Autoři

Série

Hon na manžela

od
Cartland, Barbara
 • Ovdovělý plukovník Maldon není schopen postarat se o své tři mladičké dcery, a tak je nejstarší z nich, Andrina, nucena převzít péči o domácnost i o své sestry. Navíc plukovník téměř celé rodinné jmění prohraje v hazardu a budoucnost jeho dcer je ohrožena. Aby se mohly vdát, musí být uvedeny do společnosti, a tak se Andrina vydává do Londýna za dávným otcovým přítelem s prosbou o pomoc. Tam je však přijata zatrpklým vévodovým synem, kterého jen stěží přiměje poskytnout pomoc. Obě mladší sestry se úspěšně provdají a Andrina během doby zjistí příčinu zahořklosti svého ochránce, jinak velmi šlechetného člověka, a zamiluje se do něj. Její cit je opětován - a dojde i na svatbu z upřímné oboustranné lásky.

 • 1

  1816

  Ten problém jsem vyřešila!“

  Dveře ranního salonku se rozlétly a vzápětí veselý,

  zpěvavý hlas pokračoval: „Probděla jsem celou noc

  a přemýšlela – a teď konečně přesně vím, co musíme

  udělat!“

  Její bouřlivý vpád do místnosti měl za následek, že

  dvě mladé ženy sedící u stolu se k ní rázem otočily a dva

  páry očí se dychtivě vpily do jejích zraků.

  „K čemu ses rozhodla? Pověz nám to, Andrino, rychle,

  hoříme zvědavostí!“

  Andrina zvolna přišla do středu pokoje a usedla do

  čela stolu.

  Při pohledu na tyto tři sestry nebylo snadné představit

  si, že by se někde jinde na světě našly tři dívky, každá

  tak mimořádně krásná, a zároveň úplně jiná.

  Nejstarší Andrina nepůsobila tak oslnivě jako druhé

  dvě.

  Její druhá sestra Cheryl byla v osmnácti letech a šesti

  měsících tak rozkošná, že už jen pohled na ni bral

  většině lidí dech a nedostávalo se jim slov.

  Zlatovláska, jejíž vlasy barvou připomínaly dozrávající

  obilí, měla modré oči – průzračně modré v odstínu

  modři drozdího vejce – a při pohledu na její růžovobí-

  lou pokožku se těm, kdo se na ni dívali, neodbytně vybavila

  představa jahod se šlehačkou.

  A její postava! Štíhlá, elegantní a vznosná.

  Její mladší sestra Sharon zdědila po svém otci tmavé

  vlasy. S nimi dokonale ladila bledě růžová pleť připomínající

  květy magnolie a oči, které jako by měnily

  barvu – od modré do nafialovělé.

  Plukovník Maldon ustavičně tvrdil, že v rodokmenu

  rodiny Maldonových se kdysi musel vyskytnout nějaký

  prapředek se španělskou krví. Ale ať už se mu Sharon

  podobala či ne, byla nádherná, a navíc nejchytřejší

  a nejveselejší ze všech tří sester.

  Všechno jí připadalo zábavné a byla neukojitelně

  zvědavá na život, lidi a svět. Toužila po společenském

  rozruchu, o němž čítala v časopisech pro dámy a občas

  i v serióznějším tisku – Morning Post – který si předplatil

  její otec.

  Andrina by byla vynikla v každé společnosti, v níž by

  se současně nenacházely i její sestry. V jejich přítomnosti

  bylo hned patrné, že se od nich trochu liší, zejména

  barvou vlasů – nebyla ani blondýna, ani černovláska.

  Sama svou hřívu pohrdavě definovala jako „myší“,

  ale matka jí vždycky tvrdila, že mají „barvu stínu, který

  lidé považují za uklidňující a ochranný po žáru slunečních

  paprsků“.

  S barvou vlasů ladily šedé oči, ačkoli někdy přecházely

  do zelena. Sklíčeně si říkala, že k ní příroda mohla

  být laskavější a nadělit jí alespoň rusé vlasy, které by

  s nimi ladily.

  Tyhle údajné nedostatky nahrazoval upřímný a milý

  výraz obličeje, jímž přetrumfla obě sestry.

