Autoři

Série

 • Ospalé městečko na jihu Spojených států s keříky čajových růží na náměstí, kudy jen málokdy projede automobil: ideální útočiště, chce-li člověk zahájit nový život s novou partnerkou a pustit se do psaní románu. Za poklidem venkovského života s jeho letitými zvyky a pověrami se ale skrývá zlo, se kterým žijí místní už po generace. Zlo, které vyžaduje oběti, nezastaví se před ničím a mstí se na nevinných. Zlo, které vychází z temného lesa na druhé straně řeky… Román Ti za řekou se odehrává v Americe mezi dvěma světovými válkami, v Americe sužované hospodářskou krizí, na americkém jihu, který ještě tak docela nezapomněl na otroctví. Navzdory varování se Frank Nichols s přítelkyní usadí v domě svých předků v malebném městečku Whitbrow. Poklidem venkova chce léčit své traumatické vzpomínky z války a profesní problémy a napsat román – historii pohnutých událostí na otrokářské plantáži svého praděda, dnes zarostlé kdesi v lesích na druhé straně řeky. Den po dni se Frank seznamuje s mozaikou svérázných postaviček, propletených vztahů a úsměvných venkovských tradic. Malebný obrázek ale postupně dostává trhliny a na světlo vychází strach, se kterým místní lidé žijí po celé generace. Napůl zapomenuté zlo si žádá oběti a číhá na svou příležitost. Číhá na Franka Nicholse…

   

 • ÚVOD

  Vyšel ven, aby si mě v kleci prohlédl, neboť jsem mu

  patřil.

  Byl jsem jako nový závodní kůň, jenž ho pořád zajímá

  natolik, že ho navštěvuje v noci, zatímco ostatní

  spí. Seděl tam se zkříženýma nohama na vlhké zemi,

  nedbal na lehký déšť, který ho skrápěl. Nestačil

  mu uhasit doutník, ale dokázal mi promáčet zbitá

  záda; dost na to, aby mě kosti v těle zábly jako

  chladný cín.

  Upadal jsem do dřímoty a zase se probíral. Možná

  tam byl už hodinu předtím, než jsem si ho všiml.

  „Ty tady venku umřeš,“ ozval se.

  Neřekl to proto, aby mě vylekal.

  Prostě to jen tak řekl.

  „Ano,“ přisvědčil jsem.

  Poprvé mě napadlo, že mě možná snědí. Pak

  jsem tu myšlenku zamítl; kdyby mě chtěli sníst, nenechali

  by si mé maso takhle kazit. Nedávali by mi

  tak málo jídla. Nebyl jsem pro ně k snědku dost

  dobrý.

  „Nejsem pro vás k snědku dost dobrý,“ zamumlal

  jsem do deště, příliš unavený na to, abych volil mezi

  myšlením a mluvením. Vy ani já bychom to neslyšeli.

  Ale oni měli výtečný sluch.

  „Možná jen srdce,“ pravil bez ironie či dvojsmyslu.

  Nebylo to jako mluvit s člověkem. Působil jen jako

  stín na pozadí jiných stínů.

  „Dobrá,“ řekl jsem.

  Představa, že mi sní srdce, mi připadala správná

  a konečná. Chtělo se mi odebrat se k mrtvým. Chtělo

  se mi otupět a oslepnout a zbavit se paměti. Ale to se

  nestalo.

  Vzpomínky mi zůstaly.

  Zvlášť ty, o něž jsem nestál.

   

  PRVNÍ KAPITOLA

  Začalo to takhle.

  Zastavili jsme s Eudorou na příjezdové cestě,

  až štěrk pod koly zarachotil. Jakmile se před námi

  objevil dům, vyjekla.

  „Ten je náš, Frankie? Vážně je celý náš?“

  „Podle papírů ano.“

  „Je tak žluťoučký. Asi mu budu říkat Kanárkový

  domek. Jsi pro, nebo ti to připadá pitomé?“

  „Kanárkový domek, to se mi líbí.“

  Zašklebila se a bleskla po mně svýma dvoubarevnýma

  očima: jedno měla šedé jako jezero, druhé

  zelené jak mělké vody. Nejčarovnější oči, jaké jsem

  kdy viděl nebo uvidím.

