Autoři

Série

Čarodějka z Belmairu

od
Small, Bertrice
 • Cinnia, dcera krále Belmairu a čarodějka, touží po jediném – vládnout v otcově říši jako jediná panovnice. Ale Velký drak Nidhug tomu nepřeje a vládu vloží do rukou mocného čaroděje z jiného světa, Dillona, Lařina syna. Tradice velí, že se musí Cinniu vzít za ženu, s čímž oba souhlasí. Dillon objevuje, že nový svět je krásný, záhadný a svůdný, jako jeho ženy. Brzy však musí řešit obtížný úkol – už léta se na Belmairu ztrácejí ženy a situace začíná být kritická.

 • SVĚT HETAR

  Kniha 4

   

  PROLOG

  Dny starého krále Belmairu se krátily. Cítil to, a jelikož

  žil přes osm set let, nepřipadalo mu to jako nějaká mimořádná

  záležitost. Opouštěl však tento svět v ještě bídnějším

  stavu, než v jakém ho zdědil. Věděl, co je třeba udělat,

  ale nikdy se k tomu nedokázal tak docela přimět. Nyní však,

  když už nezbýval skoro žádný purpurový písek ve velikých

  přesýpacích hodinách, které stály v králově komnatě a představovaly

  jeho život, věděl, že musí jednat dřív, než bude pozdě.

  Pokud už pozdě není.

  „Pošli pro saň,“ řekl král vrchnímu lokaji, který stál vedle

  jeho trůnu.

  „Pošli pro saň!“ oznámil vrchní lokaj druhému lokaji, který

  ten rozkaz opakoval třetímu lokaji a tak dále, až příkaz

  dorazil k poslednímu lokaji v řadě uvnitř komnaty.

  Poslední lokaj otevřel dveře a zavolal: „Pošlete pro saň!“

  A pak všichni mlčky čekali. Po nějaké době vběhl do

  místnosti až ke královskému trůnu jeden ze sloužících saně,

  oblečený v bronzovo-zlaté livreji.

  „Má paní spí, Veličenstvo. Potrvá nějaký čas, než ji probudíme,

  neboť už je to dlouho, co jsi ji naposled žádal o radu,“

  řekl sluha.

  „Jsi sluha první kategorie?“ zeptal se král.

  „To zajisté jsem!“ ujistil krále sluha. „Má paní by nedovolila,

  aby někdo níže postavený mluvil s Veličenstvem. Ačkoliv

  spí, protokol dodržují všichni a vždycky.“

  „Jak dlouho potrvá, než se probudí?“ chtěl vědět král.

  „Obávám se, že to bude několik dní, Veličenstvo,“ odpověděl

  sluha, přičemž v jeho tónu znělo přesně správné množství

  lítosti. „Spává tvrdě.“

  „Času dost,“ odpověděl přívětivě král. „Pošlete pro mě,

  než přijde.“

  „Samozřejmě, Veličenstvo,“ slíbil dračí sluha a pak se uklonil

  a vycouval z komnaty.

  Přitom ho minula krásná mladá žena, která spěchala ke

  králi. Byla vysoká a štíhlá, půvabná jako mladá vrba. Pleť

  měla bledou jako měsíční světlo, její dlouhé vlasy, které nosila

  rozpuštěné, byly černé jako noc a oči zelené jako jaro.

  Na sobě měla rozevláté roucho z fialkového hedvábí.

  „Poslal jsi pro saň, otče?“ vyzvídala, když vstoupila.

  „Poslal. Už jsem to měl dávno udělat, má milá Cinnie,“

  sdělil král své jediné dceři.

  „Však víš, co řekne,“ odtušila Cinnia. „Už to říkala, ale ty

  jsi nechtěl poslouchat. Vyslechneš ji teď, otče?“

  Král vzdychl. „Teď už mi nezbývá než naslouchat,“ přiznal.

  „Ale dáš na její radu, otče?“ pokračovala Cinnia.

  „Obávám se, že musím,“ broukl král a znovu vzdychl.

  „Můj čas se krátí, dcero. Podívej se na mé hodiny. Musí se

  vybrat následník, který nastoupí po mně. Je povinností saně

  vybrat příštího krále Belmairu, a tvou povinností je provdat

  se za mého následníka.“

  Teď zhluboka vzdychla pro změnu dívka. „Nevím,“ řekla,

  „proč Belmairu nemůže vládnout královna, otče. Jsem stejně

  dobrá čarodějka jako kdekterý mužský čaroděj.“

  Král kývl. „Je pravda, dcero, že máš silné schopnosti, ale

  tradice velí, aby Belmairu vládl král.“

  „Nedá se tradice změnit, otče?“ zeptala se Cinnia vážně.