  Jelikož byla nejstarší, očekávalo se od ní, že bude

  nejšikovnější, a po matčině smrti před pěti lety se jako

  patnáctiletá musela ujmout celé domácnosti.

  Její otec poslední dva roky před smrtí prostonal.

  Cheryl a Sharon byly mladičké, takže kdo jiný se měl

  o všechno postarat? Andrina se rázem stala hostitelkou,

  hospodyní, ošetřovatelkou, učitelkou a děvčetem

  pro všechno.

  Dívky měly guvernantku, která za nimi docházela

  z vesnice.

  Ale to Andrina si zapamatovala a předávala dál vše,

  co ji matka naučila, a bylo na ní, aby Cheryl a Sharon

  vštípila dobré mravy, které paní Maldonová považovala

  za zásadní.

  Děvčata si musela dokonale osvojit pravidla etikety,

  jimiž by se každá mladá dívka měla řídit, a ještě mnoho

  dalších věcí, které by jejich matka určitě od svých dcer

  očekávala.

  S tímhle neměla Andrina velkou práci, nejen z toho

  důvodu, že ji sestry milovaly, ale i proto, že Cheryl

  při své dobrosrdečné povaze souhlasila se vším,

  co jí sestra navrhla, a Sharon byla zase mimořádně

  ctižádostivá.

  A právě Sharon vnukla Andrině myšlenku, kvůli níž

  nejstarší ze sester celou noc nespala, a teď s ní vyrukovala.

  „Rozhodla jsem se okamžitě odjet do Londýna!“

  „Do Londýna?“ zvolala Sharon. „Ale z jakého důvodu?

  A proč ty?“

  „Povím vám to.“ Andrina si nalila do hrnku trochu

  kávy z konvice stojící před ní na stole a vzápětí pokračovala:

  „Celou noc jsem přemýšlela o tom, cos mi včera

  večer řekla, Sharon.“

  „Řekla jsem,“ přerušila ji Sharon, „že když ty dvě

  slečny Gunningové mohly vzít Londýn útokem, dokázaly

  bychom to i my tři!“

  „A taky ses zmínila,“ vmísila se do hovoru Cheryl,

  „že já jsem podle tebe půvabnější než Elizabeth Gunningová,

  a že Andrina je hodně podobná Marii.“

  „Ano, a za tím si stojím,“ přitakala Sharon. „Ale já –“

  „A právě o tomhle jsem přemýšlela,“ nenechala ji

  domluvit Andrina. „Máš naprostou pravdu, obě jste

  krásné, mnohem hezčí než já, ale já jsem se o vás měla

  postarat už mnohem dřív.“

  Po krátké pauze dodala: „Teď se soustřeďme na fakta.

  Z toho, co nám otec zanechal, tady nebudeme moci

  žít v pohodlí, nemluvě už o přepychu.“

  „Jak přesně si stojíme?“ zajímalo Sharon.

  Andrina se zhluboka nadechla.

  „Máme něco kolem dvou set liber ročně!“ odpověděla.

  „Sice vlastníme dům, ale ten zoufale volá po opravách,

  a je mi jasné, že máme-li mít na jídlo a ošacení,

  nemůžeme si při tomhle příjmu dovolit víc než jednoho

  koně.“

  Sestry mlčely, jen s obavami hleděly na Andrinu

  a naslouchaly jejím dalším slovům.

  „Při tom nočním zoufalém přemýšlení jsem nakonec

  dospěla k řešení.“

  „K jakému?“ vyhrkla Sharon. „Povídej, nenapínej

  nás!“

  „Rozjedu se do Londýna a navštívím vévodu.“

  „Vévodu?“ vydechly jednohlasně sestry. „Jakého vévodu?

  Neměly jsme ponětí, že nějakého známe!“

  „Nikdy jsme ho neviděly,“ vysvětlila jim Andrina,

  „ale od tatínka vím, že to byl nějaký hodně vzdálený

  příbuzný, a navíc mi byl za kmotra.“

  „Nezdá se, že by to byl dobrý kmotr,“ prohlásila sžíravě

  Sharon. „Pokud vím, nikdy ti neposlal dárek.