  „Pojďme chvilku jen tak sedět a koukat. Zažijeme

  v tom domě báječné časy, ale ještě nevíme jaké, tak

  prostě zůstaňme u toho. Myslím u těch možností.“

  „Dobře.“

  „Nebo ještě líp: budeme si malovat všechno, co tu

  chceme zažít. Umíš si představit, že se pomilujeme

  na schodišti? Do hodiny?“

  „Klidně.“

  „A přeneseš mě přes práh?“

  „To si nechme na svatbu. A pokud se nikdo nebude

  dívat. Jsme už přece manželé, zapomněla jsi?

  Aspoň před sousedy.“

  „Sousedi. Uvažuju, za jak dlouho se s nimi spřátelíme.

  Dovedeš si představit, že si zveme přátele na

  večeři?“

  „Jistě.“

  „A co tohle: my dva jako staří manželé, jak sedíme

  na verandě. Držíme se za ruku a tou druhou odháníme

  mouchy. Tohle si umíš představit?“

  „Vůbec ne.“ Zasmál jsem se.

  „No, taky mě asi neláká odhánět s tebou mouchy.“

  A pak mě políbila tak lačně, že jsme se ke schodům

  ani nedostali.

  Stěhováci nepřijeli za největšího denního parna, ale

  asi tak hodinu po něm, když horko převzalo definitivně

  vládu, usadilo se pod okapy a verandami a ze

  země pod nohama se vypařovala vlhkost. Obitý a rezavý

  náklaďák s promáčknutým předním blatníkem

  zastavil hned za mým vozem. Kdysi býval bílý. To

  proto na něm krev vystupovala tak nápadně. Nebylo

  jí moc, jen jako tah štětcem, ale čerstvý.

  A ta promáčklina tam v Chicagu nebyla.

  Řidič, vlídný černoch rozložité postavy s širokou

  pohlednou tváří, si všiml, na co se dívám, když vypínal

  motor. Za stěhovacím vozem páchl černý kouř.

  Řidič slezl z kabiny. Za ním i jeho menší parťák. Držel

  se u něj.

  „Srazili jsme nějakýho čokla. Vyrazil zpod jednoho

  domu jako blesk. A pak se tam zas vodplížil zpátky.“

  „Jinak se jelo dobře?“

  „No, už sem zažil horší věci, to teda musím říct.

  Ale ty cesty tady vokolo sou pěkně hrbatý.“

  Poznal jsem mu na očích, že zaznamenal Eudoru,

  jak vyšla z domu. Každý se na Eudoru díval o chvíli

  déle, než by se slušelo. Dokonce ještě předtím, než si

  všiml jejích očí.

  Došla ke mně a nabídla mužům kávové hrnky plné

  vody.

  „Lednička tu není, jinak bych vám přinesla studenou,“

  omlouvala se.

  Vypili ji rychle a poděkovali.

  Vzala si hrnky zpátky a vrátila se do domu. Ten

  hromotluk si spodkem dlaně otřel z očí pot, jen aby

  se udržel a nemusel za ní civět, jak se vzdaluje. Mrňous

  tak rafinovaný nebyl.

  „Pustíme se do toho?“ zeptal jsem se a sundal

  jsem si košili a brýle.

  „To ne, pane Nichols. Zacáloval ste si to. Tak nám

  akorát ukažte, kam chcete ty krabice.“

  „Nesmysl. Tři s tím budou hotovi dřív než dva.

  A pak se můžeme najíst.“

  Stěhování bylo náročné, zvlášť kvůli tomu ohybu nahoře

  na schodišti. Nejhorší byl můj psací stůl s roletkou.

  Mohl jsem to nechat na těch najatých mužích,

  ale připadal jsem si provinile. Člověk má pykat za

  své výstřelky. Ale málem jsem na tom schodišti a na

  tom stole nechal prsty. Možná je to povinná oběť za

  všechno to skvělé, co se tu chystám napsat. Přistihl

  jsem toho velkého černocha, jak se kouše zevnitř do

  tváře a snaží se nesmát při pohledu na můj bolestný

  škleb. Legrační obličeje mi jdou. Pak se mi podíval

  na ruku a poprvé si všiml chybějícího prstu. Uhnul

  očima.