  „Tradice, dcero, je to, co udržuje v naší společnosti civilizaci,“

  připomněl jí král. „Nezapomínej na naše dějiny, mé

  dítě. Poslední z našich, kteří se postavili tradicím a kteří

  způsobili nespokojenost mezi naším lidem, byli z Belmairu

  vyhnáni. Nechceme přece být jako oni, že ne? Jejich život

  se zkrátil, když odtud odešli, a už jsou pryč tolik staletí, že

  zapomněli vlastní dějiny. Nepamatují si, odkud přišli, a přesto

  se ve své přemrštěné pýše považují za nadřazené všem

  ostatním ve světě, kde žijí. A co hůř, změnili se pramálo.

  Pořád ještě jsou svárliví.“ Víčka mu začala těžknout. Sesul

  se do svého křesla. „Jsem unavený, Cinnie. Teď odejdi,“

  řekl starý král.

  „Není ti nic?“ zeptala se ho úzkostlivě. „Nemám zavolat

  lékaře?“ Její drobná ruka se dotkla jeho čela, aby zjistila,

  jestli otec nemá horečku.

  Zasmál se. „Kdepak, dcero. Nejsem ani nemocný, ani docela

  připravený zemřít. Podívej se na hodiny. Ještě je tam

  dost purpurového písku, abych měl dost času promluvit se

  saní. Setkat se se svým následníkem. Jsem jen starý a unavený.“

  Cinnia přistoupila blíž ke starému králi, sklonila se a políbila

  svraštělou tvář. „Zavolám Samuela a on ti pomůže do

  postele, otče. Král Belmairu by neměl spát na trůně. Ubírá ti

  to na důstojnosti.“

  „Jak je libo, dcero,“ odpověděl. „Jak je libo.“ A gestem

  sukovité staré ruky ji propustil.

   

  Kapitola 1

  Saň konečně otevřela oči. Obrátila se a shledala, že u jejího

  lože stojí sluha a čeká. Zívla a lenivě se protáhla. „Jak

  dlouho jsem spala, Tavey?“ zeptala se sluhy a opět zívla.

  „Něco málo přes sto let, paní,“ odpověděl Tavey. „Král tě

  povolal. Potřebuje tvou radu. Purpurový písek v jeho hodinách

  už skoro dochází.“

  „Hm,“ broukla saň. „To je pro Fflerganta typické,“ řekla.

  „Přes všechny ty bláboly o tradicích nikdy neudělal nic správně

  a včas. Teď, když jsou jeho dny u konce, mě povolá. Radila

  jsem všem králům Belmairu od počátku času, ale nikdy jsem

  neměla co do činění s takovým, jako je tenhle král.“

  „Možná,“ ozval se Tavey, „to tak mělo být, paní. Neříkala

  jsi snad vždycky, že všechno má nějaký důvod?“

  Saň vstala z lůžka. Jmenovala se Nidhug, a kdyby se projevila

  v celé své kráse, byla by vyšší než její hrad. Pro zjednodušení

  používala vlastní kouzlo, aby se netyčila do výše

  větší než dva a půl metru. To jí umožňovalo snadno vstupovat

  do sídla krále Belmairu, jelikož tamní komnaty dosahovaly

  pouze výše tří a půl metru. „Znáš mě moc dobře,“ řekla.

  „Jak dlouho mi sloužíš, Tavey?“

  „Od počátku času, paní,“ odpověděl a na jeho tenkých

  rtech vytanul slaboulinký úsměv.

  „Hm,“ odtušila Nidhug. Protáhla si ruce. „Udržoval jsi mi

  pěkně upravené drápy,“ všimla si. „A šupiny mám docela

  vláčné.“

  „Olejoval jsem je každý týden, paní,“ řekl Tavey. „Spánek

  neznamená, že nepotřebuješ údržbu. Jsi Veliká saň Belmairu,

  paní.“

  „Jak je to dlouho, co mě Fflergant povolal?“ zeptala se

  Nidhug svého sluhy.

  „Před pěti dny, paní,“ odpověděl Tavey.

  Saň se znovu protáhla, roztáhla jemná zlatá křídla a krátce

  je rozprostřela, než je znovu složila. Byla velmi krásná,

  její šupiny byly měňavé, v barvách mořské modři a jarní zeleně.

