Autoři

Série

Čas slunečního svitu

od
Coulter, Catherine
 • Irka Zarabeth a arogantní Viking Magnuse z Norska se poprvé setkají v Yorku, kam se Magnus vydá za obchodem. Jakmile spatří Zarabeth, zamiluje se do ní a okamžitě se rozhodne, že se s ní ožení. Zarabeth však Vikinga z důvodů, které mu v tu chvíli nemůže sdělit, odmítne, a ten si ji nakonec odváží na svůj statek Malek jako svou otrokyni – spolu s její nevlastní sestřičkou Lotti. Magnusova sestra Ingunn rudovlasou otrokyni od prvního pohledu nenávidí, protože se bojí, že ohrozí její postavení paní domu, a snaží se jí znepříjemnit život týráním i těžkou prací. Zarabeth ústrky a nespravedlivé osočování dlouho mlčky snáší, ale nakonec pohár její trpělivost přeteče. Až poté se začínají oba hrdinové pomalu sbližovat a nacházet k sobě cestu. Je to cesta plná nedorozumění, omylů a bolesti, ale také lásky, pochopení a něhy…

 • 1

  York, hlavní město Danelawu

   

  JMENOVALA SE ZARABETH A BYLA NEVLASTNÍ DCEROU

  Dána Olava Ješity, bohatého obchodníka s kožešinami

  z Jorviku neboli Yorku, jak město nazývali zdejší Anglosasové.

  Nebyla nejkrásnější ženou, jakou kdy Magnus

  viděl. Jeho otrokyně Cyra byla mnohem půvabnější, více

  fyzicky obdařená než tahle dívka. Avšak Zarabeth na

  rozdíl od většiny mužů a žen z jeho vlasti, na rozdíl od

  mnoha lidí tady v Danelawu, neměla vlasy tak světlé, že

  v poledním slunci vypadaly skoro až bílé. Ne, byly ohnivě

  červené a zářivé, a když na ně nedopadaly sluneční

  paprsky, temně rudé jako krev. Nosila je rozpuštěné, takže

  jí volně splývaly po zádech, nebo – za horkého dne

  – spletené do dvou silných copů omotaných kolem hla-

  vy. Ty vlasy, usoudil, určitě podědila po matce z toho západního

  ostrova jménem Irsko. Před několika lety navštívil

  Dublin, aby nakoupil otroky a prodal mořskou slonovinu,

  kožešiny, paroží a mísy a sošky z mastku. Doslechl

  se, že Irové se kříží jako psi a výsledkem je často tohle

  výrazné, syté zbarvení. Její oči měly také nezvyklou barvu,

  zvláštně zelenou, odstín, kterého si v Irsku nevšiml

  a který mu připomínal vlhký mech. Nemusel se dívat

  do naleštěného stříbrného talíře, aby zjistil, že jeho oči,

  stejně jako oči většiny jeho krajanů, jsou blankytně modré,

  když má dobrou náladu, a temně modré jako vody

  v osloském zálivu, když se zlobí. Jeho matka Helgi mu

  řekla – k jeho velkým rozpakům –, že modrý odstín jeho

  očí je něžný a teplý jako barva drozdího vajíčka.

  Zarabeth byla vysoká, na ženu možná až příliš, ale on

  měl statnou postavu a pořád ještě ji o půl stopy převyšoval,

  takže mu to nevadilo. Jeho první žena Dalla byla malá

  a sahala mu jen k ramenům, a když ji objímal, měl mnohokrát

  pocit, že drží v náručí dítě, ne ženu, ne manželku.

  Na chvilku se mu podařilo dostat k Zarabeth blíž

  a všiml si, že má pleť bílou a dokonalou jako vrstva čerstvého

  horského sněhu – až na ty dva dolíčky, které se jí

  při úsměvu objevily ve tvářích. Ten úsměv ho okouzlil,

  hned jak ho spatřil. Samozřejmě, pomyslel si, ta dívka

  nepochází z rodu Vikingů, ale nevadilo mu to.

  Ne, Zarabeth nebyla nejkrásnější ženou, jakou kdy

  spatřil, ale chtěl ji víc než kteroukoli předtím. Představil

  si, že se s ní miluje, že vniká hluboko do jejího těla

  a stříká do ní své sémě, ale také si představil, jak si s ní

  povídá a svěřuje jí své sny a plány. Představil si, že s ní

  pluje do Hedeby, toho obchodního přístavu na jihu, který

  leží v zátoce řeky Schlei, jež ústí přímo do Baltu.

  A dál za Hedeby, skrz malé ostrůvky, kde se rozkládá

  drsný spodní výběžek Švédska a cesta tam trvá dva dny.

  Představil, že plují Velkou úžinou, která se na jihu ote-

  vírá do Baltského moře, a potom zahnou do vnitrozemí

  na řeku Dvinu, jež pokračuje k hornímu Dněpru a do

  Kyjeva. Možná by ji mohl dokonce vzít za Kyjev, do toho

  zlatého města u Černého moře, které Vikingové nazývají

  Miklagard, a do dalších, jako je Konstantinopol.