  Vyšel jsem ven, třepal rukou a objevil Doru, jak leží

  na kapotě fordu. Rozložila se tam ladně hlavou dolů

  a nechala si rozpáleným kovem hřát záda skrz tenké

  šaty. Oči upírala někam tam, kde v korunách stromů

  vězelo slunce. Klobouk se suchou růží ji sjel z hlavy

  a ve vlasech se jí v tom světle rozhořelo zlato.

  „Ještě tady usneš a dostaneš se do limbu,“ varoval

  jsem ji. Dobře věděla, že limbus znamená v jednom

  starém, už skoro zapomenutém jazyce předpeklí.

  „Za to můžeš ty, Orville Francisi Nicholsi. Kdybys

  mi nezakázal pomáhat s krabicemi, měla bych

  na práci něco lepšího, než se tu povalovat a koukat,

  zajímavější. To je fakt.“

  Došel jsem k ní.

  „Kromě toho, mám přes šedesát kilo, a pokud tě

  mám poslechnout a nezvedat nic těžkého, nesmím

  zvedat ani sama sebe.“

  „Já tě zvednu.“

  „Těma upocenýma udřenýma rukama prosím ne.“

  Stejně jsem ji zvedl. Hýkal jsem přitom jako Klubko

  ze Sna noci svatojánské a ona se smála a rozpustile

  mě plácala.

  „Ty zplavený krasavečku. Sundá si košili a hraje si

  na proletáře.“

  Namířil jsem si to zpátky do domu.

  „A ty tvoje jemné italské botičky,“ zavolala za

  mnou. „Kdo odtahá nahoru všechny ty tvé špičaté

  botky, profesůrku?“

  Než jsem vešel dovnitř, zaťal jsem ještě biceps

  a předvedl jí svaly.

  Když jsem ji našel o něco později, klečela v kuchyni

  a pokoušela se nehtem palce přeříznout pásku na lepenkové

  krabici. Vytáhla sadu stříbrných příborů z roku

  1871, svatební dar své babičky. V tom stříbře byly

  uloženy peníze z Benton Harboru, z rozlehlých dědových

  ovocných sadů v Michiganu. Všechny kousky

  zdobily vyryté růže a zuby vidliček byly tak jemné, až

  se zdálo, že je vyrobili pro děti. Podívala se na svůj odraz

  v kávové lžičce, zase obrácený. Rozpálila mě ještě

  dřív, než poznala, že ji pozoruji. Dobrý bože, byl jsem

  to ale zamilovaný. A to od samého začátku, když jsem

  ji před těmi lety poprvé uviděl ve třídě. Vdaná dívka,

  sedávala vpředu. Tvrdohlavá a zábavná studentka, budoucí

  učitelka. Bohatá dceruška, která nestála o tatíčkovy

  peníze, pokud se s nimi pojila pravidla.

  Nechal jsem ji v kuchyni a v obývacím pokoji jsem

  málem vrazil do toho mohutného stěhováka s mým

  dělem v náruči. Nebylo to pravé dělo, spíš něco jako

  přerostlá brokovnice, prvně použitá na palubě nějaké

  lodi v osmnáctém století, a za občanské války pak

  proměněná na hrubou konfederační polní zbraň. Ládovala

  se broky a kosila muže a koně nablízko. Nějaký

  šikovný tesař ji dokonce namontoval na malý

  vozík, aby ji mohla táhnout mula. Občas jsem z ní

  střílel na Den nezávislosti. Rachot mi nevadil, pokud

  jsem ho vydával sám.

  „…válčit, pane Nichols?“ uslyšel jsem konec otázky

  stěhováka. Jak jsem měl ve zvyku, odpověděl jsem

  na to nejpravděpodobnější, na co se mohl ptát. Když

  člověku neslouží sluch, naučí se podobné triky.