  „Máš pravdu, nikdy mi nevěnoval sebeméně pozornosti,“

  souhlasila Andrina, „a proto je nejvyšší čas, aby

  to napravil.“

  „Kdo to vlastně je?“ zajímalo Cheryl.

  „Vévoda z Broxbourne,“ dostala odpověď. „Už musí

  být velmi starý, ale tatínek ho měl moc rád. V mládí

  jezdíval k vévodovi s otcem. Jednou mi dokonce vylíčil,

  jak vypadá ten jeho skvostný, významný dům.“

  „Proč se stal tvým kmotrem?“ vyzvídala Cheryl.

  Andrina se usmála.

  „Nejsem si jistá, ale domnívám se, že v tom měla prsty

  maminka. Přece si vzpomínáš, jak si vždycky přála,

  abychom se dostaly mezi ty – jak jim říkala – ‚prima

  lidi‘, a jak ona spolu s naším otcem patřili ke společenské

  smetánce – dokud otec hazardní hrou o všechno nepřišel.“

  „Jak mohl být tak hloupý?“ rozčilila se Sharon.

  „Na to se často ptával sám sebe,“ povzdechla si Andrina.

  „Vždycky si to trpce vyčítal a styděl se, že takhle

  neuváženě promrhal své dědictví. Ale podle mě, když

  všichni ti pánové, otcovi známí a přátelé, byli vášniví

  hráči v londýnských klubech, jemu, tak veselému

  a hezkému člověku, bylo trapné se k nim nepřipojit.“

  „Chápu, že hazardu nedovedl odolat za svobodna,“

  ozvala se Sharon, „avšak jak to, že ho maminka nedokázala

  udržet na uzdě?“

  „Snažila se o to,“ poučila ji Andrina, „ale jednou mi

  řekla, že byla tak mladá a bezstarostná, a jak samy víte,

  manžela zbožňovala a vždycky si přála jeho štěstí.“

  „Zato my to štěstí teď nemáme,“ zamumlala Sharon.

  „Ano, já vím,“ souhlasila Andrina, „a proto mám

  v úmyslu navštívit vévodu a trvat na tom, že pro nás

  musí něco udělat.“

  „A jak to chceš provést?“ vyhrkla Cheryl.

  „To ještě nevím,“ přiznala Andrina. „Možná se v něm

  probudí svědomí, až si uvědomí, že zanedbával nejen

  našeho otce jako svého přítele a současně příbuzného,

  nýbrž i nás všechny celá ta léta, co jsme se nastěhovali

  do tohoto domu.“

  „Tatínek se jednou vyjádřil, že bohatí nepotřebují

  chudáky vysedávající před branou jejich domu,“ vzpomněla

  si Sharon.

  „Tohle zřejmě platí i pro toho vévodu,“ prohlásila

  Andrina, „a já teď hodlám dát Jeho Výsosti najevo, že

  to nejmenší, co může udělat, je uvést nás do společnosti

  a vám oběma pomoci najít manžely.“

  „Manžely?“ vyjekla Cheryl.

  „Samozřejmě. Proč byste jinak měly jezdit do Londýna?“

  podivila se nejstarší ze sester.

  „Jistě, máš naprostou pravdu,“ zvolala Sharon. „Přesně

  takhle to provedly sestry Gunningovy. Elizabeth se

  pak provdala za vévodu – vlastně za dva vévody – aMaria

  si vzala hraběte.“

  Tenhle příběh vždycky patřil k Andrininým oblíbeným.

  Ty dvě zoufale chudičké sestry přijely v roce 1751 se

  svou matkou z Irska a vzaly londýnskou smetánku útokem.

  Psali o nich v novinách, v časopisech se o nich

  objevily pochvalné ódy:

  Zářivě éterické! Jedinečný pár!

  Skromné, krásné, kvetoucí, hodné.

 • Autor: Cartland, Barbara
  Překladatel: Lexová, Věnceslava
  Název: Hon na manžela
  Původní název: The Husband Hunters
  Žánr: | Rozebráno - již nebude skladem
  ISBN: 978-80-7384-337-3
  Vazba: vázaná
  Formát:120.00 x 195.00 mm
  Počet stran: 192
  Vydání: 1.
  Datum vydání: 23.2.2011
 •  

  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.