  Hřeben na její hlavě byl fialový a zlatý. Měla krásné

  tmavé oči se zlatými a stříbrnými spirálami a husté, těžké

  řasy, které jasně naznačovaly její pohlaví. „Řekni Fflergantovi,

  že za ním přijdu zítra ráno, tři hodiny po rozednění,“

  oznámila Taveymu. „Ale než k němu půjdeš, sděl kuchařce,

  že si dám k večeři dva tucty ovcí, tucet hovězích čtvrtí, kolo

  ostrého žlutého sýra a šest koláčů namočených ve sladkém

  víně. Ach! A taky nějaký dobrý salát, Tavey,“ dodala Nidhug.

  „Dneska mám náladu na něco zeleného.“

  „Hned, paní,“ přikývl sluha a odspěchal z komnaty, aby

  nejprve promluvil s dračí kuchařkou. „Je vzhůru,“ řekl, když

  vstoupil do kuchyně, a vydal kuchařce pokyny stran večeře

  své paní.

  „Je jí špatně?“ chtěla vědět kuchařka. „To je sotva pár

  soust.“

  „Jen si zdřímla,“ podotkl Tavey. „Přidej pár tuctů pečených

  hus a kapounů, jestli tě to potěší. Klidně může zjistit,

  že je hladovější, než si myslela, a poděkuje ti, žes na to myslela,“

  poznamenal. Pak vyklouzl kuchyňskými dveřmi ven,

  přešel dračí zahradou do královských zahrad a dál pak do

  královského hradu. Než ale stihl vyhledat krále, setkal se

  s královou dcerou, čarodějkou Cinnií.

  „Je vzhůru?“ zeptala se Cinnia okamžitě, jak Taveyho uviděla.

  „Ano, má paní, je.“

  „Kdy se sejde s otcem? Zdá se, jako by se písek pohyboval

  rychleji,“ řekla Cinnia.

  „Pojď se mnou a dozvíš se odpověď na svou otázku,“ vyzval

  dívku Tavey.

  „Mluv!“ požadovala Cinnia.

  Tavey se otočil a pohlédl na ni. „Nejsi králem Belmairu,

  má paní, a má zpráva je určena pro krále, ne pro jeho dceru.“

  Cinniiny zelené oči se zúžily, ale dračí služebník trval na

  svém. „Měla bych být příští vládkyní Belmairu,“ zabručela

  temně.

  „Belmairu nikdy nevládla žena,“ odpověděl Tavey tiše

  a vydal se dál, ke královské komnatě.

  „Znamená to, že by neměla?“ řekla Cinnia.

  „Není to naše tradice, má paní,“ vykládal její společník.

  „Krále Belmairu vždycky vybírala saň. Když neměl král syna,

  jako je tomu v tomto případě, vybere saň vhodného muže,

  a pokud má král dceru a ta je neprovdaná, pak se za nového

  krále provdá, aby krev starého krále proudila v žilách

  královského rodu dál, což potká i tebe, má paní. Je to dobrá

  a rozumná tradice a uchovala na Belmairu mír.“

  Cinnia už nic neříkala. Co by také mohla? Její osud se jí

  náhle vymkl z rukou. Je nejváženější čarodějkou Belmairu,

  ale nemá už žádnou vládu nad vlastním životem. Kdyby se

  pokusila vzepřít tradici, bude potrestána. Dračí magie je daleko

  větší než Cinniina a ona si toho byla vědoma víc než

  dobře, neboť to byla saň, která ji naučila kouzlům.

  Dorazili ke královu kabinetu a vstoupili do něj. Fflergant

  byl bledý, ale když uviděl Taveyho, jako by se vzchopil.

  Tavey se králi uklonil. „Má paní právě procitla, a když se

  dozvěděla o tvé potřebě, řekla mi, abych ti vyřídil, že tu bude

  zítra, tři hodiny po východu slunce.“

  „Poděkuj jí za mě a oznam jí, že dychtivě očekávám její

  příchod,“ odpověděl král. Pak klesl zpět mezi podušky a oči

  se mu znovu zavřely……………………………..

 • Autor: Small, Bertrice
  Překladatel: Pacnerová, Jana
  Název: Čarodějka z Belmairu
  Původní název: The Sorceress of Belmair
  Žánr: | Rozebráno - již nebude skladem
  ISBN: 978-80-7384-306-9
  Vazba: vázaná
  Formát:125.00 x 200.00 mm
  Počet stran: 392
  Vydání: 1.
  Datum vydání: 2.6.2010
 •  

  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.