Autoři

Série

Hlavolam lásky

od
Cartland, Barbara
 • Pařížské jaro, plné příslibů, uvítá osmnáctiletou Monu na prahu života. Přímo z kláštera, kde byla vychována, odjíždí do Londýna, kde se ocitne přímo ve víru nejbohatší a nejzábavnější společnosti. Její falešné pozlátko ji však brzy unaví, a tak se provdá za spolehlivého, hodného Petera. Jaké je však její zděšení, když zjistí, že Alec, jeho protřelý bratr, je právě tím mužem, s nímž prožila neuvěřitelnou noc. Toto krátké dobrodružství jí však stále nedává spát. A síla bouřlivých emocí překvapí i ji samotnou. Dokáže mladá dívka odolat obtížím a pokušení zkušeného svůdce i vlastní nově nabyté svobody? Zdá se, že Monu její krása a vtip vedou  pouze do neštěstí. Ve sporu mezi rozumem a citem, mezi hříchem a nevinností, dojde ke dramatickému konfliktu plnému překvapivých zvratů, během nichž Mona postupně rozluští tajemství svého srdce. Ale autorka Barbara Cartland je mistryní happyendů, takže se na šťastný konec můžete těšit i tentokrát. Ale pozor: Svatba to tentokrát není!

 • 1

  Byl začátek dubna, jeden z těch prvních jarních dní,

  kdy se zdá, že i sám vzduch se třpytí ve slunečním

  světle. Nová zeleň na stromech zářila stejně průzračně

  jako moře časně ráno nebo jako hbitý potůček, bublající

  mezi skalami a kopci. Jemný větřík ševelil o dobrodružstvích.

  Vzrušení, očekávání – vše se chvělo v touze

  po odhalení. Opojná atmosféra, rozechvěle slibující

  úžasně vzrušující chvíle, působila jako opona, když se

  pomalu zvedá v očekávání dramatu.

  Paříži vládla atmosféra plná vzruchu a shonu, neboť

  se převlékala a přebarvila, aby oslavila odchod tuhé zimy.

  Otevírala dveře a okna novému návštěvníkovi příslibem

  zlatých dní.

  S očekáváním se ohlížela po svých dětech a obdivovatelích,

  těšila se na nové myšlenky, objevené ideály,

  čerstvé naděje a oživené touhy a slibovala mladé jarní

  lásky, které přinesou tisíce pletek a romancí.

  Chodci pospíchali křivolakými uličkami, po řece

  pluly bachraté bárky, a dokonce i povýšení policisté

  vypadali, jako by i oni pocítili gaieté de coeur – radost

  v srdci s prvními zářivými paprsky bledého slunce,

  které se stydlivě objevily – jako když se mladá dívka

  poprvé objeví ve společnosti.

  Na bulvárech prodavači květin zaplnili své stánky

  žlutým zlatem: narcisy, které rostou tam, kde bohyně

  Persefona klade své bosé nohy při návratu z chmurné

  podzemní říše, v níž jsme truchlili během jejího uvěznění

  v chladných a temných zimních dnech, jak nám

  vyprávějí legendy.

  Za pařížskými zahradami a Boulogneským lesíkem

  se zelenajícími se stromy a jiskřivými prameny se na

  úbočí kopce rozkládá malebná vesnička St. Cloud.

  Svažuje se zvolna dolů k řece, jejíž rychlé vody se malebně

  vinou až ke klášteru Sacré Coeur. Tmavé hábity

  jeptišek už po celé věky vrhaly chmurné stíny na jeho

  budovy z šedivého kamene s vysokými vitrážovými

  okny a tesanými růžicemi. Obklopují ho zahrady se záplavou

  zeleně mezi dlážděnými cestičkami, s rozlehlými,

  zelenými trávníky obklopenými tisy, v jejichž temně

  zelených hloubkách nerušeně odpočívala dávná

  tajemství.

  Ale v tomto století nádvoří ožilo mladistvým smíchem

  a spěšným zvukem lehkých kroků, příliš netrpělivých,

  se spontaneitou mládí, na každém kroku očekávajícího,

  že se k němu zvolna přiloudá dobrodružství.

  Nechat život bezcílně plynout a tiše čekat, až se sláva

  sama přiblíží na dosah ruky. Dlouhé místnosti, plné

  dychtivých postav podobných vílám, které neúnavně

  pobíhaly sem a tam, zpívaly a pokřikovaly z čiré joie

  de vivre, radosti ze života. Dubové schodiště, jež poznalo

  jemný krok královen i neviditelné hrozby vrahů,

  unikajících spravedlnosti, teď zakoušelo neodolatelný

  klapot nožek, přeskakujících poslední tři schody. Dokonce

  i příšeří kaple, s dlaždicemi oblýskanými koleny

  nespočetných poutníků, naplněné tichou nádherou pravé

  zbožnosti, nyní ožilo nepokojné, nedospělé…

  Jeptišky milovaly své žačky, dívky všech možných národností

  mezi třináctým a osmnáctým rokem věku, mezi

  nimiž však přece jen převažovaly Angličanky.