  „Ano, byl jsem,“ odpověděl jsem. „Pěchota. Třiatřicátá

  divize.“

  „Ne, pane. Já se ptal, jestli chcete s tímhletím dělem

  válčit. Ale já taky sloužil. Ke zbraním mě nepustili,

  ale napadlo je, že bych moh tahat náklady v docích.

  No jo, jenom jedinkrát za život sem si dáchl,

  když se vykládala zátěž, a to tehdá, když sem se narodil.“

  Zasmál jsem se s ním, i když to nejspíš říkal už

  potisící. Dokař. Nejspíš byl v Brestu, když jsem tam

  připlul na Mount Vernonu. Jedna z černých tváří, ze

  kterých Strýček Sam udělal stádo mul a které jsme

  na své cestě ke slávě ignorovali. Mizerný úděl, pomyslel

  jsem si tehdy.

  „Kam to chcete? A co ten soudek prachu?“

  „Do pracovny nahoře, prosím.“

  Všechny darebné mužské věci putovaly do pracovny.

  Cokoli vybuchovalo, střílelo, bylo ostré nebo

  obsahovalo víc alkoholu než víno, patřilo do pracovny.

  Bylo-li to vyrobeno ze dřeva nebo kůže, pamatovalo

  víc než padesát let a nemělo kraječky ani květi-

  nový vzor, směřovalo to do pracovny. Psací stroj.

  Glóbus. Knihy. Dalekohled. Likér Drambuie. Hodlal

  jsem si ten zatracený pokoj zamilovat.

  Naši hosté na večeři nebyli zvyklí sedávat u bíle prostřeného

  stolu. Nejdřív se zdráhali, zvlášť ten menší

  mužík, ale bylo vidět, že mají hlad. Ten obr – jmenoval

  se John? James? Myslím, že to byl James – slupl

  dva talíře masa a fazolí z konzervy a vypil nám poslední

  pivo. Ochotně jsem ho podstoupil člověku,

  kterého tolik potěšilo. Jedl jsem fazolky, ale maso

  jsem jen honil po talíři.

  „Odkdy nemáš rád maso?“ zeptala se Dora.

  „Fazolky mi chutnají víc.“

  Nechtěl jsem jí to říkat, ale maso z konzervy jsem

  nedokázal pozřít po tom, co jsem ho spolykal takovou

  spoustu ve Francii. Říkali jsme mu „starý Charley“;

  stejně mizerný žvanec každý den a pak hvizd

  a bláto a bláto a zas bláto. Všechno spojené s tou dobou

  pro mě neslo nepříjemný cejch i po sedmnácti

  letech.

  Když muži odjeli – po vřelých díky, madam

  a hodně štěstí a nemotorném couvání ze štěrkové

  příjezdové cesty zpátky do Chicaga (Nebyl jsem

  malinko smutný, že nejedu taky? Už tehdy, ještě

  než na nás dopadly všechny ty neuvěřitelné a strašlivé

  věci? Nesvrběla mě po těle touha po mém městě

  na jezeře?) –, popadla mě Dora za paži a odvlekla

  mě nahoru zasvětit postel.

  Byla to stará, chatrná, rozvrzaná sloupková postel,

  ale nikdo nás nemohl slyšet. Naši nejbližší

  sousedi zaznamenají nanejvýš výkřik. V půlce

  mě odstrčila, aby mohla otevřít okno a vypustit nashromážděné

  horko z pokoje, ale vzal jsem si ji

  tam na místě, jak klečela, a můj pot jí kapal na záda

  a ona funěla z toho okna ven jak háravá čuba,

  jak říkají Francouzi. A potom si vykouřila cigaretu,

  vyfukovala kouř do listů jilmu hned za oknem

  a nedbala na to, že jí prostěradlo, které si kolem

  sebe omotala, zakrývá jenom jedno malé ňadro

  s naběhlou bradavkou.

 • Autor: Buehlman, Christopher
  Překladatel: Chodilová, Dana
  Název: Ti za řekou
  Původní název: Those Across the River
  Žánr: | Rozebráno - již nebude skladem
  ISBN: 978-80-7384-504-9
  Vazba: vázaná
  Formát:120.00 x 195.00 mm
  Počet stran: 296
  Vydání: 1.
  Datum vydání: 14.3.2012
 •  

  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.