „Co by pro vás mohl udělat lodní

  kapitán? Projevil jste síly, jaké si neumím ani představit.

  Byl jsem na palubě své brigantiny uprostřed Středomoří,

  pět mil od Santorini, mého posledního přístavu, a zčistajasna

  se objevila obrovská vlna. Slyšel jsem výkřiky

  svých námořníků, slyšel jsem, jak můj první důstojník

  řve na boha, aby ho zachránil, když se přes nás ta noční

  můra převalila. Pak se mi do boku zabodlo zlomené prkno,

  rozervalo mě, a pak ta drtivá hora vody, a přesto…“

  „A přesto jste tady, živý, celý.“

  „Moji muži? Má loď?“

  „Jsou mrtvi, vaše loď zničena. Ale vy ne.“

  Myslel jsem na Doxeyho, mého prvního důstojníka,

  hlučného a hrubého, věrného mně a nikomu jinému,

  a na kuchaře Elkinse, který si pořád zpíval sprosté popěvky

  a pořád vyráběl chuchvalcovitou kaši, kterou

  všichni nenáviděli. Řekl jsem: „Možná jsem mrtev,

  možná jste ďábel a pohráváte si se mnou, bavíte se tím,

  budíte ve mně víru, že jsem dosud naživu, když ve skutečnosti

  jsem mrtev jako…“

  Smích. Ano, byl to smích, tlumený a podivně dutý,

  a ještě něco – ten smích nebyl zcela lidský smích – připadalo

  mi, že je to spíš napodobenina smíchu. Jsem

  v pekle? Vstoupí do mého zorného pole zlý strýc Ulson,

  připraven uvítat mě ve svém domově? Proč se nebojím?

  Možná že smrt připraví člověka o strach.

  „Nejsem ďábel. To je úplně jiné stvoření. Splatíte mi

  svůj dluh?“

  „Ano, pokud jsem skutečně naživu.“

  Ucítil jsem nával bolesti tak hrůzné, že bych byl uvítal

  smrt jako spásu. V boku se mi otevřela zející rána; cítil

  jsem, jak se mi maso rve od kostí. Cítil jsem, jak mi útroby

  prýští z břicha. Zařval jsem do tmy. Krétské světlo

  vystřelilo do výšky, divoká, šílená modř. Pak, stejně náhle

  jako začala, bolest ustala. Krétské světlo se zklidnilo.

  „Cítil jste úder smrti z toho padajícího ráhna?“

  Okamžik jsem nemohl promluvit, jak jsem ztěžka dýchal,

  připoután ke vzpomínce na tu příšernou bolest.

  „Ano, cítil jsem vlastní smrt, jen okamžik vzdálenou,

  takže musím být mrtev, nebo…“

  Slyšel jsem pobavení v tom temném hlase, opět jaksi

  dutém, ne docela jak má být. „Nebo co?“

  „Pokud jsem doopravdy naživu, pak jste kouzelník,

  zaklínač, čaroděj, ačkoliv si vůbec nejsem jist, zda je

  mezi těmi tituly nějaký velký rozdíl. Nebo jste bytost

  shora nebo zezdola, kterou lidský rozum nedokáže přijmout.

  Nevím a vy mi to nepovíte. – Potřebujete mě,

  protože jste slíbil, že se nebudete vměšovat. Vměšovat?

  To je podivně bezkrevné slovo, slovo bez hrozby či vášně,

  jako slib složený staropanenskou tetou, ne snad?“

  „Splatíte mi svůj dluh?“

  Neviděl jsem jinou možnost. Dostal mě. „Ano, splatím

  svůj dluh.“

  Krétské světlo zamžikalo a zhaslo. Byl jsem uvržen

  do tmy černější než srdce hříšníka. Byl jsem sám. Ale

  neslyšel jsem žádné vzdalující se kročeje ani zvuk pohybu.

  V nehybném, temném ovzduší se neozýval jiný dech

  než můj vlastní.

  Ale jaký je můj dluh?

  Usnul jsem. Zdálo se mi, že sedím u velkolepé tabule

  a jím jídlo hodné samotné královny Bess, předkládané rukama,

  které jsem neviděl – pečený bažant a další exotická

  masa, a datle a fíky, a sladké placky, jaké jsem ještě nikdy

  nejedl. Všechno bylo lahodné a silné pivo ze zlaté karafy

  mě hřálo v ústech a proudilo mnou jako léčivé mateřské

  mléko. Byl jsem nasycen. Byl jsem spokojen.

  Náhle se světlo v mém snu posunulo a přede mnou se

  objevila dívenka, vlasy rudé jako západ slunce nad Gibraltarem,

  volně spletené a splývající po zádech. Oči měla

  modré a na nosíku pihy. Vypadala v tom oslnivém

  snu tak opravdově, až jsem měl pocit, že mohu vztáhnout

  ruku a dotknout se jí. Zaklonila hlavu a zazpívala:

   

  Já sním sen o kráse a noci bezedné

  Já sním sen o síle a moci horečné

  Já sním, že nebudu už sama nikdy dál

  Však vím, že mrtev on a ona ničemná

   

  Dětský hlas, sladký a ryzí, vyvolával pocity, o nichž

  jsem neměl tušení, pocity, které mi hrozily zlomit srdce.

  Ale ta podivná slova – co znamenají? Kdo je mrtev? Jaká

  ničemnice?

  Zazpívala tu píseň znovu, tentokrát tišeji, a její hlas se

  opět usadil hluboko ve mně, když jsem naslouchal té

  zvláštní mollové melodii a uhrančivě smutným tónům,

  z nichž mi bylo do pláče.

  Co ví ta holčička o uhranutí nebo hříchu?

  Utichla. Zvolna přistoupila o krok blíž. I když jsem

  věděl, že je to sen, byl bych přísahal, že slyším její dech,

  že slyším její lehké kročeje. Usmála se a promluvila ke

  mně, i když jako by se už rozplývala v nehybném vzduchu,

  a tentokrát se mi v mozku jasně rozezvučela její

  slova: Já jsem tvůj dluh…………………………

   

 • Autor: Coulter, Catherine
  Překladatel: Pacnerová, Jana
  Název: Čarodějova dcera
  Původní název: Wizard´s Daughter
  Žánr: | Rozebráno - již nebude skladem
  ISBN: 978-80-7384-299-4
  Vazba: vázaná
  Formát:120.00 x 195.00 mm
  Počet stran: 384
  Vydání: 1.
  Datum vydání: 12.5.2010
 •  

  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.