  A potom, zničehonic, stejně zřetelně, před sebou viděl

  jejich děti, děvčátka se zářivě rudými vlasy a chlapce

  s jeho hustou světlou kšticí. Zvláštní, ale představil si

  kloučka s očima zelenýma jako vlhký mech.

  Jemu, Magnusi Haraldssonovi, bylo dvacet pět let

  a byl druhým synem knížete Haralda. Sídlil na statku

  s názvem Malek, který podědil po svém dědečkovi. Půda

  zde byla úrodná, na rozdíl od většiny skalnaté, neobdělávatelné

  země v jižním Norsku, a dávala slušnou úrodu

  ječmene, pšenice a žita. Magnus byl také obchodník,

  tu a tam velice šikovný obchodník, jak mu láskyplně říkal

  otec, a měl vlastní loď, krásný a rychlý Mořský vítr.

  Od poslední obchodní cesty vlastnil také tucet otroků

  a pracovalo pro něj mnoho jarlů – svobodných občanů

  – na oplátku za malé pozemky, kde pěstovali plodiny

  pro svou rodinu. Mnozí z těchto jarlů byli jeho přátelé,

  a nejenže se s ním plavili za obchodem, ale i oni s sebou

  vozili zboží na prodej.

  Magnus se v sedmnácti letech oženil – sňatek domluvili

  rodiče – a narodil se mu syn Egill, kterému teď bylo

  osm let. Jeho žena Dalla, sama skoro ještě dítě, zemřela

  dva roky po synově narození. Truchlil po ní, jak by

  truchlil po ztraceném druhovi z dětství, a jak léta plynula

  a on se těšil s mnoha různými ženami, usoudil, že další

  manželku ani víc dětí nepotřebuje. Ženaté muže považoval

  za slabochy i přesto, že trávili čtyři měsíce v roce

  na loupežných výpravách. Teď, zčistajasna, začínal uvažovat

  jinak. Uvědomil si, že jeho současná milenka Cyra

  ho už nebaví, přestože se chovala mile, přinejmenším

  když byla s ním, a v posteli uměla neuvěřitelné věci.

  Jak se ale teď díval na Zarabeth, blesklo mu hlavou,

  že má syna, který teď potřebuje matku. Dokonce k sobě

  byl natolik upřímný, aby si přiznal, že o Egilla jde až

  v druhé řadě.

  Chce ji a dostane ji.

  Když se Zarabeth náhle rozesmála, Magnus se na ni

  podíval. Smála se zvonivě a upřímně. Jakmile spatřil ten

  úsměv, dolíčky a bílé zuby, byl ztracen. Všiml si, že se

  jí při smíchu lehce pohupují ňadra. Její smích ho hřál

  u srdce, pohyb ňader ho vzrušoval, měl chuť přehodit si

  ji přes rameno, odnést ji hluboko do lesa a zmocnit se jí

  pod svěšenými větvemi mohutných jedlí.

  Protože její nevlastní otec Olav Ješita byl bohatý,

  Magnus věděl, že cena Zarabeth-nevěsty bude bezpochyby

  vysoká, vyšší, než si většina mužů může dovolit.

  Ale on ji zaplatí, přestože Olavem Ješitou, známým

  mnoha vikinským obchodníkům jako Olav Podvodník,

  pohrdal. Ten muž si potrpěl na okázalá gesta a oslňoval

  své okolí náhlými záchvaty štědrosti, ale vzápětí na tytéž

  lidi bezdůvodně zanevřel a šidil je v drobnostech.

  Nebylo s ním snadné vyjít a měl příšerné chování, byl

  arogantní, nicméně malicherný, bodrý, přesto zákeřný.

  Magnus přemítal, jak asi se svou nevlastní dcerou zachází.

  Nevěřil tomu, že dobře.

  Nejdřív, usoudil, se s tou dívkou musí setkat. Její

  jméno – Zarabeth – se mu špatně vyslovovalo. Znělo cizokrajně

  a bylo vzrušující a tajemné stejně jako ona. Od

  chvíle, kdy ji před dvěma dny poprvé spatřil, byl jako

  vyměněný, držel se zpátky, díval se na ni jako zamilované

  vlčí mládě a cítil, že se nekontroluje, což u něj nebylo

  zvykem. Ten náhlý strach, ten nečekaný nedostatek

  sebedůvěry, ho zaskočil a rozladil. Koneckonců, je to

  jen ženská – podřídí se muži a bude plnit jeho příkazy,

  aby šla po správné cestě. Jenže on se zatím doprostřed té

  cesty nepostavil. Ta změť emocí, které v něm vyvolala,

  ho znervózňovala. Ale současně v něm ta dívka probudila

  ochranitelský pocit a něhu. Potom zahlédl v jejích

  zelených očích záblesk, který ho málem rozesmál, protože

  měla nezbedné myšlenky, a on je chtěl znát. Navíc

  v hloubi duše věděl, že by ho ty myšlenky pobavily a rozesmály.