  „Těžký úkol, ale jak inspirativní!“ říkával jim často

  Monsieur le Curé, „skutečné poslání od našeho dobrého

  Boha.“

  Dnešek byl posledním dnem velikonočního semestru,

  a stovky dívek, naplněné vzrušeným očekáváním,

  si právě chvatně balily svá zavazadla. Překotně štěbetaly

  jedna přes druhou, plánovaly si návštěvy, setkání

  a večírky na celé čtyři týdny nadcházejících prázdnin.

  Chvatně si zapisovaly adresy, domlouvaly schůzky

  a rozdávaly pozvání se vší radostnou bezstarostností

  nezkrotného mládí, dosud nedotčeného realitou a plného

  neposkvrněných ideálů.

  V jedné z opuštěných tříd stála dívka a upřeně hleděla

  na vyprázdněnou lavici, nyní zbavenou všech osobních

  předmětů. Na otevřené desce bylo vidět nahrubo

  vyryté iniciály MV, umělecky vyplněné zlatavou barvou

  a červeným inkoustem.

  Mona Vivienová byla oslnivě krásná, podobná typům,

  které tolik miloval Botticelli. Dokonalou jemnost

  rysů podtrhovala záplava jemných tmavých vlasů, jež

  v určitém světle hrály až do modra, jak bývají často popisovány

  hrdinky románů červené knihovny. Oči měla

  neobyčejně tmavé, a pokud ji něco citově zaujalo, objevily

  se v nich bezedné hloubky jako na neprobádaném

  moři. Štíhlou, neobyčejně ladnou postavou i dokonalým

  držením těla připomínala jednu z oněch benátských

  krásek ze 17. století, vyznačujících se nenapodobitelnou

  vznosností a lehkým pohybem. V klidu její tvář působila,

  jako by právě vystoupila z jednoho z výklenků

  v kapli a pouze odhodila svatozář a naškrobené roucho.

  Působila takřka jako světice, ale jen do chvíle, dokud se

  nezasmála. Pak iluze zmizela, oválný obličej se rozzářil

  dvěma dolíčky, v očích se jí rozsvítily jiskřičky a úsměv

  prozradil zemitý smysl pro humor.

  Její štěstí však zatím nemohlo završit, protože se dosud

  nikdy nepřiblížila ke skutečnému životu. Měla sice

  živou představivost, jež v ní povzbuzovala víru ve svět,

  ale zároveň v ní vybudovala jakousi magickou zeď. Její

  zkušenost zatím tvořilo pouze náboženství, smíšené

  s idealismem pohádkového světa, který nacházel stopy

  nesmrtelnosti v každém kameni a v šumění každého

  potoka slyšel hudbu tisíce nebeských hlasů. To vše jí

  bránilo dotknout se reality.

  Dnes však byla Mona zadumaná. V mysli se jí svářil

  smutek s očekáváním. Byly to poslední hodiny, které

  měla prožít podobná motýlí kukle. Zítra, až se rachotivý

  školní autobus dýchavičně vydá směrem k Paříži, už

  jako dokončený motýl vyrazí do světa, vstříc slunci

  i dešti, tentokrát už bez úkrytu za svou zdí. Když ji do

  kláštera před pěti lety přivedli jako malé, poněkud

  stydlivé třináctileté děvčátko, připadalo jí zde všechno

  cizí. Teď, když klášter opouštěla jako jedno z jeho dětí,

  milovala jej jako svůj druhý domov. Ba dokonce víc,

  jako svůj skutečný domov, neboť Anglii už nenavštívila

  mnoho let.

  Lady Vivienová zařídila, že Mona vždy o prázdninách

  pobývala s guvernantkou a se svou starou služebnou

  Annette na cestách. Procestovaly mnoho krásných

  zemí – pobývaly v Provenci, v Normandii i v Bretani,

  v hornatých vesničkách v Itálii i mezi úrodnými vinicemi

  Španělska. Především však Mona vždy trávila nejméně

  týden u své babičky, vévodkyně z Templedonu,

  která vlastnila vilu poblíž Florencie. Všechno to cestování

  v Moně jen dál povzbudilo lásku ke všemu krásnému

  i ke všem druhům umění. Vévodkyně ji rovněž

  poučila o umění se oblékat a s potěšením své vnučce

  pomáhala vybírat jemné italské hedvábí a ručně tkané

  brokáty, jež tak lichotily její neobvyklé kráse.