  Zarabeth ho mátla, a on z toho měl radost.

  A znovu si řekl, že je to jen ženská, že bude rozhodovat

  jeho vůle a že Zarabeth mu bude brzy náležet. Její

  smích bude patřit jen jemu. To pohupování ňader bude

  vzrušovat jen jeho. Je Magnus Haraldsson, pán usedlosti,

  obchodník, majitel spolehlivé kupecké lodi a dvanácti

  otroků. Přestavil si ji na svém statku, jak vede domácnost.

  Malek jí bude připadat nádherný, Gravacké údolí

  úchvatné. Nebude se cítit osamělá, protože jeho rodiče

  a starší bratr žijí nedaleko a Malek leží pouhý den plavby

  od Kaupangu, obchodního města na západním pobřeží

  Norska, směrem do vnitrozemí od osloského zálivu.

  Všiml si, že Zarabeth odchází, a rychle se napřímil od

  zárubně dveří, o niž se celou dobu opíral. Viděl, že vzala

  za ruku malou holčičku, která stála vedle ní. Zarabeth

  se sklonila, tiše jí něco říkala a doprovázela to zvláštními

  gesty. Potom se narovnala, s úsměvem se rozloučila

  s lidmi, s nimiž si předtím povídala, a opustila náměstí,

  na němž se nacházela městská studna. Sledoval, jak půvabně

  kráčí kolem kaluží bahna a hromad odpadků, odhání

  hmyz, který poletoval kolem, a její nádherné rudé

  vlasy pableskují v odpoledním slunci jako oheň. Byla

  štíhlá, ale on věděl, že pod lehkými vlněnými šaty bude

  mít hebký, pevný zadeček, a zatoužil se ho dotknout.

  Potom se zamračil. Zarabeth nebyla mladá. Ne, bylo

  jí přinejmenším osmnáct a v jejím věku už byly ženy

  většinou vdané a měly děti. Ale Zarabeth, nevlastní dcera

  Olava Ješity, ne. Chce za ni nevlastní otec příliš vysokou

  cenu? Proč se ještě neprovdala? Je zlá? Že by ji

  špatně odhadl?

  Žena může mnohokrát odmítnout nápadníka. Možná

  jí to Olav Ješita dovolil a ona prostě ještě nepotkala muže,

  který by jí padl do oka.

  Magnus se usmál. Jeho chtít bude, nepochyboval

  o tom. Postará se o to.

  Viděl, že zastavila v Coppergate, v ulici tesařů, a povídá

  s místním zlatníkem, mužem, jehož otec a děd navrhovali

  nádherné náramky a prsteny s jantarem z Baltu

  a gagátem z Whitby, zasazeným do ryzího stříbra a zlata.

  Opět se dala do pohybu a tentokrát kráčela rychleji.

  Magnus věděl, že Zarabeth míří domů, do pohodlného

  domu se stěnami ze silných dubových fošen a střechou

  z dřevěných šindelů, který se nacházel kousek od Coppergate.

  Všechny domy tady v Yorku stály blízko sebe

  a mezi nimi se klikatily tmavé, páchnoucí a často nebezpečné

  uličky. Olavův domů byl větší než většina ostatních,

  přesto v úzkých uličkách po obou jeho stranách

  panovala tma.

  Magnus se na okamžik zastavil a upravil si plášť z vlčí

  kožešiny. Bezděčně se dotkl tepané zlaté spony na rameni,

  kterou vloni v Birce vyměnil za tři vydří kůže. Byl začátek

  dubna, ale v Yorku ten den foukal ostrý vítr a on byl

  šťastný, že má kožešinový plášť. Slunce, zakryté šedivými

  mraky, nehřálo. Ve skutečnosti nebyla zima. Magnus věděl,

  že je to jen nejistota, pocit, který ho zaskočil a uvedl

  do rozpaků, protože byl koneckonců nejen bohatým farmářem

  a kupcem, ale synem knížete, vůdcem, jarlem vychovaným

  k tomu, aby vládl a rozkazoval.

  Tu nejistotu v něm vyvolala obyčejná žena se zvláštním

  jménem, neobvyklou barvou vlasů, smíchem, jenž

  ho uvnitř hřál, a ňadry, která ho vzrušovala, že byl tvrdší

  než stěžeň jeho veslice. Znechucený sám sebou ze sebe

  strhl kožešinový plášť a vrátil se na svou loď jménem

  Mořský vítr………………………………………………..

 • Autor: Coulter, Catherine
  Překladatel: Brožová, Eva
  Název: Čas slunečního svitu
  Původní název: Season of the Sun
  Žánr: | Rozebráno - již nebude skladem
  Vazba: vázaná
  Formát:120.00 x 195.00 mm
  Počet stran: 376
  Vydání: 1.
  Datum vydání: 16.11.2011
 •  

  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.