  Se svou inteligencí a vzděláním byla Mona podivuhodně

  připravená vstoupit do světa, ale její ideály

  v něm nemohly mít dlouhého trvání. Na to byly příliš

  vznešené, příliš dětinské, příliš čisté. Vyrostla v prostředí

  tichého kláštera, opečovávaná a hýčkaná lidmi,

  kteří ji milovali. V lidstvu tak spatřovala ty nejúžasnější

  schopnosti, jež se však ani při nejvyšším úsilí nemohly

  měřit s vrcholem dokonalosti, již od něj požadovala.

  Mona s klapnutím zavřela lavici a přistoupila k oknu.

  Pohlédla na zelené trávníky a hřiště, mezi nimiž se

  pod úbočím St. Cloud vinula řeka jako stříbrná stuha.

  Myslela na generace žen, které se zde uzavřely před

  světem, jen s vyhlídkou na zdejší velebný klid, a jež

  poznaly jen tichou krásu božího díla. Nikdy nezaslechly

  ani nezažily volání krve či pozlátko slávy, ani spěch,

  chvějivé štěstí či omamující náklonnost. Nepocítily

  smutek a hanbu porážky, zdrcující žal či neutišitelnou

  a zoufalou lásku.

  Jejich světu vládly klid a vyrovnanost, ale ten druhý

  svět tam venku si přál být dobyt. Proč tedy odolávat jeho

  volání?

  Náhle na ni padla tíha budoucnosti. Co asi skrývají

  všechny ty roky, které na ni čekají? Roky, podobné

  dlouhé bílé cestě, vedoucí tolika různými kraji, než dospěje

  do mlhy znamenající smrt – cesty dlouhé desítky

  let, po níž může dojít až k vrcholkům vysokých hor,

  majestátních a nádherných, ale která ji také může svést

  do vábivě zelených močálů a mokřin, jež číhají kolem.

  Dveře třídy se hlučně rozlétly a dovnitř s chvatem

  vpadla hezká dívka.

  „Mono, drahoušku,“ vykřikla, „všude tě hledám!“

  Vyskočila na lavici a usadila se na ní s nohama

  opřenýma o židli. Sally Cuttsová si nikdy nesedala

  způsobem, jaký volí ostatní lidé. Buď nejistě balancovala

  na židli nakloněné dozadu, nebo ji použila jako

  opěradlo a sama se uvelebila v nějaké neobvyklé pozici

  na zemi. Byla Američanka, jak prozrazoval její přízvuk

  navzdory vytrvalé snaze jeptišek ji jej zbavit, se

  slámově plavými vlasy, které nikdy neměla pořádně

  učesané, pihovatým nosíkem, nezbednýma zelenýma

  očima s dlouhými tmavými řasami a s pusou jako růžové

  poupě, což z ní dohromady tvořilo neobyčejně

  působivý zjev.

  Sally se nějakým způsobem pokaždé dostala do potíží.

  Neustále prováděla nějaké rošťáctví, ale vždy se

  z něj natolik očividně těšila, že se na ni nikdo nemohl

  dlouho zlobit. Měla v sobě tolik vervy, že ji nešlo vtěsnat

  do předpisů o slušném chování.

  Její rodiče byli nesmírně bohatí lidé a neuvěřitelně

  svou dceru rozmazlovali, ale Sally měla naštěstí od přírody

  opravdu dobrou povahu, že ji ani jejich přílišná

  shovívavost nedokázala zničit.

  Jakkoliv se to zdálo nepravděpodobné, mezi Monou

  a Sally se vytvořilo pevné přátelství a takřka se nedaly

  odloučit. Mona, ačkoliv byla z obou tou tišší a klidnější,

  se pod Sallyiným vedením dala často zlákat k nějakým

  vylomeninám. Zároveň však zůstávala jediným

  člověkem, který dokázal svou přítelkyni oblomit, aby

  ve svých kouscích nezašla příliš daleko, a často jí zabránila

  dohnat její eskapády do extrému.

  „Sally,“ obrátila se Mona k přítelkyni, „tobě není líto,

  že odjíždíme?“

  „Trochu ano,“ odvětila Sally, „ale už se těším, až odtud

  vyjdu a začnu chodit na všechny ty bály a večírky……………………………

 • Autor: Cartland, Barbara
  Překladatel: Selementová, Zuzana
  Název: Hlavolam lásky
  Původní název: Jig - Saw
  Žánr: | Rozebráno - již nebude skladem
  ISBN: 978-80-7384-516-2
  Vazba: vázaná
  Formát:120.00 x 195.00 mm
  Počet stran: 240
  Vydání: 1.
  Datum vydání: 25.4.2012
 •  

  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.